Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Informacja Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia
Stowarzyszenia Wychowanków AGH , nad którym patronat objął
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

W przyszłym roku mija 70 lat od pierwszego po zakończeniu II wojny światowej
Zjazdu Absolwentów uczelni, na którym podjęta została decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Głównym celem założycieli SW AGH było utrzymanie stałej więzi z uczelnią, pielęgnowanie przyjaźni absolwentów, kultywowanie tradycji górniczych i hutniczych, ochrona interesów zawodowych i pomoc materialna dla członków stowarzyszenia
i ich rodzin. Celom tym stowarzyszenie pozostaje wierne do dziś.
Działalność nasza znajduje uznanie i pomoc ze strony władz uczelni,
a także życzliwość kierownictwa polskiego przemysłu.

Uroczystości Jubileuszowe odbędą się w dniach 18–19 września 2015 roku
w murach naszej Alma Mater oraz Kopalni Soli „Wieliczka”
z następującym programem:

18 września 2015 roku (piątek)

od 8:00 – recepcja uczestników

9:00 – Msza Święta w kolegiacie św. Anny

11:00–15:00 – uroczystości jubileuszowe
wraz z konferencją naukową

15:30 – obiad

18:00 – spotkanie koleżeńskie połączone z biesiadą

19 września 2015 roku (sobota)

9:00 – Konferencja Naukowa w Wieliczce

11:00 – Zwiedzanie kopalni oraz koncert Wiesława Ochmana.

Na zakończenie przewidziano obiad w Wieliczce.

Następne szczegółowe informacje pojawią się w kolejnym numerze
„Vivat Akademia” oraz na stronie Stowarzyszenia
galaxy.agh.edu.pl/~swagh/