Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Fragmenty przemówienia Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotra Czai wygłoszonego podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji Barbórki 2012

Cały gospodarczy świat lęka się kryzysu. My w AGH też ostrożnie patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że 7 wspaniałych lat sprawowania urzędu przez prof. Antoniego Tajdusia nie były tymi biblijnymi „latami tłustymi”, po których – jak pamiętamy – było gorzej…

…Jesteśmy pełni uznania dla rzesz polskich górników, w tym licznych zastępów naszych absolwentów, inżynierów geologów, górników, geodetów, wiertników, mechaników i elektryków, którzy z powodzeniem odnoszą wielkie sukcesy w 50-letnim KGHM – Polska Miedź SA, w giełdowej Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w potężnej Kompanii Węglowej, Południowym Koncernie Węglowym, Katowickim Holdingu Węglowym, czy w młodej – 30-letniej – Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka SA, która przed dwoma tygodniami tu w tej auli świętowała swój jubileusz. Przedstawicieli tych wszystkich branż górnictwa serdecznie witam za panem rektorem i gorąco pozdrawiam w imieniu naszej społeczności wydziałowej.

fot. Zbigniew Sulima

Cieszymy się że nasi absolwenci odnoszą sukcesy w krajowym przemyśle, ale też, że są obecnie wszędzie na całym świecie. Budują trzecią śluzę Kanału Panamskiego, wydobywają rudy metali w Australii tak bardzo bogatej w te surowce, wykładają w najlepszych uniwersytetach technicznych świata. Po prostu: „Nasi absolwenci są wspaniali”…

fot. Zbigniew Sulima

…Świętując tegoroczną Barbórkę świętujemy sukcesy górnictwa, które mamy i które mieć będziemy. Górnictwo jest fundamentem stabilności surowcowej Polski, a przede wszystkim niezależności energetycznej kraju. Na świecie, a zwłaszcza w UE słychać wiele nieuprawnionych opinii, że górnictwo to przeszłość i zacofanie. Tu warto przytoczyć słowa wielkiego fizyka Maxa Plancka, który powiedział znamienne zdanie, że „…górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym”.

Szanowni Państwo – od lat niezmiennie powtarzam swe przekonanie i dzisiaj to zrobię jeszcze raz, że węgla jako pierwiastka tego w złożach – w skałach węglanowych, zgromadzonego w hydratach spoczywających na dnie oceanów i w węglowodorach winniśmy bardzo szanować, ale nie z bojaźni przed dwutlenkiem węgla – jak nam sugerują twórcy dwutlenkowej histerii, ale z szacunku do tego najważniejszego na Ziemi pierwiastka życia, którego gdy zabraknie w powietrzu atmosferycznym – na naszych stołach nie pojawi się pożywienie, a zielona planeta Ziemia stanie się kamienistą księżycową pustynią…

…Podsumowując miniony rok trzeba podkreślić, że na szczęście nie był on jeszcze naznaczony symptomami światowego kryzysu. Jako nauczyciele akademiccy mamy co robić. Kandydatów na studia na wszystkich czterech kierunkach mieliśmy znacznie więcej niż mogliśmy przyjąć na pierwszy rok…

fot. Zbigniew Sulima

…W pracach naukowo badawczych również nie widzimy zastoju, zwłaszcza na odcinku współpracy z przemysłem. Świadczyć może o tym budżet wydziału, który przy prawie stałej dotacji dydaktycznej, wzrósł na przestrzeni ostatnich 4 lat prawie o 50 proc. Wydział uczestniczy w wielu ważnych projektach badawczych jak przykładowo duży projekt strategiczny NCBiR „zgazowanie węgla” pod kierunkiem prof. Jerzego Klicha, czy projekty związane z poprawą bezpieczeństwa w kopalniach kierowane przez prof. Nikodema Szlązaka i prof. Stanisława Wasilewskiego, a także projekty międzynarodowe jak Min Novation koordynowany przez AGH i kierowany przez dr Annę Ostręgę i prof. Marka Całę, oraz projekt „Biomaster” kierowany przez dr. Radosława Pomykałę i prof. Macieja Mazurkiewicza.

fot. Zbigniew Sulima

Panie Rektorze, Szanowni Państwo.

Przy okazji Barbórki serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy swoją aktywnością tu w uczelni, w przemyśle, w kraju i poza jego granicami budują – dobrze odbierany wizerunek wydziału.

W tym miejscu dziękuję również Wam drodzy goście – szczerze i z oddaniem zaangażowanym w polskie górnictwo. Podobnie dziękuję również tu obecnym przedstawicielom władz samorządowych wszystkich szczebli. Krótko – dziękuję serdecznie wszystkim!

fot. Zbigniew Sulima

Panie Rektorze, Szanowni Państwo.

Całej braci górniczej tu obecnej i tej pozostającej dzisiaj na swoich stanowiskach pracy składam serdeczne życzenia barbórkowe, jako spadkobiercom idei naszego patrona Stanisława Staszica. Dzisiaj możemy się odwołać tak do Stanisława Staszica, który w okupowanym kraju miał wielkie marzenia i do prof. Bolesława Krupińskiego, któremu wiele z marzeń Staszica udało się osiągnąć już w niepodległej, choć nie do końca wolnej Polsce.

Życzę wszystkim górnikom, aby misja dostarczana surowców dla gospodarki kraju przynosiła pełnię satysfakcji i wdzięczności całego grona konsumentów.

Do naszej patronki „Świętej Barbary” dzisiaj kierujemy nasze westchnienia. W twoje ręce patronko nasza powierzamy los górniczej braci. Niech nie zawodzi nas rozum, niech sprawne ręce sterują zręcznie skomplikowanymi maszynami. Niech pracującym w kopalniach sprzyja Boże szczęście, zawarte w tradycyjnym górniczym pozdrowieniu, tak aby po trudach codziennej pracy wszyscy wracali szczęśliwie do domów, tam gdzie zawsze niecierpliwie czekają rodziny, dziadkowie, współmałżonkowie, dzieciaki i najukochańsze wnuki.

fot. Zbigniew Sulima

Święta Barbaro miej w swojej opiece nasz ciężki górniczy trud i nasz prześwietny górniczy stan.

Całej braci górniczej kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie Szczęść Boże!

Panie Rektorze, Szanowni Państwo,

Na zakończenie pragnę poinformować, że Wydział Górnictwa i Geoinżynierii po raz czwarty pragnie uhonorować osoby, które swą pracą i postawą przyczyniły się do jego rozwoju naszym wydziałowym wyróżnieniem zwanym „Kryształowa Barbórka”.

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima

Ponieważ lista zasług tegorocznych Laureatów jest bardzo długa, więc pozwólcie państwo że zamknę ją w krótkim stwierdzeniu – zrobili dla wydziału bardzo wiele, a będąc w gronie wyróżnionych będą nadal przynosić wydziałowi honor i splendor. Na listę Laureatów wyróżnienia w tym roku wpisani zostaną:

– prof. Karol Musioł – syn Ziemi Zagłębiowskiej, wieloletni Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, doktor honoris causa Uniwersytetu w Orleanie oraz w Catholic University of America, wypróbowany przyjaciel i ambasador Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii;

– prof. Bronisław Barchański – podobnie urodzony i wychowany na Śląsku, Honorowy Obywatel miasta Ruda Śląska, były Prorektor AGH ds. Nauczania, prodziekan wydziału, Honorowy Członek Senatu TU Bergakademie Freiberg w Niemczech, inicjator i organizator wielu wspaniałych akcji edukacyjnych, programów naukowych, praktyk zagranicznych, wielki nauczyciel i wychowawca młodzieży.

Laureatom serdecznie gratuluję i bardzo proszę o wystąpienie przed stalle celem odebrania wyróżnienia.

Państwa prodziekanów proszę o pomoc.

Całość przemówienia w Biuletynie AGH nr 61 styczeń 2013 s. 4–6