Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
08 grudzień 2023

Z wydarzeń ostatnich tygodni...

Wydarzeniem ostatnich tygodni w AGH, przed zamknięciem 8 numeru VA, był wybór Władz Rektorskich Uczelni na czteroletnią kadencję 2012–2016 rozpoczynającą się 1 września 2012 roku.

Serdecznie gratulujemy wyboru, być może na niełatwy czas, życzymy widocznych i odczuwalnych sukcesów z poczuciem sensu wykonywanej pracy.

Na stanowisko Rektora AGH Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało:

prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomkę

Prorektorami w kadencji 2012–2016 zostali:

dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw.
Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prorektor ds. Nauki

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prorektor ds. Współpracy

dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw.
Prorektor ds. Kształcenia

Od lewej stoją: prof. T. Szmuc, prof. A. Tytko, prof. T. Słomka, prof. Z. Kąkol, prof. A. Siwik, prof. M. Karbowniczek
– fot. Z. Sulima 16 kwietnia 2012 rok - fot. Zbigniew Sulima

Na kanwie wyboru nowych władz uczelni można przytoczyć słowa Antoniego Kępińskiego twórcy teorii metabolizmu informacyjnego, który swoje przemyślenia o pracy tak zapisał: „Praca, której sensu się nie rozumie lub której bezsens się widzi (wielogodzinne posiedzenia, bezużyteczne narady i sprawozdania), znacznie szybciej wywołuje znużenie, niż praca celowa”.

Ktoś kiedyś zanotował, że grupy pracownicze w naszym kraju, pozostawione same sobie mają tendencję do stałego wzrostu osobowego i mnożenia ponad miarę stanowisk kierowniczych wraz z przynależnym personelem, czyli że czynnik osobisty dominuje ponad interesem przedsiębiorstwa. Obserwuje się obecnie na co dzień rozkwit systemów planowania, nadzoru, sprawozdawczości i kontroli, które potęgują rozrost i tak już wymownej biurokracji. Do wspomnianych na wstępie życzeń nowo wybranej władzy rektorskiej dodajemy życzenie mądrej polityki kadrowej i płacowej.

Szanowni Absolwenci

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze nadsyłane do redakcji VA wspomnienia z lat studiów, strofy poezji, wspomnienia podróżnicze i różnego rodzaju relacje z osiągnięć w pracy zawodowej. Nasz periodyk VA ujawnia talenty poza zawodowe naszych absolwentów, a wiec nie jesteśmy „takie sobie wykształciuchy” jak to kiedyś mawiano o absolwentach szkół technicznych. Trudności wydawnicze sprawia nam Wasza korespondencja odręcznie pisana i obszerna kilkudziesięciostronicowa. Prosimy o skrócenie swoich wypowiedzi maksymalnie do 8 stron maszynopisu z fotosami włącznie lub przesłanie jej drogą elektroniczną.

Zachęcając Was do dalszej współpracy „dziękujemy za już i prosimy o jeszcze”.

Artur Bęben
Redaktor Naczelny