Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
28 styczeń 2014

Delegacja AGH w Nigerii

W dniach 10–12 kwietnia 2013 roku w Abudży (Nigeria) przebywała delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej w składzie: prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych, prof. Janusz Szpytko – kierownik Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO. Delegacja AGH wchodziła w skład grupy polskich instytucji i firm towarzyszących wizycie premiera RP Donalda Tuska w Nigerii (10–12.04.2013), podczas której podpisano między innymi porozumienie pomiędzy Polską i Nigerią w sprawie dialogu strategicznego. Wizyta AGH w Nigerii jest konsekwencją inicjatywy Polsko-Nigeryjskich Warsztatów Centrum AGH UNESCO (1.03.2011), w których uczestniczyli między innymi ze strony nigeryjskiej: J.E. Asalina Raymond Mamuno, Ambasador Federalnej Republiki Nigerii (FRN) w Polsce (RP), profesor Bashir H. Usman, Wicekanclerz Federal University of Technology w Yola (stan Adamawa, Nigeria), profesor Benjamin T. Ugwu, wice Kanclerz University of Jos (stan Plateau, Nigeria), Ennetuk Usoro, minister, Ambasada Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, Victor A. Adeleke, szef kancelarii, Ambasady Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, dr Grzegorz Waliński, Prezes Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego, były ambasador RP w FRN, Ifeakandu Obiudo, zastępca Prezesa Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego.

fot. arch.

Wizyta delegacji AGH w Wietnamie

W dniach 5–12 kwietnia 2013 roku odbyła się oficjalna wizyta władz AGH w Wietnamie. W delegacji uczestniczył prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH oraz prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami AGH, ustalenie kierunków współpracy z aktualnymi partnerami naszej uczelni oraz spotkania z absolwentami AGH.

Nie byłoby współpracy z AGH gdyby nie kontakty z naszymi wietnamskimi absolwentami. Aktualnie w Wietnamie jest ok. 300 absolwentów naszej uczelni. Wielu z nich pracuje na wysokich stanowiskach w znaczących instytucjach. Znani Wietnamczycy – absolwenci AGH to m.in.: prof. Chu Tuan Nha – były Minister w Ministerstwie Nauki, Technologii i Środowiska, dr inż. Pham Khoi Nguyen – były Minister w Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Środowiska, prof. Vu Ngoc Ky – były Rektor Hanoi University of Mining and Geology i oddany przyjaciel AGH oraz dr inż. Ho Tri Hung – Przewodniczący Koła Wychowanków AGH w Wietnamie.

W trakcie pobytu delegacji w Wietnamie zostały podpisane dwie nowe umowy o współpracy z instytucjami wietnamskimi na południu kraju. Dotychczas AGH posiadała 5 umów z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi mieszczącymi się tylko na północy Wietnamu, w Hanoi.

Pierwsza z umów została podpisana z Vietnam National University – Ho Chi Minh City. Umowa ta otwiera możliwości współpracy między innymi w obszarach: biomedycyny, mechatroniki, IT, zarządzania i nauk humanistycznych.

Druga umowa została podpisana z Binh Duong University – największym i najlepszym prywatnym uniwersytetem Wietnamu. W ramach tej umowy możliwa jest współpraca w obszarach: zarządzania, budownictwa podziemnego, ekologii, biomedycyny i nauk humanistycznych.

fot. arch.

TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A. – podpisanie porozumienia o współpracy

17 kwietnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A. a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Współpraca pomiędzy stronami będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, promocję współpracy pomiędzy stronami, organizowanie wspólnych imprez i warsztatów promujących profil wykształcenia odpowiadający oczekiwaniom firmy TAURON Dystrybucja.

Umowa o współpracy została podpisana: ze strony TAURON Dystrybucja S.A. – przez Piotra Kołodzieja – Prezesa Zarządu i Marka Kleszczewskiego – Wiceprezesa Zarządu, ze strony TAURON Dystrybucja Serwis S.A. – przez Romana Głowaczewskiego – Prezesa Zarządu, ze strony AGH – przez prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony TAURON Dystrybucja (TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A.) – Justyna Pietrzak i Tomasz Rodziewicz, ze strony AGH – dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. AGH.


