Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 wrzesień 2023

Wydarzenia w AGH

Budowa Centrum Energetyki,
rozbudowa ACK Cyfronet AGH

7 listopada 2012 roku władze Akademii Górniczo-Hutniczej podpisały umowę na finansowanie inwestycji, która będzie największą inwestycją w historii uczelni. Na powierzchni 15 tys. m kw. znajdzie się m.in. kilkadziesiąt laboratoriów i pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia badań komercyjnych i rozwijania badań podstawowych w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki. „Prawdopodobnie budujemy najnowocześniejszy i największy ośrodek badań nad energetyką w Polsce” – oświadczył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Całe przedsięwzięcie ma kosztować 189,8 mln zł. Urząd Marszałkowski na budowę Centrum Energetyki przekazał Akademii Górniczo-Hutniczej dofinansowanie w wysokości 62,2 mln zł. Środki pochodzić będą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Reszta to środki własne uczelni i kredyt bankowy.

Tego samego dnia podpisana została jeszcze jedna ważna dla Akademii Górniczo-Hutniczej umowa – na dofinansowanie Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Na zrealizowanie zamierzenia potrzeba 14,5 mln zł, ze środków unijnych ma pochodzić 8,3 mln zł.

fot. Zbigniew Sulima
Centrum Energetyki - wizualizacja

SGL Group – The Carbon Company

W dniu 28 września 2012 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką SGL Carbon GmbH i spółką SGL Carbon Polska SA.

Celem umowy jest ustalenie ram dla wspólnego projektu o nazwie Międzynarodowe Centrum Węglowe AGH-SGL. Planowane działania obejmują modernizację jednej sali wykładowej w AGH, wsparcie dla AGH w zakresie wykładów na temat materiałów węglowych w okresie od 2012 roku do 2015 roku oraz utworzenie Laboratorium Materiałów Węglowych w okresie od 2012 roku do 2015 roku. Głównym beneficjentem umowy ze strony AGH jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Umowa została podpisana przez dr. Gerda Wingefelda – Członka Zarządu SGL Carbon GmbH, dr. Huberta Jägera – Wiceprezesa, Dyrektora T&I, pana Andrzeja Hotlosia – Prezesa Zarządu SGL Carbon Polska SA, dr. Romana Nowaka – Prokurenta Spółki oraz prof. Zbigniewa Kąkola – Prorektora ds. Nauki i prof. Jerzego Lisa – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Koordynatorzy umowy: ze strony SGL Carbon GmbH: Dr Oswin Öttinger, ze strony SGL Carbon Polska SA: mgr inż. Janusz Tomala, ze strony AGH: prof. Stanisław Błażewicz i dr hab. inż. Robert Filipek.

fot. Zbigniew Sulima

Podpisanie umowy o współpracy z Hajduk Group sp. z o.o.

W dniu 4 października 2012 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą Hajduk Group sp. z o.o.

Umowa została zawarta w celu nawiązania bezpośredniej współpracy naukowej, badawczej oraz edukacyjnej leżącej w sferze zainteresowania stron. Strony zadeklarowały współdziałanie, m.in. w zakresie uzgadniania programów dydaktycznych staży oraz praktyk studenckich odbywanych w Hajduk Group, uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, doktorskich i prac naukowo-badawczych, wzajemnego prezentowania i propagowania wspólnych osiągnięć i doświadczeń w kraju i za granicą oraz wspólnego prowadzenia i wdrażania prac badawczo-rozwojowych.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Krzysztofa Lisieckiego – Prezesa Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy i prof. Antoniego Kalukiewicza – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Koordynatorzy umowy: ze strony Hajduk Group sp. z o.o. – Artur Szyszka, ze strony AGH – prof. Krzysztof Krauze.


Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

W dniu 5 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie.

Celem porozumienia jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie bezpieczeństwa pracy w przemyśle, bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych, wentylacji i klimatyzacji obiektów podziemnych, ratownictwa górniczego i powszechnego, analizy stanu i profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa w infrastrukturze miejskiej (garaże, parkingi, tunele), opracowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w obiektach podziemnych, modelowania procesu ewakuacji osób z rejonu zagrożonego np. pożarem.

