Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki
28 styczeń 2014

wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013

Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Drodzy Pracownicy i Studenci,

Bardzo serdecznie witam w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w naszej Alma Mater. Inauguracja nowego roku akademickiego jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Skłania do głębszej refleksji nad rozwojem i postępem, ale pozwala także na optymistyczne spojrzenie w przyszłość – na to co możemy udoskonalić, poprawić. W dobie niżu demograficznego czeka nas na pewno trudne zadanie. Będzie to czas nowych wyzwań i wysiłków, ale jestem przekonany, że poprzez wspólną pracę i zaangażowanie, będzie to również czas pełen sukcesów.

Przy tej okazji chciałbym niezwykle serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i studentom Akademii Górniczo-Hutniczej za miniony rok – pierwszy rok mojej kadencji na stanowisku Rektora. Dziękuję za wasze zaangażowanie, wsparcie i chęć budowania silnej marki AGH. Uważam, że dzięki Wam i waszej pracy z powodzeniem wspólnie możemy realizować kolejne cele, a moje hasło wyborcze: „Akademia Górniczo-Hutnicza najlepszą uczelnią w Polsce i jedną z najlepszych w Europie” jest jak najbardziej aktualne. Jednak, aby w kolejnych latach wzmacniać naszą pozycję musimy konsekwentnie dążyć do realizacji założonych celów i stale podnosić jakość kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=320


Szanowni Państwo,

Kończymy właśnie rok bardzo szczególny dla Akademii Górniczo-Hutniczej. Pielęgnowanie tradycji i historii jest dla nas tak samo ważne, jak dynamiczny rozwój, dlatego też postanowiliśmy przypomnieć, że – choć uczelnia działa de facto od 1919 roku – to sam moment jej powołania nastąpił wcześniej, 31 maja 1913 roku. Wtedy to Cesarz Franciszek Józef wydał dekret o utworzeniu Akademii Górniczej. Rozpoczęto przygotowania do zainaugurowania działalności tak wyczekiwanej przez gospodarkę uczelni: powołano profesorów, zatwierdzono programy… Wszyscy wiemy jednak, że historia nie była wtedy dla nas i dla dużej części świata łaskawa – wybuch I wojny światowej pokrzyżował wiele planów, zweryfikował marzenia, zmienił tysiące ludzkich losów.

Wielkie, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku marzenie, odłożone zostało – jak napisał w 1915 roku miejski urzędnik – „do spokojnych czasów”. Nastąpiło to w roku 1919, kiedy Marszałek Józef Piłsudski uroczyście zainaugurował działalność ówczesnej Akademii Górniczej. Osiemdziesięciu studentów i kilkunastu pracowników dało podwaliny do zbudowania na przestrzeni dekad jednej z najlepszych obecnie polskich uczelni. Z historycznego punktu widzenia mamy zatem obowiązek przypominać o dwóch datach: tej, kiedy uczelnię powołano oraz tej, kiedy rozpoczęła ona oficjalnie swoją działalność.

fot. Zbigniew Sulima

Moi Drodzy,

Jest jeszcze jedna ważna data, o której warto w tym miejscu wspomnieć. 160 lat temu, dokładnie 31 lipca 1853 roku podczas operacji we lwowskim szpitalu po raz pierwszy zapłonęła lampa naftowa skonstruowana przez naszego rodaka, Ignacego Łukasiewicza. Jego pomnik, nie bez powodu, znajduje się w tej właśnie auli. Polaka wybitnego, który pomimo wielu trudnych sytuacji w swoim życiu, był nie tylko wspaniałym naukowcem, wynalazcą i przedsiębiorcą, ale także wielkim altruistą. Uznawany za pioniera wykorzystania ropy naftowej na skalę przemysłową, jest jedną z najwybitniejszych postaci związaną z Akademią Górniczo-Hutniczą – obok patrona naszej Alma Mater – Stanisława Staszica.

fot. Zbigniew Sulima

Szanowni Państwo,

Obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. W tym roku przyjęliśmy prawie 10 000 studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne, a liczba kandydatów – pomimo niżu demograficznego – pozostała na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Pokazuje to, że młodzi kandydaci doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż dyplom renomowanej uczelni, stawia ich w gronie zdecydowanych faworytów do objęcia bardzo dobrego stanowiska w przyszłej pracy.

O sile AGH świadczy przede wszystkim kadra naukowo-dydaktyczna. 4000 pracowników, w tym ponad 2000 nauczycieli akademickich oraz ponad 550 profesorów i doktorów habilitowanych. Wysoko wykwalifikowana kadra realizuje także projekty naukowo-badawcze. Posiadamy ponad 600 nowoczesnych laboratoriów, gdzie prowadzone są badania naukowe, powstają liczne patenty i wdrożenia – w tym aspekcie jesteśmy wiceliderem w Polsce. Rozwój naszej uczelni jest widoczny z roku na rok. Oddajemy do użytku nowe, funkcjonalne obiekty, które wyposażamy w aparaturę i urządzenia na najwyższym światowym poziomie. Skupiamy się również na modernizacji istniejących już budynków i pomieszczeń. Rozpoczęliśmy budowę największej inwestycji w historii Akademii Górniczo-Hutniczej – Centrum Energetyki, gdzie na powierzchni 15 tys. m2 powstanie blisko 40 nowych zespołów laboratoryjnych służących naukowcom z AGH, ale także badaczom z kraju i z zagranicy. Trwają również zaawansowane prace nad rozbudową naszego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET oraz nad przebudową Inkubatora Kultury Studenckiej, gdzie będą mieścić się m.in. sale prób i nagrań naszych grup artystycznych. Bardzo prężnie rozwija się także Miasteczko Studenckie, które wykonuje coroczne założenie – kolejne modernizacje i podnoszenie standardów swoich obiektów mieszkalnych. W 2013 roku oddaliśmy do użytku świetnie wyposażony Dom Studencki „Strumyk”.

W planach na najbliższe lata mamy m.in. rozbudowę Klubu STUDIO, który już teraz jest wymieniany jako jedna z dwóch największych i najbardziej prestiżowych aren koncertowych w Polsce. Czeka nas także remont „Sienkiewiczówki”, kamienicy, w której, jak głosi tradycja, nasz wybitny pisarz stworzył „Quo Vadis”.

Działalność dydaktyczna to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza stale poszerza swoją ofertę studiów, dzięki czemu jesteśmy postrzegani jako uczelnia innowacyjna, nowoczesna i znakomicie wpisująca się w trendy naukowe, badawcze i przemysłowe. Obrazują to prestiżowe rankingi. Jesteśmy w ścisłej czołówce w zestawieniach ogólnych, a w kategorii uczelni technicznych od wielu lat zajmujemy miejsce na podium. Podobnie w przypadku innego zestawienia, tzw. „Kuźni Prezesów”, gdzie około 10% osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze w najważniejszych firmach działających Polsce skończyło właśnie AGH! Warto dodać, że nasza Alma Mater nie spadła w tym rankingu poniżej drugiego miejsca od 2008 roku. Blisko 300 podpisanych umów z firmami i przedsiębiorstwami, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, a także zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie, również pokazuje, jak AGH jest odbierana przez środowisko przemysłowe i biznesowe.

Szanowni Państwo,

Akademia Górniczo-Hutnicza od wielu lat współpracuje z urzędami wojewódzkim i marszałkowskim w Krakowie, a także z miastem i starostwem. Pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi i Panu Wojewodzie, oraz Panu Prezydentowi miasta Krakowa za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz szczerze zapewnić Panów, że Akademia Górniczo-Hutnicza deklaruje gotowość dalszej współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Chciałbym teraz zwrócić się do młodzieży akademickiej, która po raz pierwszy przekracza progi naszej uczelni. Życzę Wam zdobycia wszechstronnej wiedzy, która pozwoli na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy. Pamiętajcie też, że studia w Akademii Górniczo-Hutniczej dają Wam nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Z przywilejów korzystajcie z umiarem i rozwagą, a obowiązki wypełniajcie sumiennie i z odpowiednim zaangażowaniem. Wykorzystujcie wszystkie możliwości rozwoju, jakie daje Wam uczelnia i nasze piękne miasto Kraków.

Szanowni Państwo,

Chciałbym raz jeszcze serdecznie podziękować Wysokiemu Senatowi, moim najbliższym współpracownikom Pani i Panom Prorektorom, Pani i Panom Dziekanom, administracji uczelni, samorządowi studenckiemu i doktoranckiemu za owocną współpracę i za wsparcie w podejmowaniu często trudnych decyzji.

Na zakończenie, życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzedni i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Rok akademicki 2013/2014 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uważam za otwarty!

QUOD FELIX FAUSTUM
FORTUNATUMQUE SIT!

Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.