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – podpisanie umowy ramowej o współpracy

3 kwietnia 2013 roku została podpisana umowy ramowa o współpracy pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Umowa o Współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego AGH oraz potencjału i zasobów RPWiK dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie m.in. wsparcia AGH w badaniach w dziedzinie alternatywnych paliw biomasowych, włączenia się RPWiK w działalność dydaktyczną AGH oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Umowa ramowa o współpracy została podpisana przez Emila Tobolskiego – Prezesa Zarządu i Jerzego Chrząszcza – Zastępcę Prezesa ds. Technicznych RPWiK oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony RPWiK – mgr inż. Urszula Jeleń – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków, ze strony AGH – dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. AGH – Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw.


W Cyfronecie – niezwykła moc i nowa hala

Podpisaniem aktu erekcyjnego i poświęceniem Kamienia Węgielnego przez JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza rozpoczęła się w dniu 29 maja 2013 roku uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod nową Halę Maszyn dla Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH. Akt erekcyjny podpisali: JE Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor Regionu Południowego Mostostalu Warszawa S.A. Alojzy Malczak i architekt projektu Wawrzyniec Kuc.

Uroczystość przypada w roku 40-lecia powstania Środowiskowego Centrum Obliczeniowego Cyfronet-Kraków. 23 marca 1973 roku ówczesny Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Cyfronet jako pierwsze centrum superkomputerowe w Polsce. W trakcie uroczystości nie tylko rozpoczęto budowę nowej hali, ale także poświęcono wyremontowany w ciągu ostatnich 4 lat budynek główny Cyfronetu i komputer Zeus, najszybszy superkomputer w Polsce. Wręczono także po raz pierwszy Medale 40-lecia Cyfronetu najbardziej zasłużonym dla Cyfronetu osobom.

Nowa Hala Maszyn ma kosztować 12,2 miliona zł, z czego 8,3 miliona zł to unijne dofinansowanie. Ma on być połączony z obecnym budynkiem przełączką technologiczną o przekroju elipsy o długości blisko 17 metrów. Nowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1600 m2, ma być nowym domem dla Zeusa – najszybszego komputera w Polsce (106 miejsce na świecie w rankingu Top500).

fot. Zbigniew Sulima

REMIX S.A. – podpisanie listu intencyjnego

15 maja 2013 roku został podpisany List Intencyjny pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a REMIX S.A.

Poprzez podpisanie Listu Intencyjnego strony wyrażają wolę współpracy m.in. w zakresie prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych, realizacji wspólnych projektów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników obu stron.

List intencyjny został podpisany przez Józefa Michalskiego – Wiceprezesa Zarządu REMIX SA i Dominikę Dziubińską – Prokurenta REMIX S.A. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy współpracy: ze strony REMIX SA – Mariusz Murcha, ze strony AGH – prof. Henryk Adrian.


Optimum Sp. z o.o. – podpisanie umowy ramowej o współpracy

7 maja 2013 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy Optimum Sp. z o.o. a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Umowa o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego AGH oraz potencjału i zasobów firmy Optimum dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie m.in. wsparcia AGH w obszarze efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego i planowania energetycznego w gminach, rozwoju stanowisk badawczych w AGH i firmie Optimum, włączenia firmy Optimum w działalność dydaktyczną oraz realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Umowa o współpracy została podpisana przez Patryka Rubika – Wiceprezesa Zarządu Optimum Sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony Optimum – mgr inż. Łukasz Zywar, ze strony AGH – dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. AGH.


Metalerg Sp. z o.o. SKA – podpisanie umowy ramowej o współpracy

29 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy Metalerg Sp. z o.o. SKA a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Umowa ma na celu podjęcie współpracy w zakresie pomocy ze strony Metalerg w budowie oraz rozwoju stanowiska dydaktyczno-badawczego w AGH, pomocy ze strony AGH w prowadzeniu badań kotłów na biomasę oraz instalacji energetycznych opartych na wykorzystaniu biomasy, realizacji plac dyplomowych, odbywania praktyk studenckich w Metalerg przez studentów AGH oraz organizacji projektów badawczo-rozwojowych i konferencji naukowo-technicznych obejmujących tematyką zagadnienia systemów energetyki biomasowej.

Umowa ramowa o współpracy została podpisana przez Janusza Cieślaka – Prezesa Zarządu Metalerg Sp. z o.o. SKA oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony Metalerg – Janusz Cieślak, ze strony AGH – dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. AGH.


Program wymiany osobowej dla Wspólnej Infrastruktury Mikroskopii Elektronowej pomiędzy AGH a Forschungszentrum Jülich

20 czerwca 2013 roku w Forschungszentrum Jülich odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia i uruchomienie programu wymiany osobowej w celu efektywnego wykorzystania Wspólnej Infrastruktury dla Mikroskopii Elektronowej pomiędzy naszą uczelnią a Forschungszentrum Jülich (FZJ). Porozumienie podpisali: dyrektor Forschungszentrum Jülich ds. Nauki prof. dr. dr. Harald Bolt i dyrektor Institut für Energie und Klimaforschung IEK2, prof. dr. Lorenz Singheiser oraz Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tomasz Szmuc, Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH i kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz.

Podpisane porozumienie jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy AGH oraz FZJ. Kontakty pomiędzy instytucjami rozpoczęły się już 1978 roku, kiedy to prof. Hubertus Nickel, wówczas dyrektor Institut für Reaktorwerkstoffe, Kernforschungsanlage Jülich (obecnie Institut für Energie – und Klimaforschung) po raz pierwszy odwiedził Kraków, w tym Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, na zaproszenie prof. Stanisława Gorczycy oraz dr Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz.

Uruchomienie nowego programu pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie wspólnej infrastruktury dla mikroskopii elektronowej i zacieśnieni współpracę w zakresie badań naukowych oraz kształcenia studentów i doktorantów.


Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie

31 lipca 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Fundacją Myśli Ekologicznej. Zawarte porozumienie ma na celu podjęcie współpracy w zakresie inicjowania i wspierania edukacji ekologicznej, a także promocji w kraju i za granicą myśli ekologicznej oraz wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w dziedzinie ekologii. Fundacja jest instytucją, której misją jest ochrona środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Pawła Koniecznego – Prezesa Zarządu Fundacji oraz prof. Zbigniewa Kąkola – Prorektora ds. Nauki. Koordynatorzy umowy: ze strony Fundacji – Paweł Konieczny, ze strony AGH – dr inż. Igor Wojnicki.


SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o.

14 sierpnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. Porozumienie ma na celu nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami, m.in. w zakresie organizacji programu praktyk studenckich dla wybranych studentów Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, pozyskiwania talentów spośród absolwentów ww. Katedry, szkoleń merytorycznych i opracowania nowych metod badawczych dla taśm.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Stanisława Piechockiego – Prezesa Zarządu SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. i pana Bogdana Szalatego – Członka Zarządu SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. oraz dr hab. Annę Siwik, prof. nadzw. – Prorektor ds. Studenckich.

Koordynatorzy umowy: ze strony SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. – Iwona Ciupa, ze strony AGH – dr inż. Piotr Kulinowski.


Otwarcie amfiteatralnej sali wykładowej na WIMiC

11 października 2013, podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się uroczyste otwarcie amfiteatralnej sali wykładowej.

Sala wykładowa nr 105 została zmodernizowana przez firmę SGL Carbon. W uroczystości uczestniczyli m.in. Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Jerzy Lis oraz dr Hubert Jaeger, Dyrektor Technology & Innovation SGL Group.

Podczas inauguracji wręczono nagrody „Keramos” – honorowe wyróżnienia przyznawane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju wydziału oraz odniosły sukcesy na polu naukowym, edukacyjnym czy gospodarczym. W tym roku wśród laureatów znaleźli się: prof. Henryk Górecki (Politechnika Wrocławska), Stanisław Hybner (HYBNER SA), dr Hubert Jaeger (SGL Group), Marek Małecki (Grupa Kapitałowa SOLBET), Zdzisław Stachura (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych).

fot. Zbigniew Sulima

Internet Global Property Mamagement

1 października 2013 roku została podpisana umowa o współpracy z iGPM Sp. z o.o. Współpraca pomiędzy stronami będzie realizowana poprzez wykorzystywanie oprogramowania iGPM w działalności AGH takiej jak: zarządzanie aktywami, środkami trwałymi systemów informatycznych itp., a także w codziennym działaniu Katedry Informatyki Stosowanej AGH.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Jarosława Stelmaszka – Wiceprezesa Zarządu iGPM Sp. z o.o. i pana Krzysztofa Görlicha – Kierownika Projektu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony iGPM Sp. z o.o.: doc. dr hab. Krzysztof Görlich, ze strony AGH: dr Konrad Kułakowski.


KGHM ZANAM Sp. z o.o.

23 września 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z KGHM ZANAM Sp. z o.o. W ramach porozumienia strony deklarują zamiar współpracy w zakresie projektowania maszyn, wiertnic, wozów transportowych itp., a także prac rozwojowych oraz pozyskiwania i rozwoju kadry inżynieryjnej.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Jacka Golonkę – Wiceprezesa Zarządu KGHM ZANAM Sp. z o.o. i pana Leszka Strojkę – Prokurenta KGHM ZANAM Sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony KGHM ZANAM Sp. z o.o.: Artur Brudecki, ze strony AGH: prof. Krzysztof Krauze.


Pierwszy raz AGH zwycięzcą w Akademickich Mistrzostwach Polski!

W minionym roku akademickim około 830 sportowców, członków 38 sekcji sportowych działających przy AGH wywalczyło zwycięstwo w Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski zdobywając równocześnie złoto w klasyfikacji Uczelni Technicznych. AGH pokonało Uniwersytet Warszawski, który nieprzerwanie od 2008 roku wygrywał tę prestiżową rywalizację, a od 1998 roku był jej triumfatorem aż 7-krotnie. Sportowcy AGH zdobyli 2136,5 pkt., wyprzedzając UW o 36,5 pkt. oraz UAM z Poznania o 39 pkt. Konkurencje rozgrywane były w 41 dyscyplinach, jedynie w 3 z nich nie zdobyliśmy punktów. Sportowcy na swym koncie zapisali aż 4 złote medale, 6 srebrnych oraz 4 brązowe. Triumf AGH został oficjalnie nagrodzony w trakcie uroczystej Gali Sportu Polskiego 18 października 2013 roku w Lublinie.

fot. Zbigniew Sulima

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Energetyki AGH – 29 października 2013

Budowa Centrum Energetyki jest największą inwestycją w historii uczelni, której wartość wynosi blisko 190 mln zł. W nowoczesnym kompleksie, na powierzchni 15 tys. m kw. powstanie 38 specjalistycznych zespołów laboratoryjnych. Będą one służyć m.in. badaniom w zakresie tzw. czystych technologii węglowych, które są prowadzone i koordynowane przez AGH w ramach Węzła Wiedzy i Innowacji „InnoEnergy” Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), a także badaniom nad biomasą, fotowoltaiką, energią jądrową czy sieciami przesyłowymi.

fot. Zbigniew Sulima

V Forum Nowej Gospodarki – podsumowanie

W dniach 7–8 listopada, odbyło się Forum Nowej Gospodarki. Piąta odsłona konferencji poświęcona była gospodarczym i społecznym konsekwencjom rozwoju przemysłowych technologii, ale także rozwojowi lokalnych specjalizacji. Poruszone zostały również problemy polityki przemysłowej kraju, a specjalna sesja w całości objęła bardzo aktualny temat rozwoju sieci inteligentnych w energetyce. Warto również zaznaczyć, że wiodącym motywem forum było wspieranie innowacyjności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Podczas obrad forum nie zabrakło znakomitych gości. Forum rozpoczęło się od wystąpienia Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa prezydenckiego zespołu doradców, który przedstawił priorytety polityki przemysłowej Polski. Swoją obecnością zaszczycili nas również Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Na zakończenie, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, w wykładzie wieńczącym konferencję zarekomendował działania służące wyzwoleniu energii polskiej gospodarki.

