Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
22 wrzesień 2023

Profesor Zdzisław Bieniawski Doktorem Honoris Causa AGH

Na wniosek Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Senat AGH uchwałą nr 54/2010, podjętą w dniu 28 kwietnia 2010, nadał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, profesorowi Zdzisławowi Bieniawskiemu – za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 8 listopada 2010, Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś, wręczył insygnia godności Doktora Honoris Causa AGH prof. Zdzisławowi Bieniawskiemu.

Promotorem nadania godności Doktora Honoris Causa AGH był dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. inż. Anna Sieminska-Lewandowska prof. PW z Politechniki Warszawskiej, Instytut Dróg i Mostów.

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=191