Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH
20 listopad 2014

13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH – Klub VIP , w ramach którego miały miejsce obrady Konwentu AGH. Do Klubu VIP, powołanego w ubiegłym roku przez Rektora AGH prof. Tadeusza Słomkę, należą wybitni absolwenci naszej uczelni. W skład Konwentu wchodzą m.in. ścisłe władze województwa i najwybitniejsi przedstawiciele tych gałęzi przemysłu, z którymi AGH jest szczególnie związana poprzez prowadzone badania i kierunki nauczania. Podczas zjazdu zostały przyznane "Skrzydła AGH". Władze uczelni wyróżniają tą statuetką tych, którzy okazują szczególną życzliwość i wsparcie Akademii Górniczo-Hutniczej. Tym razem Skrzydła AGH otrzymali: Aleksander Grad, Wiesław Ochman, Doctor Honoris Causa AGH, oraz Stanisław Tokarski.

Od lewej: prof. T. Słomka, W. Ochman, S. Tokarski, A. Grad, prof. A. Tajduś - fot. Zbigniew Sulima

Od lewej: prof. T. Słomka, W. Ochman, S. Tokarski, A. Grad, prof. A. Tajduś


fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=356


„Akademia Górniczo-Hutnicza od powstania w 1913 roku jest uczelnią, która chce być jak najbliżej przemysłu. Kształci i prowadzi badania na potrzeby i we współpracy z przemysłem. Dlatego stworzyliśmy wspólną platformę, w której spotykają się menedżerowie z szeroko rozumianego przemysłu z wybitnymi postaciami uczelni, aby dyskutować o strategii uczelni, kierunkach rozwoju polskiego przemysłu, wzajemnie słuchać o swoich potrzebach i wychodzić im naprzeciw” – mówi prof. Antoni Tajduś, rektor AGH w latach 2005–2012. „Powołaliśmy Konwent, który traktuję jako drugą izbę Senatu AGH. W skład Konwentu wchodzą ludzie, którzy mają wpływ na rozwój gospodarki, bowiem przewodzą dużym firmom, będącym w obszarze zainteresowań naszej uczelni. Od tych osób otrzymujemy wnioski, co należy np. wprowadzić do programów nauczania, jakich umiejętności brakuje naszym absolwentom. Właśnie pod wpływem Konwentu zwiększyliśmy liczbę godzin z języka obcego i zaczęliśmy uczyć umiejętności miękkich. Zwiększyliśmy liczbę firm, w których nasi studenci odbywają praktyki, bo wielu członków Konwentu wyraża chęć praktycznego kształcenia studentów AGH” – wyjaśnia prof. Tajduś, przewodniczący Konwentu AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Jednakże Konwent AGH nie tylko skupia się na programach nauczania. Każde obrady poświęcone są innej, ważnej tematyce. Tym razem zajmowano się problemami energetyki w Polsce i na świecie. Rektor AGH prof. Słomka mówił o AGH w obliczu wyzwań energetycznych, prof. Tajduś omówił światowe trendy w energetyce. Wyzwania energetyczne Polski i wiążące się z tym problemy polskich grup energetycznych omówił Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A., w referacie „Problemy energetyczne Polski z punktu widzenia firmy TAURON Polska Energia S.A.”.

Na zakończenie odbyła się dyskusja, podczas której prezentowano poglądy na temat przygotowywanej strategii dla Polski do roku 2050, podejmowanych przez AGH działań dotyczących kształcenia przyszłych energetyków i prowadzenia badań naukowych w zakresie energetyki. Szczególnie skupiono się na potrzebie zmian w programach nauczania, uwzględniających nowe obszary pozyskiwania energii, szczególnie energii pochodzącej z gazu łupkowego, energii odnawialnej. Współczesna energetyka rozwija się w dwóch kierunkach: energetyka konwencjonalna oraz energetyka rozproszona. W pierwszym przypadku chodzi o modernizację elektrowni w kierunku istotnej poprawy ich sprawności, wychwytu gazów cieplarnianych – głównie CO2, czyli zmniejszenie ich wpływu na środowisko, w drugim o wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych dla lokalnych odbiorców. Pojawia się problem, w jaki sposób z małych firm, produkujących energię odnawialną, zbierać ją i transportować w inne miejsca. I tak znowu wchodzimy w obszar kształcenia, mającego na celu przygotowanie naszych absolwentów do zakładania firm produkujących energię ze źródeł odnawialnych, ale i inżynierów umiejących budować sieci przesyłowe, oraz takich, którzy będą potrafili wyprodukować nowe materiały dla energetyki. „Jesteśmy uczelnią, której hasło brzmi: z pracy powstałam, pracy i nauce służę. Zawsze byliśmy bardzo mocno związani z przemysłem. Nie możemy jednak opierać się wyłącznie na tradycji, musimy utrzymywać stały kontakt z przemysłem, który przecież wciąż się zmienia” – wyjaśnia prof. Tajduś.

Ilona Trębacz