Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Profesor Zbigniew Witold Engel Doktorem Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej

20 czerwca 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia profesorowi Zbigniewowi Witoldowi Engelowi godności Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej. Na wniosek Dziekana prof. Leszka Radziszewskiego i Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kapituła Medalu wszczęła procedurę nadania najwyższej godności akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej profesorowi Zbigniewowi Witoldowi Engelowi. Senat Politechniki Świętokrzyskiej zwrócił się do Senatów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej o recenzję dorobku kandydata do tego zaszczytnego tytułu. Pozytywne recenzje dla Senatu Politechniki Warszawskiej opracował prof. Zbigniew Dąbrowski, a dla Senatu Politechniki Krakowskiej prof. Józef Nizioł DHC AGH. Opinię dla Senatu Politechniki Świętokrzyskiej opracował prof. Zbigniew Koruba. Na podstawie przygotowanych opinii Senaty Politechnik Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej przyjęły uchwały popierające wniosek Politechniki Świętokrzyskiej o nadaniu Profesorowi Zbigniewowi Witoldowi Engelowi Doktoratu Honoris Causa tej uczelni. W dniu 30 maja 2012 roku Senat Politechniki Świętokrzyskiej podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Zbigniewowi Witoldowi Engelowi Doktoratu Honoris Causa.

W uroczystości wręczenia DHC Politechniki Świętokrzyskiej wzięło udział bardzo wielu znakomitych gości między innymi rektorzy uczelni, z którymi profesor był związany, Rektor AGH w kadencji 2008–2012 prof. Antoni Tajduś i Rektor Elekt prof. Tadeusz Słomka, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak oraz gospodarz uroczystości Rektor PŚ prof. Stanisław Adamczak. Wśród zaproszonych gości byli również rektorzy i prorektorzy innych uczelni technicznych oraz dziekani wielu wydziałów mechanicznych z Przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych prof. Januszem Kowalem.

Na adres Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniewa Witolda Engela napłynęło wiele życzeń i gratulacji z polskich uczelni, instytutów badawczych, PAN, PAU, jak również od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Na zakończenie uroczystości prof. Antoni Tajduś został odznaczony przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisława Adamczaka „Statuetką” za wybitne zasługi w rozwój współpracy pomiędzy historycznie związanymi uczelniami.

Szanowny panie profesorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji nadania panu Doktoratu Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej od całej społeczności akademickiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a szczególne gratulacje i życzenia zdrowia oraz dalszej owocnej pracy naukowej od pracowników swojego macierzystego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, z którym jest pan profesor nierozerwalnie związany od 60 lat.

Bolesław Karwat

fot. arch. autora
fot. arch. autora
fot. arch. autora
fot. arch. autora