Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
28 listopad 2023

Pan Lakshmi N. Mittal Doktorem Honoris Causa AGH

Na wniosek Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Senat AGH uchwałą nr 217/2012, podjętą w dniu 31 października 2012, nadał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej, Panu Lakshmi N. Mittalowi – za: wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 11 stycznia 2013, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka wręczył insygnia godności Doktora Honoris Causa AGH Panu Lakshmi N. Mittalowi.

Promotorem nadania godności Doktora Honoris Causa AGH był prof. Mirosław Karbowniczek z Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Recenzentami byli: prof. Zygmunt Nitkiewicz z Politechniki Częstochowskiej oraz prof. Leszek Blacha Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima