Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Program uroczystości jubileuszowych

22 października 2010 roku (piątek)

godz. 9:00 Msza św. w kolegiacie św. Anny

godz. 9:30 Recepcja uczestników jubileuszu (pawilon A-0)

godz. 11:00 Uroczystości jubileuszowe wraz z konferencją
„Rola Stowarzyszenia Wychowanków w integracji uczelni
z Wychowankami i przemysłem”

godz. 14:30 Obiad (pawilon ZPiT AGH „Krakus” przy ul. Reymonta 15)

godz. 15:00 Spotkanie koleżeńskie uczestników
(pawilon ZPiT AGH „Krakus” przy ul. Reymonta 15)