Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
08 grudzień 2023

Odsłonięcie równikowego zegara słonecznego

W dniu 10 grudnia 2010, na skwerze przy pawilonie B-5, przy Lokomotywie AGH, odsłonięto równikowy zegar słoneczny. Zegar został wykonany przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Odsłonięcia dokonali: Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Jarosław Zagórowski (prezes JSW), Andrzej Tor (Wiceprezes JSW), Piotr Bojarski (Dyrektor KWK – JAS-MOS Mieczysław Lubryka (Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Rozwoju Kopalni JAS-MOS), Ireneusz Greń (Glówny Mechanik ds. Szybów i Powierzchni KWK JAS-MOS, twórca koła zegara). (red)

fot. Zbigniew Sulima

Do zbudowania jednego z nielicznych w Polsce zegarów równikowych posłużyło oryginalne koło wyciągowe z szybu kopalni węgla kamiennego. Wybór takiego właśnie motywu nie był przypadkowy. Chodziło po pierwsze o zegar dla Akademii Górniczo-Hutniczej, więc symbolika nie wymaga dalszego uzasadniania. Po drugie zaś, należało dobrze wkomponować czerwone koło wyciągowe w otoczenie, a w szczególności w sąsiedztwo postawionej tam wcześniej lokomotywy z tak samo czerwonymi kołami. Wykonawcą tego oryginalnego zegara była Jastrzębska Spółka Węglowa, której pracownicy włożyli w zadanie wiele serca. Duże podziękowania także dla pana Pawła Myśliwca, przedstawiciela AGH, który przez ponad rok koordynował działania doprowadzające do powstania tego zegara. Obok koła znajduje się postument z tabliczką informacyjną, na której jest wykres równania czasu, służący do precyzyjnego odczytywania godzin. Ponadto planujemy wykonać tablicę edukacyjno-informacyjną.

fot. Zbigniew Sulima

Nazwa zegara równikowego pochodzi od ustawienia jego tarczy w płaszczyźnie równika ziemskiego. Idąc tym tropem, oś koła, która jest jednocześnie gnomonem, ustawiona jest pod kątem szerokości geograficznej Krakowa, czyli jest równoległa do osi kuli ziemskiej. Wiosną i latem cień gnomonu pada na górną stronę koła, która posiada skalę czasu letniego. Jesienią i zimą oświetlana jest dolna płaszczyzna koła, gdzie umieszczono skalę czasu zimowego.

tekst informacyjny i fotografie ze strony:
www.gnomonica.com/galeria/
galeria_agh.html

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
www.gnomonica.com/galeria/galeria_agh.html
www.gnomonica.com/galeria/galeria_agh.html
www.gnomonica.com/galeria/galeria_agh.html
fot. Zbigniew Sulima