Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Dana Shechtmana
28 styczeń 2014

Dan Shechtman urodził się w 1941 roku w Tel Avivie w Izraelu. Rozprawę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej obronił na Technion – Israel Institute of Technology w Haifie w 1972 roku . Na tej samej uczelni wcześniej uzyskał tytuł inżyniera z zakresu inżynierii mechanicznej w 1966 roku i magistra z zakresu inżynierii materiałowej w 1968 roku. Po uzyskaniu tytułu doktora prof. Shechtman otrzymał stypendium NRC (National Research Council) w Aerospace Research Laboratories, Wright Patterson Air Force Base w Ohio, gdzie przez trzy lata zajmował się mikrostrukturą i metalurgią związków na bazie tytanu i glinu. W 1975 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej na Technion. W latach 1981–1983 przebywał na urlopie naukowym (sabbatical) w Johns Hopkins University, gdzie prowadził badania nad szybko chłodzonymi stopami glinu i metali przejściowych w ramach wspólnego projektu z NBS (National Bureau of Standards, aktualnie NIST – National Institute of Standards and Technology). To podczas pracy nad tym projektem, 8 kwietnia 1982 roku, odkrył fazę ikozaedryczną o zabronionej w klasycznej krystalografii 5-krotnej symetrii. W ten sposób powstała nowa dziedzina badań nad kryształami kwaziperiodycznymi.

fot. Stanisław Malik

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=319


W latach 1992–1994 Dan Shechtman był na urlopie naukowym w NIST, gdzie zajmował się badaniami nad wpływem defektów strukturalnych na wzrost i własności sztucznych diamentów otrzymywanych techniką CVD. W Technion prof. Shechtman kieruje pracami naukowymi w Edelsein Center i Wolfson Center, którego jest szefem.

Profesor Shechtman posiada tytuły Philip Tobias Distinguished Professor of Materials Science w Technion oraz Professor of Materials Science w Iowa State University, jest członkiem Ames Laboratory w US Department of Energy. Otrzymał dwanaście nagród zarówno międzynarodowych jak i krajowych, w tym Wolf Prize, Aminoff Pizie. W 2011 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla z Chemii za „odkrycie kwazikryształów”. Shechtman jest czwartym obywatelem Izraela, który otrzymał Nagrodę Nobla z Chemii w ciągu mniej niż dziesięciu lat.

fot. Stanisław Malik

Jest żonaty z prof. Ziporą Shechtman, Dziekanem Wydziału Counseling and Human Development w Haifa University, autorką dwóch książek z zakresu psychoterapii. Państwo Shechtmanowie mają syna, Yoava Shechtmana (doktorant z fizyki) i trzy córki: Tamar Finkelstein (psycholog organizacji w Israeli Police Leadership Center), Ella Shechtman-Cory (doktor psychologii klinicznej) i Ruth Dougoud-Nevo (także doktor psychologii klinicznej). Mają dziesięcioro wnucząt.