Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2014/2015

Wysoki Senacie, Dostojni Goście,
Drodzy Pracownicy i Studenci ,

serdecznie witam w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Inaugurujemy dziś 96 rok akademicki w naszej uczelni. Przypomnę, że Akademia Górnicza została powołana w 1913 roku, ale czynną działalność w pełni podjęto w 1919 roku. Ten rok zapowiada się równie pracowicie jak poprzedni, ale jesteśmy świadomi ogromu obowiązków i wyzwań, które stoją przed nami. Niż demograficzny stale się pogłębia, w związku z tym czeka nas na pewno trudne zadanie przekonania kandydatów do naszej oferty kształcenia. Realizujemy kolejne wielkie inwestycje i doprowadzanie do ich efektywnego wykorzystania musi potrwać kilka lat.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=364


Akademia Górniczo-Hutnicza z roku na rok podnosi jakość kształcenia o czym świadczą kolejne oceny wyróżniające przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną dla kierunków automatyka i robotyka oraz elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Szczególnie cieszymy się, z faktu otrzymania europejskiej akredytacji dla kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Stale analizujemy rynek pracy, odpowiednio dostosowując program studiów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W tym roku otwieramy kolejne, nowe i innowacyjne kierunki: mikroelektronikę w technice i medycynie, inżynierię ciepła oraz elektronikę. XXI wiek to okres dynamicznego rozwoju i czas otwierania się na Europę i świat. Dlatego kształcenie w obecnych realiach to również tworzenie specjalności i kierunków studiów w języku angielskim. Powinno to stać się jednym z priorytetów wszystkich polskich uczelni, ponieważ poszerzanie oferty kształcenia i pozyskiwanie kolejnych zagranicznych studentów to promocja polskich uczelni i odpowiedź na pogłębiający się niż demograficzny. W tej kwestii Akademia Górniczo-Hutnicza podejmuje kolejne kroki. Otwieramy się na nowe kraje, nawiązując współpracę z prestiżowymi uniwersytetami. Wiedzę w Akademii będą zdobywać młodzi ludzie m.in. z Japonii, Chin, Wietnamu, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Turcji

fot. Zbigniew Sulima

Kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni tworzy obecnie ponad 2000 pracowników, w tym blisko 600 profesorów i doktorów habilitowanych. Naszych naukowców cechuje profesjonalizm oraz zaangażowanie, które w efekcie przekładają się na wysoki poziom kształcenia oraz innowacyjne badania. Każdego roku znajdujemy się w ścisłej czołówce firm zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych, jak i uzyskane patenty. Ponadto według najnowszego sprawozdania Europejskiego Urzędu Patentowego jesteśmy liderem wśród polskich uczelni w ilości zgłoszeń patentowych w 2013 roku. Prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie nie byłoby możliwe bez nowoczesnych laboratoriów, dlatego też realizujemy liczne inwestycje w infrastrukturę oraz w aparaturę badawczą. W poprzednim roku otworzyliśmy m.in. Laboratorium Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, a także zmodernizowaną, najnowocześniejszą w Polsce i jedną z najcichszych w Europie komorę bezechową na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jednak największa ilość laboratoriów zlokalizowanych w jednym miejscu znajdzie się w jednej z największych inwestycji w dziejach Akademii Górniczo-Hutniczej – Centrum Energetyki. W październiku 2013 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstający budynek, a zakończenie prac przewidujemy już na początek przyszłego roku. Na powierzchni 15 tys. mkw. powstanie blisko 40 nowych zespołów laboratoryjnych służących naukowcom z AGH, ale także badaczom z kraju i z zagranicy. Już teraz, przed oddaniem obiektu do użytkowania, największe firmy i przedsiębiorstwa energetyczne starają się o prowadzenie badań właśnie u nas! Niestety nie ma już ani jednego metra kwadratowego…

fot. Zbigniew Sulima

Ale inwestycje w Akademii Górniczo-Hutniczej to nie tylko Centrum Energetyki. Po dwóch latach prac, oddaliśmy całkowicie zmodernizowaną Bibliotekę Główną, w której utworzono m.in. strefę wolnego dostępu, a powierzchnia użytkowa wzrosła o ponad 1 tys. mkw.

Od czerwca bieżącego roku nasze organizacje studenckie o profilu artystycznym, takie jak Orkiestra Reprezentacyjna AGH, chór, czy grupa kabaretowa, mogą spotykać się w Studiu Muzycznym „Kotłownia”, gdzie przygotowano dla nich specjalne sale prób.

Trwają prace nad rozbudową Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET i jestem przekonany, że już niedługo będziemy korzystać z jeszcze nowocześniejszego i szybszego superkomputera, który znajdzie się w 50 najszybszych komputerów świata!

Jednym z priorytetów obecnej kadencji jest modernizacja Miasteczka Studenckiego. W tym roku studenci mogą korzystać z wyremontowanego Domu Studenckiego 19, a kolejnym, który doczeka się gruntownego remontu będzie DS-2 Babilon, który już jest przygotowany do rozpoczęcia robót budowlanych za kwotę 23 milionów zł.

