Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Prezes Herbert Wirth Doktorem Honoris Causa AGH
28 styczeń 2014

12 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa dr. hab. inż. Herbertowi Wirthowi .

Herbert Wirth jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku w specjalności geologia złóż rud i geologia matematyczna, geostatyka. Po ukończeniu studiów pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym we Wrocławiu, w którym początkowo pełnił funkcję członka zespołu, a następnie samodzielnego geologa i zastępcy kierownika oddziału. W 1990 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki i języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu. Dzięki pracy na stanowisku geologa – projektanta w G.E.O.S. GmbH Freiberg w Niemczech, gdzie rozpoczął swoją działalność naukową i badawczą, pogłębił wiedzę z zakresu geologii złożowej oraz zapoznał się z najnowszymi metodami prowadzenia prac proeksperckich i eksploracyjnych. W latach 1993–1998 pracował na stanowisku dyrektora, prokurenta w przedsiębiorstwie proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. W tym czasie zdobył szerokie doświadczenie w zakresie zleceń w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1998 do 2002 roku kierował pracą zakładu badawczego Studiów i Analiz Geologicznych Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=316


W 2001 roku Herbert Wirth obronił rozprawę doktorską na Wydziale Górniczym AGH, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Pracę w KGHM Polska Miedź SA dr Wirth rozpoczął w 2002 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami. W 2006 roku został Wiceprezesem Zarządu KGHM CUPRUM, a dwa lata później zajął stanowisko I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska uzyskał w 2012 roku na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

fot. Zbigniew Sulima

Jest autorem i współautorem 47 publikacji z zakresu geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii. Wyniki swoich prac zawarł w odpowiednich raportach, prezentował je na licznych seminariach i sympozjach oraz brał udział w licznych, międzynarodowych projektach badawczych.

opracowała Ilona Trębacz