Ze strony AGH współpraca będzie koordynowana przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, który w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obiektach podziemnych i powierzchniowych współpracuje z Polską Akademią Nauk, Instytutem Techniki Budowlanej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Berne University of Applied Sciences oraz firmą Zitron SA – największym europejskim producentem urządzeń wentylacyjnych stosowanych w obiektach podziemnych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez nadbrygadiera Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony Komendy Wojewódzki PSP w Krakowie: brygadier Marek Bałuszek, ze strony AGH: prof. Stanisław Nawrat.

fot. Zbigniew Sulima

Filia Energy Micro działa już w Krakowie

W dniu 27 listopada 2012 roku został podpisany dokument o współpracy pomiędzy Energy Micro – reprezentowanej przez Prezydenta tej Firmy Geir’a Førre a naszą uczelnią reprezentowaną podczas nieobecności Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki przez Prorektora ds. Ogólnych prof. Mirosława Karbowniczka.

Energy MICRO jest norweską firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją układów scalonych o bardzo małym poborze prądu, potrafiących bezprzewodowo transmitować strumień danych. Dzięki takim układom możemy cieszyć się implantami medycznymi działającymi nieprzerwanie wewnątrz organizmów żywych, przenośnymi urządzeniami nawigacyjnymi, telefonami komórkowymi działającymi bardzo długo bez potrzeby doładowania baterii i wieloma innymi zastosowaniami.

W firmie są zatrudnione osoby reprezentujące ponad dwadzieścia narodowości, a w lipcu 2012 roku zostało otwarte nowe centrum projektowe z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szlak. Ostatnio podjęto decyzję o rozbudowie oddziału i powiększeniu zespołu projektującego układy scalone. W związku z tym trwa intensywny nabór projektantów układów cyfrowych oraz inżynierów tworzących layout modułów analogowych.

Już teraz absolwenci AGH mogą znaleźć zatrudnienie w Krakowie w pełni ekologicznym przemyśle elektronicznym zaliczanym do tzw. wysokich technologii. Należy podkreślić, że u nas systemy elektroniczne są jedynie projektowane, a ich produkcja odbywa się poza granicami Europy.

W fazie opracowywania są dalsze, korzystne dla obu stron, akty współpracy.

fot. Zbigniew Sulima

British Foundry Medals
dla naukowców z Wydziału Odlewnictwa

W dniu 6 października 2012 roku w Bewdley, Worcestershire (Wielka Brytania) odbyło się uroczyste coroczne wręczenie nagród i odznaczeń przyznawanych przez brytyjski Institute of Cast Metals Engineers. Uroczystość ta miała miejsce w Spring Grove House w West Midland Safari Park, a przewodniczył jej prezydent ICME Ian Young. W ceremonii uczestniczyli m.in.: prof. John Campbell, prof. Doru Stefanescu, prof. Zhongyun Fan, a także liczni przedstawiciele przemysłu odlewniczego z Anglii i Szkocji.

Jest nam szczególnie miło poinformować, że wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele odlewników z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. British Foundry Medals otrzymali prof. Edward Fraś oraz dr hab. inż. Marcin Górny z Wydziału Odlewnictwa AGH. Medale zostały przyznane za artykuł pt. Thin wall ductile and austempered iron castings as substitutes for aluminium castings opublikowany w czasopiśmie Foundry Trade Journal o zasięgu światowym. Czasopismo to jest oficjalnym pismem Stowarzyszenia Odlewników w Wielkiej Brytanii.


Podpisano umowę ramową o współpracy
z CentroEnergia sp. o.o.

W dniu 6 listopada 2012 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z CentroEnergia sp. z o.o.

Umowa o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego AGH oraz potencjału i pozycji CentroEnergia dla dalszych działań służących dobru obu stron. CentroEnergia zadeklarowała pomoc w budowie stanowiska dydaktyczno-badawczego, wyposażonego w oferowane przez firmę systemy fotowoltaiczne, a AGH pomoc w prowadzeniu badań paneli fotowoltaicznych i promowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki słonecznej. Ponadto strony chcą wspólnie realizować projekty badawczo-rozwojowe i organizować konferencje naukowo-techniczne dotyczące systemów energetyki słonecznej.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Grzegorza Gumulaka – Dyrektora Generalnego CentroEnergia oraz prof. Tomasza Szmuca, Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony CentroEnergia – Grzegorz Gumulak, ze strony AGH: dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. AGH.