Zintensyfikowaliśmy również działania dotyczące modernizacji kultowego Klubu Studio. Naszym głównym celem jest stworzenie największego i najbardziej rozpoznawalnego klubu muzycznego w Polsce, który będzie przyciągał znakomitych artystów z całego świata.

fot. Zbigniew Sulima

Szanowni Państwo,

zarówno jakość kształcenia jak i całą działalność dydaktyczną uczelni obrazują odpowiednie rankingi. W rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” Akademia Górniczo-Hutnicza po raz kolejny zajęła wysokie miejsce. Jesteśmy liderem w kategorii „Innowacyjność”, a w rankingu kierunków studiów na pierwszym miejscu znalazły się kierunki IT, mechanika i budowa maszyn oraz budownictwo. Również w prestiżowym rankingu Webometrics, który obejmuje blisko 12 000 szkół wyższych z całego świata, Akademia Górniczo-Hutnicza uplasowała się na 4 miejscu wśród polskich uczelni, ustępując miejsca jedynie trzem uniwersytetom.

Ścisła współpraca z sektorem gospodarczym to nasz prawdziwy atut. Dzięki umowom z przedsiębiorstwami i firmami studenci AGH mogą odbywać praktyki, a także zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ważnym aspektem naszej działalności jest również uczestnictwo w konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to nowa, wspólna inicjatywa Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Wrocławskiej. Inicjatywa ta jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzebę ścisłej i efektywnej współpracy wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Po 3-miesiącach od podpisania wstępnego porozumienia skupiamy 22 uczelnie i wiele największych w Polsce firm.

fot. Zbigniew Sulima

Podpisaliśmy wspólnie z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Rolniczym list intencyjny o powołaniu Związku Uczelni, który będzie impulsem dla jeszcze lepszej, efektywniejszej współpracy naszych uczelni. Taka integracja pozwala realizować duże kompleksowe projekty badawcze i wspólnie optymalizować funkcjonowanie uczelni. Cieszy nas bardzo dobra współpraca z naszą matką – Uniwersytetem Jagiellońskim, pozostałymi uczelniami wyższymi Krakowa.

Akademia Górniczo-Hutnicza jako uczelnia innowacyjna i nowoczesna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miasta i regionu, ale także obecnych i przyszłych studentów. Na przestrzeni ostatnich lat widać, że zmierzamy we właściwym kierunku. Nie byłoby to możliwe bez wzorowej współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie i Panu Marszałkowi oraz Panu Prezydentowi Miasta Krakowa za dotychczasową współpracę. Jednocześnie zapewniamy, że Akademia Górniczo-Hutnicza deklaruje gotowość jeszcze intensywniejszej współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu.

Chciałbym niezwykle serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i studentom Akademii Górniczo-Hutniczej za miniony rok. Dziękuję Państwu za wielki wkład w rozwój naszej uczelni i życzę sukcesów w nowym roku akademickim. Szczególne słowa podziękowania kieruję do tych pracowników, których zaangażowanie i ponadstandardowa praca przyczyniają się do wzmacniania pozycji AGH.

Dziękuję serdecznie Wysokiemu Senatowi, współpracownikom z kierownictwa uczelni i wydziałów, administracji uczelni, samorządowi studenckiemu i doktoranckiemu za owocną współpracę i za wsparcie w podejmowaniu często trudnych decyzji.

fot. Zbigniew Sulima

Drodzy Studenci pierwszego roku studiów,

rozpoczynacie studia na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. W uczelni o ponad 100-letniej historii. Teraz wszystko zależy od waszej determinacji i zaangażowania. Jestem przekonany, że sprostacie wyzwaniom i osiągniecie sukces. Wykształcenie, które zdobędziecie w Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli Wam swobodnie poruszać się na rynku pracy, ale także w życiu codziennym. To co oferujemy to szansa. Od Was zależy w jakim stopniu z niej skorzystacie. Uczcie się dla siebie. To klucz do dostatniego życia w przyszłości. To klucz do wspaniałej intelektualnej przygody, poszerzania horyzontów, poznawania świata. Nauka wcale nie musi być nudna! Życzę Wam, żebyście przeżyli ten wyjątkowy okres jak najlepiej. Dysponujcie swoim wolnym czasem kreatywnie i rozsądnie, korzystając z wszystkich możliwości jakie daje Wam nasza uczelnia i wspaniały Kraków z jego bogatą ofertą kulturalną, sportową, a także rozrywkową.

I jeszcze jedno. Studia to wspaniały czas, ale jak w życiu, zdarzają się trudne momenty, w których czekamy na pomoc, poradę. Bądźmy dla siebie życzliwi, nie zostawiajmy nikogo samego z trudnymi problemami. Otwarcie na drugiego człowieka jest miarą człowieczeństwa. Pamiętajcie o słowach św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Uczcie się dla siebie, a czas pokaże, że wykształcenie jest wartością nie do przecenienia”.

Na zakończenie, życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzedni i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Rok akademicki 2014/2015 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uważam za otwarty!

QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.