Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje • pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Artur Bęben
Teoretyczne podstawy mechanicznego zwiercania skał w górnictwie odkrywkowym

Podręcznik Teoretyczne podstawy mechanicznego zwiercania skał w górnictwie odkrywkowym wiąże się tematycznie z wcześniej napisaną przez Autora książką pt. Technika wiertnicza w odkrywkowym górnictwie skalnym wydaną w 1992 roku w Śląskim Wydawnictwie Technicznym w Katowicach.

Książka stanowi wprowadzenie do zagadnień dotyczących wiercenia otworów w górnictwie odkrywkowym. Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu teoretycznych podstaw zwiercania skał narzędziami, a także wytyczne konstrukcyjne i zasady stosowania narzędzi wiercących. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom występującym podczas kontaktu narzędzia wiercącego ze skałą. Znajomość tej problematyki jest niezbędna do szerszego i właściwego spojrzenia na sam proces zwiercania skały, a także pomocna przy rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych dotyczących doboru narzędzi odpowiednich do danego sposobu wiercenia otworu.

Podano zasadnicze wiadomości o własnościach skał mających znaczący wpływ na przebieg samego procesu zwiercania narzędziami, a także omówiono podstawowe zjawiska towarzyszące niszczeniu spójności skał. Opisano metody i sposoby wiercenia otworów strzałowych z podaniem wielu hipotez, często przeciwstawnych, przedstawianych przez różnych autorów, a dotyczących wyjaśnienia danego sposobu zwiercania skały.

Wiele opracowań konstrukcyjnych narzędzi wiercących, związków teoretycznych, a także analiz badawczych zaprezentowanych w podręczniku to opracowania własne bądź zespołu współpracowników, którzy pod kierownictwem Autora wykonywali prace naukowe oraz prace naukowo-badawcze na zlecenie przemysłu.

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych szkół technicznych, zwłaszcza kierunków mechanika oraz górnictwo i geologia. Może być przydatna inżynierom i technikom pracującym w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych, projektantom maszyn wiertniczych oraz pracownikom naukowym prowadzącym badania z zakresu mechaniki zwiercania skał. Czytelnikom umożliwi zapewne zrozumienie problematyki zwiercania skał, a co za tym idzie – przyczyni się do bardziej racjonalnego użytkowania maszyn i urządzeń wiertniczych. Recenzenci podręcznika uznali opracowanie za monograficzne.

oprac. Joanna Ciągała
(podstawie wstępu do książki oraz informacji uzyskanych od autora)