Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
22 wrzesień 2023

Żuraw pompowy

nowym elementem architektury krajobrazu w AGH

3 października 2011 odbyła się uroczystość uruchomienia żurawia pompowego przy pawilonie A-4. Żurawia uruchomił Rektora AGH prof. Antoni Tajduś w towarzystwie prorektorów AGH prof. Tomasza Szmuca, prof. Jerzego Lisa, prof. Zbigniewa Kąkola, prof. Tadeusza Słomki, Kanclerza AGH Henryka Zioło oraz szerokiej rzeszy prezesów i dyrektorów firm związanych z branżą naftową, wśród których należy wymienić m.in.: Wiceprezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie Michała Szkałubę, Zastępcę Dyrektora PGNiG SA Oddział w Sanoku Zbigniewa Króla, Dyrektora Biura Projektów „Nafta-Gaz” w Jaśle Stanisława Czubika i innych. W uroczystości uczestniczyła równie liczna grupa studentów AGH. Żuraw pompowy został przekazany Akademii Górniczo-Hutniczej na prośbę skierowaną do Dyrektora PGNiG Oddział w Sanoku Mieczysława Jakiela przez Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu prof. Andrzej Goneta, z inicjatywy dr. Czesława Rybickiego. Żuraw pompowy został wyremontowany, pomalowany i przygotowany przez pracowników Kopalni Ropy Pławowice. Szczegóły techniczne i administracyjne przekazania były uzgadniane przez dr. Czesława Rybickiego, dr. Piotra Kosowskiego i mgr Jolantę Myszkę ze strony AGH oraz Zbigniewa Króla, Zastępcę Dyrektora PGNiG Oddział w Sanoku.

Inicjatywa ustawienia żurawia pompowego na terenie AGH uzyskała akceptację Rektora AGH. Biuro Projektów „Nafta-Gaz” w Jaśle (zespół w składzie: Paweł Pankiewicz – st. projektant, Stanisław Jedziniak – projektant, Piotr Ząbik – projektant, Ryszard Bańdur – kierownik pracowni) bezpłatnie wykonało projekt fundamentu pod urządzenie. Po wykonaniu prac techniczno-przygotowawczych, przy których duże zaangażowanie wykazali panowie: Henryk Zioło – Kanclerz AGH, Jacek Szopa – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Edward Łach – Dyrektor ds. Eksploatacji, Elżbieta Markiewicz – Kierownik Działu Remontów AGH oraz inni pracownicy Pionu Technicznego, został przygotowany plac wraz z ogrodzeniem. Prace związane z ustawieniem i zamocowaniem żurawia wykonali pracownicy Kopalni Ropy Pławowice.

W tym miejscu chcemy wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do ustawienia żurawia pompowego przed pawilonem A-4 jako wizytówki strategicznego przemysłu naftowego w Polsce oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, który kształci od wielu lat fachowców dla tej branży.

Czesław Rybicki, Andrzej Gonet

fot. Marek Piotrowski
fot. Marek Piotrowski
fot. Marek Piotrowski
fot. Marek Piotrowski
fot. Marek Piotrowski