Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Absolwenta Roku 2014 - konkurs

Stowarzyszenie Wychowanków AGH
i
Fundacja dla AGH

Ogłaszają konkurs na

Absolwenta Roku 2014

Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin Konkursu

1. Tytuł Absolwenta Roku AGH przyznawany jest corocznie, począwszy od roku 2015 (w którym przyznane zostaną tytuły Absolwenta Roku 2014) w konkursie organizowanym pod patronatem JM Rektora AGH przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH i Fundację dla AGH.

2. Tytuł Absolwenta Roku nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: JM Rektor, Przewodniczący SW AGH i Prezes Zarządu Fundacji dla AGH. Skład kapituły uzupełniają każdorazowo zdobywcy tytułu Absolwenta Roku.

3. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach. Absolwent AGH oraz Młody Absolwent AGH (do 5 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności politycznej i społecznej w kraju i poza jego granicami. Wskazane jest, aby ukoronowanie tych osiągnięć bądź znaczne sukcesy były związane z działalnością kandydata w roku, za który przyznawane jest wyróżnienie. Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Uczelni.

4. Kandydaturę może zgłosić każdy wychowanek AGH przesyłając zgłoszenie jednego kandydata w terminie podanym w pkt 5.4, poprzez Internet lub listownie na adres Stowarzyszenia Wychowanków AGH lub Fundacji dla AGH. Na Zgłaszającym spoczywa obowiązek udokumentowania osiągnięć Kandydata.

5. Sposób wyboru Absolwenta Roku AGH (w roku 2015):

5.1. Nominowania do tytułu w liczbie do 5 osób w każdej kategorii, spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu dokonuje Kapituła poprzez głosowanie. Decyduje zwykła większość głosów.

5.2. Sylwetki osób nominowanych prezentowane są na stronach AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH i Fundacji dla AGH oraz w ich wydawnictwach.

5.3. Spośród nominowanych Kapituła dokonuje wyboru Absolwenta Roku. Wyniki głosowania są tajne do dnia ogłoszenia a werdykt Kapituły jest nieodwołalny.

5.4. Kalendarz konkursu:

– zgłoszenie kandydatów do 30 kwietnia 2015

– nominowanie kandydatów do 30 maja 2015

– ogłoszenie zwycięzcy do 30.06.2015

6. Zwycięzcy Konkursu otrzymują medale okolicznościowe, a nominowani specjalne dyplomy, które w roku 2015 wręczone zostaną w trakcie uroczystości zorganizowanej z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

7. Stronę organizacyjną zgłaszania kandydatów, nominowania i wyboru Absolwenta Roku AGH oraz uroczystości wręczania tytułu zapewniają Stowarzyszenie Wychowanków AGH oraz Fundacja dla AGH.

Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30; paw. A-0, pok. 1
30-059 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000084696
Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.