Dodatkowym punktem Forum było wręczenie nagrody „Naukowiec XXI wieku” dla prof. Tadeusza Uhla. Nagroda ta przyznawana jest w uznaniu znamienitych zasług środowiska naukowego na rzecz rozwoju polskiej, jak również światowej gospodarki. Na rzeźbie znajduje się „odcisk” dłoni, w którą w zamierzeniu artysty wpisuje się dłoń osoby trzymającej statuetkę, jakby wręczając laur zwycięzcy, stąd obecność liści laurowych w kompozycji. Rzeźbę zaprojektował i wykonał znany krakowski artysta Zbigniew Wojkowski.

Podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy NEWAG S.A. a AGH – 21 października 2013 roku

Porozumienie ma na celu nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami, m.in. w zakresie utworzenia centrum badawczo-rozwojowego ultralekkich pojazdów szynowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Zbigniewa Konieczkę – Prezesa Zarządu NEWAG S.A. i pana Wiesława Piwowara – Wiceprezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy i prof. Antoniego Kalukiewicza – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Koordynatorzy umowy: ze strony NEWAG S.A. – Wojciech Dinges, ze strony AGH – dr inż. Piotr Kasza.

fot. Stanisław Malik

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AGH a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym COAL-Bud Sp. z o.o. – 28 października 2013 roku została

Współpraca pomiędzy stronami będzie realizowana poprzez projektowanie i budowę ciernych układów hamujących.

Główną branżą, w której przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność są usługi dla przemysłu, w szczególności dla górnictwa podziemnego. Oferowane przez firmę produkty można podzielić na trzy kategorie: projektowanie w zakresie maszyn, usług i konstrukcji stalowych, a także obiektów budowlanych we wszystkich branżach, wykonawstwo wg projektów własnych i zewnętrznych oraz usługi kserograficzne dla ludności, plotowanie.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Józefa Molika – Prezesa Zarządu COAL-BUD Sp. z o.o. i pana Mariana Kajdę – Wiceprezesa Zarządu COAL-BUD Sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony COAL-BUD Sp. z o.o. – Marian Kajda, ze strony AGH – dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH.


Podpisanie umowy ramowej o współpracy AGH z Nokią Solutions and Networks sp. o.o. – 29 października 2013 roku

Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów przede wszystkim z Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji AGH, którego przedstawiciele zamierzają rozszerzyć wspomnianą umowę.

Centrum we Wrocławiu powstało w 2000 roku i jest obecnie największą instytucją badawczo-rozwojową w sektorze ICT (informacji i telekomunikacji) w Polsce. Zatrudnia ponad 1650 osób. Firma kształtuje obecne i przyszłe usługi telekomunikacyjne, tworząc oprogramowanie dla sieci radiowych oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze np. architektury sieciowej.

Umowa współpracy została podpisana przez pana Piotra Kaczmarka – Prezesa Zarządu firmy i pana Pawła Bienia – Wiceprezesa Zarządu firmy oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony Nokia Solution and Networks – dr Edward Lubkiewicz, ze strony AGH – dr inż. Jarosław Koźlak.


Otwarto Laboratorium Pierwiastków Krytycznych – WGGiOŚ AGH – KGHM Polska Miedź S.A.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, stanowiącego o otwarciu nowoczesnego Laboratorium Pierwiastków Krytycznych, dokonali Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A. – pani Agata Juzyk – Dyrektor Departamentu Badań. W uroczystości wzięli udział: dr hab. inż. Herbert Wirth – Prezes KGHM Polska Miedź, Prorektorzy, Dziekani oraz Prodziekani Wydziałów AGH, Bogusław Ochab – Prezes Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, przedstawiciele firmy JEOL oraz zaproszeni goście.

