Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2023

Profesor Kazimierz Sztaba Profesorem Honorowym AGH – 21 marca 2012

Na wniosek Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Senat AGH uchwałą nr 188/2011, podjętą w dniu 14 grudnia 2011, nadał tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej profesorowi Kazimierzowi Sztabie – za całokształt działań na rzecz przekształcenia klasycznej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę naukową i techniczną zwaną „Inżynierią mineralną”, jej implementację w profil działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału GiG AGH, a także jej dynamiczny rozwój w kraju i na świecie.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 21 marca 2012 Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wręczył insygnia godności Profesora Honorowego AGH prof. Kazimierzowi Sztabie.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH była prof. Stanisława Sanak-Rydlewska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

Recenzentami byli: prof. Tadeusz Ratajczak, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydział GGiOŚ oraz dr hab. inż. Piotr Wyszomirski prof. nadzw. AGH, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział IMiC.

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=257

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima