Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Spotkanie noworoczne Wychowanków
28 styczeń 2014

W piątek 10 stycznia 2014 roku w auli A-0 odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH . Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski serdecznie powitał gospodarza uczelni rektora prof. Tadeusza Słomkę oraz prorektorów prof. Annę Siwik i prof. Mirosława Karbowniczka, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Martę Doleżal i duchownych: proboszcza parafii św. Szczepana ks. Leszka Garstkę (po raz pierwszy biorącego udział w naszych spotkaniach) oraz naszego corocznego gościa ks. Andrzeja Szczotkę. Powitał również najstarszego członka stowarzyszenia kol. Stefana Radziszewskiego (w ubiegłym roku mieliśmy uroczystość 100-lecia Jego urodzin, podczas której Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył Mu odznakę Honoris Gratia). Były przemówienia. Rektor zakończył swoje wystąpienie zaintonowaniem „Wśród nocnej ciszy” i z dwustu gardeł popłynęły słowa prawie wszystkich zwrotek tej kolędy. Oklaskami przyjęte zostały słowa M. Doleżal i optymistyczne wystąpienie naszego seniora. Po stosownych czytaniach (o czym decydowali duchowni), modlitwie i słowach o wydarzeniu w Betlejem, nastąpiło poświęcenie opłatków i rozpoczęło się składanie życzeń. Wszyscy życzyli sobie zdrowia, optymizmu, dobrego humoru… Suto zastawiony stół zachęcał. Spotkanie trwało półtorej godziny i myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Organizacja spotkania była umiejscowiona w talencie i umiejętnościach koleżanki Heleny Pitery. Serdecznie dziękujemy!

Osobiście dziękuję kol. Zbigniewowi Sulimie, którego zdjęcia więcej pokażą niż mógłbym opisać.

Andrzej Miga

Przemawia S. Radziszewski - fot. Zbigniew Sulima

Przemawia S. Radziszewski

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima