Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Profesor Artur Bęben – zasłużył się Krosnu

Minione Dni Krosna – „Miasta Szkła” – stały się okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób zasłużyły się naszemu miastu. Medalem „Za zasługi dla Krosna” został między innymi wyróżniony prof. Artur Bęben.

Wręczenie medali odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krosna (2 czerwca 2012). – „Święto miasta, jak sama nazwa mówi, to czas radowania się, czas również podsumowań – mówił Piotr Przytocki, prezydent Krosna. – Chcemy przy tej okazji uhonorować osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu, dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami.

fot. arch. AB

Profesorowi Arturowi Bębnowi medal „Za zasługi dla Krosna” oraz pamiątkowy grawerton z wizerunkiem Krosna został wręczony przez prezydenta Krosna Pana Piotra Przytockiego w dniu 22 września 2012 roku w Krośnie podczas corocznego spotkania na Rodzinnej Ziemi członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

W uzasadnieniu przyznania medalu czytamy: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben – wybitny naukowiec, dydaktyk i wychowawca młodzieży. Zawodowo związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w 1961 roku w Krośnie rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjny AGH (który działa do dziś). Była to pierwsza placówka dydaktyczna w mieście, umożliwiająca krośnieńskiej młodzieży kształcenie na poziomie szkoły wyższej. Przyczyniło się to do podniesienia rangi Krosna. W 1973 roku prof. Bęben był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – Oddział w Krakowie. W latach 1992–2004 pełnił funkcję prezesa. Organizując prelekcje i odczyty ludzi nauki, kultury i sztuki, propagował dorobek krośnieńskich twórców.

fot. arch. AB

W ramach pracy oddziału propaguje dorobek członków stowarzyszenia z regionu krośnieńskiego. Utrzymuje kontakty z władzami samorządowymi Krosna i powiatu. Dba o to, by pamiętano o znakomitych ludziach, którzy w przeszłości działali i rozsławiali ziemię krośnieńską. Za działalność naukowo-dydaktyczną i społeczną odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Profesor Bęben otrzymał medal „Za zasługi dla Krosna” za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie.

(red)

fot. arch. AB