Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 listopad 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
numer 3
AGH w czołówce rankingów

Rankingi uczelni wyższych niemal zawsze wywołują w środowisku akademickim burzliwe dyskusje. Czy zastosowane kryteria aby na pewno były maksymalnie obiektywne? Czy niektóre ośrodki nie są faworyzowane kosztem innych? Te pytania najczęściej pojawiają się zaraz po ogłoszeniu najnowszych wyników sondaży. Jaki pod względem rankingów był rok 2009?

Cały artykuł
Wydarzenia w AGH

Hala technologiczna po modernizacji

W dniu 18 lutego 2009 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i zmodernizowanej hali technologicznej za budynkami B1-B2 Wydziału EAIiE oraz Wydziału IMiR.

Hala technologiczna, wybudowana została na początku lat 50-tych. Jednak nie była remontowana od momentu budowy, a przebywanie w niej, zwłaszcza w okresie zimowym, było nie lada wyzwaniem.

Inwestycję rozpoczęto w październiku 2006. Łączna powierzchnia użytkowa przebudowanej części budynku wyniosła 3121 m2, a kubatura – 25735 m3. W skład całego kompleksu wchodzą: klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne multimedialne środki audiowizualne, dwie sale wykładowo-konferencyjne oraz dwie sale (seminaryjno-konferencyjna dla WIMiR oraz dydaktyczna dla WEAIiE). Również przyległe laboratoria poddano przebudowie i modernizacji.

Cały artykuł
Rada Społeczna Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniu 6 marca 2009 o godz. 12.00, w Auli AGH, odbyło się pierwsze w kadencji 2008-2012 posiedzenie Rady Społecznej AGH. W obradach wzięło udział sześćdziesięciu członków RS AGH oraz zaproszonych gości. W skład Rady wchodzi 7 parlamentarzystów, 12 prezydentów i burmistrzów miast, 18 przedstawicieli instytucji naukowych oraz 58 osób z całego kraju bezpośrednio związanych z przemysłem oraz biznesem.

Cały artykuł
Posiedzenie Konwentu AGH

20 października 2009 r. w „Klubie Profesora” obradował Konwent AGH. Wiodącym tematem kolejnego spotkania były „Wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego”. Na wstępie Przewodniczący Konwentu prof. Jerzy Niewodniczański powitał przybyłych członków Konwentu i zaproszonych gości oraz przedstawił program obrad. Poprosił o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, które odbyło się 29 maja br. Następnie głos zabrał Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który na zakończenie swojego wystąpienia wręczył akty powołania nowym członkom Konwentu AGH, którymi na mocy uchwały Senatu AGH zostali:

Cały artykuł
Posiedzenie KRASP w AGH

Przez dwa dni w naszej Auli obradowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ponad stu rektorom towarzyszyła także Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, która prezentowała główne założenia reformy.

Już podczas pierwszego dnia obrad Prezydium KRASP z niepokojem przyjęło informacje o przygotowywanej nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego, która w przyszłym tygodniu miała trafić pod obrady Rady Ministrów. Jak napisano w uchwale: „Prezydium KRASP wyraża w szczególności zaniepokojenie brakiem (...) propozycji wprowadzenia możliwości przechodzenia nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora w stan spoczynku” – napisano w uchwale.

Cały artykuł