Cebud s.c. Maria Ręka i Jacek Ręka – umowa o współpracy

29 października 2012 roku została podpisana umowa o współpracy z firmą Cebud s.c. Maria Ręka i Jacek Ręka.

Celem umowy jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie prowadzenia badań i rozwoju wiedzy oraz działania na rzecz edukacji.

Początki firmy Cebud sięgają 1987 roku. Firma w chwili obecnej jest na polskim rynku jedną z wiodących firm z branży zduńskiej. Cebud jako pierwszy w Polsce wprowadził na rynek możliwość budowy kominka III generacji. Ponadto Cebud samodzielnie lub we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi realizował i realizuje prace rozwojowe. W wyniku takich prac otrzymano nowy materiał: beton ogniotrwały – Auber.

Ze strony AGH współpraca będzie koordynowana przez Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych oraz Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Jacka Rękę – współwłaściciela firmy oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony Cebud: Jacek Ręka, ze strony AGH: dr inż. Leszek Kurcz i dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – podpisanie porozumienia

14 listopada 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Porozumienie ma na celu nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami, m.in. w zakresie wspólnych projektów i prac badawczych, wspólnych inicjatyw legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem w tunelach komunikacyjnych, realizacji prac magisterskich i odbywania praktyk dyplomowych przez studentów AGH.

GDDKiA jest instytucją, przy pomocy której Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych oraz realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Lecha Witeckiego – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i pana Andrzeja Maciejewskiego – Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH i prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.


Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych PZL Mielec

W dniach 13–14 grudnia 2012 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania odbywał się III Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany w ramach cyklu Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki.

Na festiwalu swoje stoisko miała również Akademia Górniczo-Hutnicza, prezentując między innymi robota do rehabilitacji kończyn dolnych, który został zaprojektowany w ramach realizacji pracy magisterskiej przez absolwenta Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki pana Grzegorza Piątka i praca ta zwyciężyła w konkursie „Zwykły Bohater”. W trakcie festiwalu prof. Andrzej Samek wygłosił kolejny swój autorski wykład w Mielcu na temat „Przyroda i technika – inspirujące powiązania”. Festiwalowi towarzyszyła uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podczas wizyty powiedział między innymi: Czujemy się zaszczyceni zaproszeniem na tę uroczystość. Akademia Górniczo-Hutnicza powstała blisko 100 lat temu w celu szkolenia profesjonalnych kadr dla polskiej gospodarki i przemysłu. Tej idei jesteśmy wierni do dzisiaj. Kształcimy studentów z całej Polski, ale najwięcej z 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Zatem nie można się dziwić, iż chcemy się mocno usadowić na Podkarpaciu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu rozwija się niezwykle dynamicznie, ale w naszych zamierzeniach chcemy go przekształcić w zamiejscowy wydział AGH, a w przyszłości w filię AGH. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem uda nam się to zrealizować. Dzisiaj gratuluję otwarcia wspaniałego ośrodka Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania i życzę dynamicznego rozwoju całej ziemi mieleckiej. Wszystkiego dobrego i zgodnie z barbórkowym obyczajem Szczęść Boże na dalsze lata.

fot. Bolesław Karwat

Wyjątkowa skała z KGHM

6 lutego 2013 roku prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Herbert Wirth przekazał Dziekanowi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. Adamowi Piestrzyńskiemu w obecności Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomki wyjątkową próbkę skały pochodzącą ze złoża Sierra Gorda w Chile. KGHM SA stało się posiadaczem złoża Sierra Gorda, gdy przejęło kanadyjski koncern wydobywczy Quadra FNX.

W Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej prof. Adama Piestrzyński poddał próbkę z Sierra Gorda badaniom, z których wynika, że jest to głęboko zmieniona skała magmowa (porfir) ze strefami intensywnego okruszcowania minerałami miedzi i żelaza. Próbka zawiera bogate okruszcowanie miedziowe: 7–8 proc.

