Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Profesor Adam Klich Profesorem Honorowym AGH

Na wniosek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Senat AGH uchwałą nr 148/2012, podjętą w dniu 4 lipca 2012, nadał tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej profesorowi Adamowi Klichowi – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, wdrożenie ich wyników do praktyki przemysłowej, bogatą i twórczą współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju jak i poza jego granicami, rozwój kadry naukowej, pracę w organizacjach naukowych polskich i zagranicznych, które stanowią istotny wkład w rozwój naszej uczelni.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 listopada 2012 Prorektor ds. Nauki prof. Zbigniew Kakol wręczył insygnia godności Profesora Honorowego AGH prof. Adamowi Klichowi.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH była prof. Stanisław Wolny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Recenzentami byli: prof. dr inż. Włodzimierz Sikora z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan Przewodniczący Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima