Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2023

KRASP na 100-lecie AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza była tegorocznym gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich . Od 25 do 27 kwietnia 2013 roku rektorzy z ponad stu uczelni debatowali nad problemami dotyczącymi środowiska akademickiego w Polsce. Jednym z najważniejszych jest kwestia deregulacji w szkolnictwie wyższym. W Polsce działa ponad 450 szkół wyższych, w tym ponad 100 publicznych, z reguły dużych. „Uczelnie, które kształcą kilkadziesiąt tysięcy studentów różnią się od tych mniejszych i niepublicznych. Tak wielka liczba przepisów regulująca funkcjonowanie uczelni utrudnia działanie i często hamuje innowacje. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką niesie wprowadzenie większej autonomiczności akademickich uczelni, ale jesteśmy też na to przygotowani”.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=310


Obrady KRASP to niezwykle ważne wydarzenie w świecie nauki. To wtedy zapadają decyzje mające na celu podejmowanie działań, które mają gwarantować rozwój szkolnictwa wyższego. Tegoroczne spotkanie rektorów odbyło się w AGH w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powołania naszej uczelni. Na początku konferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w skład którego wchodzi 25 rektorów. „Podczas obrad Prezydium KRASP zostały omówione sprawy poruszone w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego. Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś poddał pod dyskusję kwestie m.in. działalności «Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia», promocji polskich uczelni za granicą oraz przedstawił informacje na temat szerokiej działalności międzynarodowej KRASP. Bardzo ciekawym punktem było zaprezentowanie innowacyjnego systemu do telekonferencji, opracowanego przez studentów Politechniki Gdańskiej” – wyjaśnia Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

(red)

fot. Zbigniew Sulima