Zasoby KGHM po przejęciu Quadra FNX zwiększą się o 28 proc. do 37,4 mln ton miedzi w złożu, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie pod względem posiadanych złóż miedzi. Planowana produkcja Sierra Gorda to ok. 220 tys. ton miedzi rocznie, 11 tys. ton molibdenu oraz 2 tony złota przez ponad 20 lat. Molibden jest produktem ubocznym, który jest cennym metalem do uszlachetniania stali.

fot. Zbigniew Sulima

Wydział Metali Nieżelaznych – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu – umowa o współpracy

W dniu 21 lutego 2013 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu. Umowa została podpisana z inicjatywy Pani Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Marii Richeert.

Umowa o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń, potencjału i dorobku naukowego AGH oraz ITeE-PIB dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie m.in. badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze inżynierii materiałowej, opracowywania nowych urządzeń i technologii z zakresu inżynierii materiałowej, współrealizacji badań eksploatacyjnych innowacyjnych rozwiązań w inżynierii powierzchni i procesów kształcenia realizowanych przez AGH.

Umowa o współpracy została podpisana przez prof. Adama Mazurkiewicza – Dyrektora Instytutu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony ITeE-PIB – prof. Adam Mazurkiewicz i dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. ITeE-PIB; ze strony AGH – prof. Maria Richert.

fot. Zbigniew Sulima

Silicon Creations – podpisanie Letter of Intent

31 stycznia 2013 roku został podpisany Letter of Intent pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Silicon Creations.

Współpraca pomiędzy stronami będzie obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem scalonych systemów wbudowanych.

Silicon Creations jest światowej klasy dostawcą elektronicznych modułów scalonych o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Firma została założona w 2006 roku, a jej główna siedziba znajduje się w Atlancie w USA. Silicon Creations posiada dwa centra rozwoju oprogramowania, ulokowane w Krakowie i w Atlancie, oraz biura sprzedaży w Azji, Europie i USA.

Letter of Intent został podpisany przez pana Jeffa Gallowaya – Wiceprezesa Silicon Creations oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony Silicon Creation – Jeff Galloway; ze strony AGH – prof. Andrzej Kos.


Bystrzacy odznaczeni

11 marca 2013 roku w auli głównej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste wręczenie wysokich odznaczeń państwowych członkom Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej „Bystrze” działającego przy AGH ponad 40 lat. Wszyscy odznaczeni: Piotr Chmieliński, Piotr Chrupczalski oraz Andrzej Piętowski są wychowankami AGH. Odznaczenia przyznano im za wybitne osiągnięcia w działalności odkrywczej i podróżniczej, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce oraz za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki kajakowej.

Piotr Chmieliński został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Piętowski – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a Piotr Chrupczalski – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ten ostatni jest jednym z założycieli AKTK „Bystrze”. Odznaczenia wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak.

Oprócz przedstawicieli administracji państwowej w uroczystości wzięła udział Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik oraz przedstawiciele środowiska turystycznego i podróżniczego, członkowie AKTK „Bystrze”, przyjaciele-kajakarze oraz rodziny odznaczonych.

fot. Zbigniew Sulima

Rozpoczęcie budowy Centrum Energetyki AGH

23 kwietnia 2013 w AGH odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy Centrum Energetyki AGH – największej inwestycji w historii uczelni.

W nowoczesnym kompleksie, na powierzchni 15 tys. m kw. powstanie 38 specjalistycznych zespołów laboratoryjnych, które będą służyć naukowcom z AGH, a także badaczom z instytucji krajowych i zagranicznych, które współpracują z naszą uczelnią.

Jednym z priorytetów Centrum Energetyki AGH będą badania w zakresie tzw. czystych technologii węglowych, prowadzone i koordynowane przez AGH w ramach Węzła Wiedzy i Innowacji „InnoEnergy” Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), a także badania nad biomasą, fotowoltaiką, energią jądrową czy sieciami przesyłowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 190 mln zł, z czego 62 mln zł pochodzą z dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja zostanie wykonana przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Sp. z. o.o.

Symboliczne „wbicie łopaty” przez Rektora AGH prof. T. Słomkę - fot. Zbigniew Sulima