Laboratorium Pierwiastków Krytycznych jest jednostką w strukturze Akademii Górniczo-Hutniczej, która powstała z inicjatywy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz KGHM Polska Miedź S.A. Laboratorium zostało wyposażone w mikrosondę elektronową JEOL Super Probe JXA-8230, która służy do analizy składu chemicznego ciał stałych w mikroobszarze.

za portalem laboratoria.net

fot. Stanisław Malik

Konwent AGH – pierwsze posiedzenie w tej kadencji władz AGH

10 maja 2013 roku w AGH, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu AGH na kadencję 2012–2016. Skupia on wybitne osobowości świata polityki, nauki i przemysłu. Obrady otworzył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, który przywitał przybyłych gości. Następnie wręczył powołania osobom wchodzącym w skład Konwentu. Są wśród nich osoby związane z administracją państwową i samorządową oraz prezesi i dyrektorzy największych firm w kraju i za granicą.

fot. Stanisław Malik

Skład Konwentu AGH na kadencję 2012–2016

I. Małopolska

– Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

– Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

– prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

II. Województwa strategiczne

– Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

– Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice

– Janusz Chodorowski – Prezydent Miasta Mielca

III. Urzędy i stowarzyszenia centralne

– dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy RP

– dr inż. Piotr Litwa –Wyższy Urząd Górniczy

– dr inż. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju

– prof. Janusz Łuksza – Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa

IV. Przemysł i gospodarka

– prof. Józef Antoni Dubiński – Główny Instytut Górnictwa

– Jarosław Zagórowski – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

– Paweł Olechnowicz – Grupa LOTOS S.A.

– Sanjay Samaddar – ArcelorMittal Poland S.A.

– Czesław Sikorski – ArcelorMittal Poland S.A.

– Jacek Drabik – Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.

– dr inż. Krzysztof Pawiński – Grupa MASPEX Wadowice

– Dariusz Lubera – Tauron Polska Energia S.A.

– Wojciech Kotlarek – Kompania Węglowa S.A.

– dr hab. inż. Herbert Wirth – KGHM Polska Miedź S.A.

– Jacek Kaczorowski – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

– Anna Sieńko – IBM

– Dariusz Fabiszewski – Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

– dr hab. inż. Marek Florkowski – ABB Sp. z o.o.

– Andrzej Balcerek Górażdże – Cement S.A.

– Józef Siwiec – Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.

– Aleksander Grad – PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o.

– dr inż. Jerzy Berger – Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.

– Andrzej Kopyrski – Bank Pekao S.A.

V. Akademia Górniczo-Hutnicza

– prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH

– prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH w latach 2005–2012

– prof. Ryszard Tadeusiewicz – Rektor AGH w latach 1997–2005

– prof. Mirosław Handke – Rektor AGH w latach 1993–1997.

W wyniku wyborów nowych władz Konwentu AGH przewodniczącym został prof. Antoni Tajduś z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, rektor AGH w latach 2005–2012. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jacek Drabik, Dyrektor Generalny Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. oraz Aleksander Grad, Prezes Zarządu Spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Po zakończeniu wyborów nowych władz Konwentu krótkie prezentacje przedstawili Rektor prof. Tadeusz Słomka oraz Prorektor ds. Nauki prof. Zbigniew Kąkol. Rektor przedstawił inwestycje realizowane w chwili obecnej przez AGH. Przypomniał o unikatowych kierunkach i specjalnościach, które dostępne są w ofercie kształcenia naszej uczelni. Podkreślił, że najważniejszym celem władz AGH jest ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia w myśl zasady „wartość dyplomu – renomą uczelni”. Ma temu służyć zwiększenie elastyczności programów nauczania oraz poszerzenie oferty kształcenia również w języku angielskim. Troską władz jest także systematyczna modernizacja bazy naukowo-dydaktycznej czy Miasteczka Studenckiego AGH. Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się również do ostatnich sukcesów uczelni, z których za najważniejszy uznał uzyskanie wysokiego miejsca w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej. Za duży sukces uznał także wysoką zatrudnialność absolwentów uczelni, co w jego przekonaniu jest wyznacznikiem jakości kształcenia młodych ludzi.

Prorektor ds. Nauki prof. Zbigniew Kąkol przedstawił ofertę naukowo-badawczą uczelni zwracając jednocześnie uwagę, że uczelnia będzie nadal aktywnie współpracować z partnerami przemysłowymi. Zwrócił uwagę, że prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie jest misją, ale i obowiązkiem AGH, ponieważ obok prestiżu związanego z pozycją silnego ośrodka naukowo-badawczego aktywna współpraca na linii uczelnia – podmioty gospodarcze przynosić będzie wymierne korzyści.

Kolumnę "Wydarzenia w AGH" redaguje Zbigniew Sulima