Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

VII Krajowy Zjazd SW AGH

Około dwustu osób (w tym 174 delegatów) wzięło udział w obradach VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Wychowanków AGH w dniu 26 października 2012 roku. Obrady otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski, witając delegatów i gości zjazdu, wśród których szczególnie Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, członków honorowych SW i przedstawicieli władz uczelni. Następnie zaproponował, a delegaci jednomyślnie zaaprobowali, by obradami zjazdu kierowali: Jerzy Nowakowski jako przewodniczący oraz Zygmunt Kulig jako zastępca przewodniczącego zjazdu.

Z wystąpień gości

Wojewoda J. Miller rozpoczął swoje wystąpienie słowami „Czuję się jak u siebie w domu”. Tu bowiem, na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ukończył 36 lat temu studia i tu zdobył fundament dla dorosłego życia, tu został ukształtowany i nauczony rzetelności, co ułatwiło mu umiejętność znalezienia się w różnych sytuacjach życiowych. Dyplom AGH to atut w rękach poszukującego pracy młodego inżyniera i to nie tylko w dziedzinie techniki. Podał przykład ze swojego życiorysu, w którym był czas na działalność w różnych dziedzinach. I kiedy na koniec stwierdził „dobrze wrócić do domu” – otrzymał liczne oklaski.

Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karbowniczek przedstawił niektóre dane dotyczące działalności dydaktycznej uczelni. Obecnie na 16 wydziałach studiuje około 37 tys. studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Od chwili powstania akademii dyplom zdobyło około 150 tys. absolwentów. Z dużym uznaniem odniósł się do działalności SW, szczególnie wyróżnił uroczystości powtórnej immatrykulacji po 50 latach. W imieniu Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki życzył delegatom zdrowia, dalszych sukcesów zawodowych i owocnych obrad.

Specjaliści z AGH – w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy

Referat pod tym tytułem w zastępstwie rektora prof. T. Słomki, przedstawiła pani mgr Grażyna Śliwińska, kierująca na co dzień Centrum Karier AGH. Wiele danych dotyczących profilu i zakresu kształcenia jak również losów absolwentów (monitorowanych w uczelni od 2008 roku) w tym zgodności pracy z wykształceniem, preferowania rodzaju pracy oraz inne zagadnienia zostały przedstawione z dużym zaangażowaniem. Końcowy wniosek brzmiał: AGH jest uczelnią odpowiadającą wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

Odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH” otrzymali: Mirosław Adamczyk, Adam Bałuch, Tomasz Bogdański, Janina Dziędziel-Gostek, Andrzej Dziura, Hanna Frydrych, Wiesław Hołowacz, Jacek Janas, Janusz Jarczyk, Stefan Jóżkiewicz, Tomasz Kaczmarczyk, Tomasz Kałuża, Małgorzata Kańtoch, Franciszek Kara, Franciszek Kliks, Fryderyk Kusiak, Lucjan Łużecki, Zbigniew Młynek, Teresa Nosal, Mieczysław Otok, Henryk Paprocki, Andrzej Płonka, Marek Polański, Jan Pytel, Ewa Rugała, Ryszard Ryba, Andrzej Sosnowski, Ireneusz Suliga, Jan Toczek, Stanisław Tryba, Elżbieta Wojna-Dyląg i Albin Wojnar.

fot. Zbigniew Sulima

Obrady zjazdu

Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności zjazdu (obecnych 82 proc. wybranych delegatów), wybrano komisje: Wyborczą, Wnioskową i Skrutacyjną i przystąpiono do realizacji programu zjazdu.

Nowi członkowie honorowi Stowarzyszenia

Godność członka honorowego nadaje wyłącznie Zjazd Krajowy na wniosek kapituły powołanej przez Zarząd Główny. Po raz pierwszy godność tę nadano w 1955 roku. Członkami honorowymi zostali wtedy profesorowie: Walery Goetel, Feliks Zalewski, Antoni Saustowicz i Jan Krauze. Przewodniczący Komisji Wyborczej i równocześnie przewodniczący kapituły kol. Kazimierz Matl przedstawił Zjazdowi wniosek o nadanie tej godności trzem zasłużonym członkom stowarzyszenia i krótko omówił ich osiągnięcia. W wyniku głosowań członkami honorowymi stowarzyszenia zostali koledzy: Kazimierz Kromin, Andrzej Miga i Stanisław Mitkowski.

Sprawozdania z działalności

Zamieszczone w materiałach zjazdowych sprawozdania omówili koledzy: sprawozdanie Zarządu Głównego – S. Mitkowski, finansowe – Ryszard Klempka, Zespołu ds. Akcji Zapomóg – Henryk Konieczko, Głównej Komisji Rewizyjnej – Józef Dańko i Sądu Koleżeńskiego – Zofia Gierat. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

fot. Zbigniew Sulima

Dyskusja nad sprawozdaniami

Przeprowadzona w dwóch częściach dyskusja byłą niezbyt emocjonująca. Brali w niej udział: Józef Grabowski, H. Konieczko, Wiesław Muzykiewicz, Z. Kulig, J. Nowakowski oraz Bolesław Herudziński i Arqile Teta. Znaczne ożywienie wprowadzili dwaj ostatni dyskutanci. Szczególnie rzecznik koła w Tiranie – górnik prof. A. Teta, który przedstawił działalność swojego koła po jego reaktywowaniu przed dziesięciu laty, dobrą współpracę z Zarządem Głównym oraz zaprosił wszystkich do odwiedzenia Albanii.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

fot. Zbigniew Sulima

Wybory

Komisja Wyborcza sporządziła listy kandydatów do wyborów: Przewodniczącego SW AGH, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Uwzględniono propozycję ustępujących władz oraz kandydatury zgłaszane z sali obrad. Wszyscy kandydaci obecni na zjeździe musieli wyrazić zgodę ustnie, a nieobecni – pisemnie.

Procedura wyborów: przygotowanie kart do głosowania i obliczanie głosów trwała nieco za długo i w przyszłych wyborach należy to lepiej zorganizować. Nie wszyscy mogli doczekać do ogłoszenia wyników. Wreszcie, choć na raty, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Piotr Francuz ogłosił, że Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH wybrany został ponownie kol. Stanisław Mitkowski.

Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH zostali:

Bronisław Barchański,

Artur Bęben,

Grzegorz Brudny,

Józef Chrobak,

Józef Dańko,

Zofia Gierat,

Józef Grabowski,

Bolesław Herudziński,

Andrzej Kacperski,

Ryszard Klempka,

Henryk Konieczko,

Henryk Kopeć,

Michał Kraiński,

Krzysztof Krauze,

Zygmunt Kulig,

Barbara Kwiecińska,

Stanisław Lasek,

Józef Limanówka,

Dariusz Lubera,

Robert Łaskuda,

Wojciech Magiera,

Andrzej Miga,

Eugenia Miga,

Wojciech Mitkowski,

Wacław Muzykiewicz,

Piotr Niełacny,

Stanisław Nowak,

Jerzy Nowakowski,

Czesław Ochab,

Anna Piotrowska,

Czesława Ropa,

Zbigniew Rzemiński,

Bogdan Skowroński,

Marek Skuza,

Marek Sokołowski,

Jerzy Strzempek,

Antoni Tajduś,

Piotr Ubowski,

Tadeusz Uherek,

Renata Wacławik-Wróbel.

Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków AGH zostali:

Kazimierz Czopek,

Henryk Pawełczyk,

Stefan Jóźkiewicz,

Helena Pitera,

Tomasz Kałuża,

Kazimierz Trzaska,

Ireneusz Suliga.

Członkami Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Wychowanków AGH zostali:

Mieczysław Milewski,

Jacek Kowal,

Urszula Wasa,

Stanisław Pytko,

Roman Markiel.

Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybiorą swoich przewodniczących a Zarząd Główny – Prezydium oraz Zespoły Problemowe.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Andrzej Miga

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima