Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Profesor Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym AGH
20 listopad 2014

Na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Senat AGH uchwałą nr 12/2014, podjętą w dniu 29 stycznia 2014, nadał tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej profesorowi Mieczysławowi Jawieniowi – za stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce.

fot. Zbigniew Sulima

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 marca 2014 Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karbowniczek wręczył insygnia godności Profesora Honorowego AGH prof. Mieczysławowi Jawieniowi.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH prof. dr hab. inż. Roman Magda a Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz z Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=335