Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
22 wrzesień 2023

Profesor Zbigniew Fajklewicz Profesorem Honorowym AGH

Na wniosek Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Senat AGH uchwałą nr 127/2009, podjętą w dniu 23 września 2009, nadał tytuł profesora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej, profesorowi Zbigniewowi Fajklewiczowi – za ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej uczelni. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 9 czerwca 2010, Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś, wręczył insygnia godności profesora honorowego AGH prof. Zbigniewowi Fajklewiczowi.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH był prof. Henryk Marcak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta Katedra Górnictwa Podziemnego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz prof. dr hab. inż. Edward Popiołek Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=158
fot. Z. Sulima
fot. Z. Sulima
fot. Z. Sulima