Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
22 wrzesień 2023

Wietnamscy absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zbliża sie Jubileusz 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, z dalekiego Wietnamu my absolwenci wietnamscy kierujemy nasze uczucia do ukochanej uczelni z głęboką wdzięcznością. Do dzisiejszego dnia często zadajemy sobie pytania, co byłoby z nami gdyby nie AGH… W czasie pobytu w Krakowie byliśmy świadkami sympatii, jaką Polacy darzyli nas, studentów – Wietnamczyków, którzy walczyli o wolność kraju. Otrzymywaliśmy od polskich profesorów i pracowników uczelni nie tylko wiedze naukową, ale i troskę oraz zrozumienie sytuacji młodych ludzi, którzy uczyli się w niezwykle trudnych warunkach – tęsknota za bliskimi w kraju gdzie trwa wojna. W tych latach byliśmy szczęśliwi, że wokół nas zawsze byli życzliwi Polacy, dzięki temu ukończyliśmy studia i możemy być pożyteczni swojemu krajowi. Tym sie tłumaczy, dlaczego bez względu na to, ile lat minęło od ukończenia studiów Polskę, AGH i pełny obraz o Polakach zawsze nosimy w swoim sercu.

Z tej uroczystej okazji wspominamy niezapomniane okresy studiów wielu pokoleń Wietnamczyków w AGH.

Pierwsza grupa wietnamskich studentów rozpoczęła studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod koniec lat pięćdziesiątych. Oni studiowali na Wydziale Górniczym, Geologicznym i Elektrycznym. Jeden z Nich przyjechał znowu do AGH później i obronił prace doktorska na Wydziale Elektrycznym w 1969 roku.

fot. arch.

W latach wojny w Wietnamie (1965–1975) liczba studentów i doktorantów przybywających do AGH powiększała się z roku na rok. Do 1985 roku, studiowało w AGH około 300 studentów i doktorantów z Wietnamu. Po tym czasie corocznie zmniejsza sie liczba studentów wietnamskich w AGH ze względu na zmienne umowy o współpracy i pomocy ze strony Polski dla Wietnamu.

Dla potrzeb kraju wietnamscy studenci i doktoranci byli prawie we wszystkich kierunkach studiów w AGH: Górniczy, Geologiczny, Geodezyjny, Metalurgiczny, Odlewniczy, Mechaniczny, Ceramiczny, Elektryczny…

W czasie studiów grupa studentów z Wietnamu była oceniona przez władze AGH jako pracowita, solidna grupa i chociaż mieli trudności językowe, ale osiągali dobre wyniki w nauce. Corocznie niektórzy dostawali nagrodę uczelni i dostali dyplom ukończenia studiów z bardzo dobrym wynikiem.

Po studiach wrócili do kraju pracując prawie we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej Wietnamu. Kwalifikacja studentów – absolwentów AGH cieszy sie zaufaniem władz wietnamskich. Zajmują niektórzy ważną rolę i odpowiedzialne stanowiska w rożnych instytucjach wietnamskich, można wymienić pewne osoby:

fot. arch.

– Profesor Chu Tuan Nha, zrobil doktorat w Katedrze Mineralogii Wydziału Geologicznego w okresie 1968–1971 został Ministrem Nauki, Technologii i Ochrony Środowiska SRW w latach 1996–2000.

– Profesor Vu Ngoc Ky, w okresie 1967–1970 zrobił doktorat w Katedrze Hydrogeologii Wydziału Geologicznego, a później zrobił prace habilitacji, został Rektorem Akademii Górniczo-Geologicznym w Hanoi (1991–1994). Umarł w 1994 roku.

– Doktor Pham Khoi Nguyen, absolwent w kierunku geofizyki Wydziału Geologicznego w latach 1969–1974, obecnie jest Członkiem Komitetu Centralnego Partii, Ministrem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska SRW, Poseł na Sejm Wietnamu. Ostatnio, w 2010 roku otrzymał wysokie odznaczenie Państwa Polskiego za zasługi w rozwoju przyjaźni i współpracy polsko-wietnamskiej.

– Mgr inż. Bui Van Khich, absolwent Wydziału Górniczego w okresie 1972–1977, obecnie jest Zastępcą Naczelnego Dyrektora Korporacji Wietnamskiego Węgla i Minerałów.

– Mgr inż. Ngo Van Hung, absolwent Wydziału Górniczego w okresie 1971–1976, były Przewodniczący Komitetu miejskiego miasta HaLong, a obecnie jest Prezes Komitetu Ochrony Zabytki Ha Long

– Dr inż. Phi Van Lich z Wydziału Górniczego, Mgr inż. Ho Chi Hung z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych byli Dyrektorami Departamentów w Ministerstwie Nauki, Technologii i Ochrony Środowiska SRW. Mgr inż. Ho Chi Hung został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Państwa Polskiego w rozwoju przyjaźni i współpracy polsko – wietnamskiej w 1999 roku.

– Mgr inż. Cao Ngoc Dau, absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych zajmował stanowisko Dyrektora Instytutu Maszyn Górniczych i Energetycznych w Hanoi.

– Dr inż. La Mai Hoan, absolwent Wydziału Elektrycznego w okresie 1969–1974, były Naczelny Dyrektor Departamentu Elektrocity w prowincji Ninh Binh.

– Mgr inż. Le Dinh Tham, absolwent Wydziału Geologicznego w okresie 1967 – 1973, były Naczelny Dyrektor jednego z największych Departamentów Petrowietnam.

I wielu innych absolwentów mających wysokie stopnie wojskowe w Wojsku Wietnamskim i stanowiska kierownicze w przemyśle.

fot. arch.

Od lat Kolo Wychowanków AGH w Hanoi prowadzi działalności na rzecz współpracy miedzy Hanojską Akademią Górniczo-Geologiczną oraz AGH i organizuje wiele imprez poświeconych przyjaźni wietnamsko-polskiej. Na postawie umów podpisanych miedzy stronami, obie uczelnie wymieniały delegacje władz uczelnianych i grup naukowców. W 1987 roku, po raz pierwszy z AGH przybyła do Hanoi z roboczą wizyta delegacja z Prorektorem J. Niewodniczańskim na czele. W delegacji uczestniczyli: dziekan Wydziału Górniczego, Wydziału Geodezji i dr inż. J. Kicki – Sekretarz do Spraw Współpracy z Hanojską Uczelnią. Do tej pory gościliśmy wiele delegacji z AGH z najwyższymi osobami w Kierownictwie uczelni: Rektorów J. Janowskiego, R. Tadeusziewicza, A. Tajdusia i Prorektorów J. Niewodniczanskiego, T. Slomkę, J. Lisa. Ostatnio w Wietnamie była na terenowej praktyce grupa polskich studentów z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Równocześnie, AGH przyjęła na stypendium pewnych studentów, doktorantów z Hanoi i prowadzi z Kołem Wychowanków AGH w Hanoi rozmowy na temat rekrutacji kandydatów wietnamskich do Polski na studia w AGH. Mamy nadzieje, że w dalszych latach działalność Kola Wychowanków AGH w Hanoi będzie skuteczniejsza i kontakty z Stowarzyszeniem Wychowanków AGH coraz bliższe.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, pragniemy wyrazić nasza głęboką wdzięczność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pomoc, opiekę i kształcenie. Serdecznie życzymy uczelni dalszych osiągnięć w rozwoju, a wszystkim profesorom, pracownikom uczelni szczęścia i pomyślności.

Tęsknotę za AGH zawsze nosimy w sercu.

Ho Chi Hung
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni
Wietnamsko-Polskiej