Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Profesor Leszek Rutkowski Doktorem Honoris Causa AGH
18 czerwiec 2015

28 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej profesorowi Leszkowi Rutkowskiemu z Politechniki Częstochowskiej. O nadanie tej najwyższej, akademickiej godności dla prof. L. Rutkowskiego wnioskował do Senatu AGH Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (uchwała RW z dnia 28 lutego 2013 roku).

Skierowałem – jako dziekan wydziału – do Rektora AGH stosowną prośbę i przesłałem przygotowaną dokumentację. Pan rektor zechciał przychylić się do tej prośby i rozpoczęła się procedura, której pierwszym krokiem było przyjęcie przez Senat uczelni stosownej uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa AGH prof. Leszkowi Rutkowskiemu (jest to uchwała nr 40/2014 Senatu AGH z dnia 2 kwietnia 2014 roku). W uchwale tej Senat postanowił wyznaczyć na promotora postępowania prof. Ryszarda Tadeusiewicza – inicjatora tego wydarzenia, a także zwrócił się do Senatu Politechniki Wrocławskiej i Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z prośbą o zaopiniowanie wniosku – powiedział.

(Z tekstu prof. Antoniego Cieśli zmieszczonego w Biuletynie AGH nr 84 grudzień 2014)

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima