Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w AGH
03 sierpień 2012

Przemówienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 w dniu 4 października 2011

Wysoki Senacie
Wielce Szanowni Goście
Drodzy Pracownicy i Studenci

Witam w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na uroczystości najważniejszej dla wyższej uczelni. Uroczysta inauguracja roku akademickiego to podniosły moment, w którym symbolicznie rozpoczynamy nowy rozdział w życiu rodziny akademickiej. To czas nowych wyzwań i wysiłków, ale, mam nadzieję, także wielu sukcesów.

Najważniejszym punktem dzisiejszego uroczystego posiedzenia Senatu będzie przyjęcie do grona braci studenckiej nowych żaków. To dla Was Młodzi Przyjaciele chwila szczególna, bowiem dzisiaj staniecie się częścią społeczności akademickiej jednej z najlepszych uczelni technicznych w naszym kraju.

Chciałbym Wam pogratulować, bowiem Wasza obecność w tym miejscu jest zwieńczeniem dotychczasowego trudu, jaki włożyliście w zdobywanie wiedzy i kształcenie Waszych umysłów i charakterów. Cieszę się, że wybraliście uniwersytet AGH na miejsce dalszego rozwoju. Nasza uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni publicznych, jest uznaną marką na edukacyjnej mapie Europy. Ma także ambicje, a przede wszystkim możliwości, by kształcić Was na bardzo wysokim, światowym poziomie.

fot. Zbigniew Sulima

Jesteśmy tu po to, by dzielić się naszą wiedzą i osiągnięciami. Chcemy pomóc Wam rozwinąć skrzydła, byście dzięki nam zdobyli wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym zrealizujecie się w pełni w życiu zawodowym i osobistym.

Życzę Wam, by lata spędzone w AGH były niezapomniane – niech wiedza, którą tu zdobędziecie, otworzy Wam szerokie horyzonty i pozwoli znaleźć wymarzoną pracę. Życzę Wam także, byście w murach akademii znaleźli mądrość, pasję, przyjaźń, ale również abyście w pełni odkryli swoje talenty. Korzystajcie z AGH pełnymi garściami – ale czyńcie to godnie i z rozwagą, pamiętając o nadziei fundatorów, którzy u początków Akademii Górniczej wyrazili wiarę, że będzie ona kształcić obywateli mądrych, ale i tęgich duchem. Liczne, również międzynarodowe sukcesy naszych studentów, działających m.in. w wielu organizacjach, samorządach wydziałowych i kołach naukowych, pokazują, że zdolnej młodzieży dajemy szansę rozwoju. Każdy z Was będzie mógł w murach AGH realizować swoje pasje – gorąco Was do tego zachęcam.

fot. Zbigniew Sulima

Przez najbliższe kilka lat studiować będziecie w miejscu wyjątkowym, w Stołecznym Królewskim Mieście, którego magia i wyjątkowa atmosfera słynna jest na całym świecie. Chciałbym, aby jego urok urzekł Was i byście chętnie korzystali z kulturalnego bogactwa, które Wam proponuje.

Inauguracja roku akademickiego to także chwila, kiedy patrzymy za siebie, przypominając sobie poprzednie lata. Intensywność i dynamika zmian, jakich doświadczyła uczelnia w tym okresie, przyniosła nam wszystkim wiele wyzwań, którym – w moim przekonaniu – sprostaliśmy.

Jedną z podstawowych domen działalności akademii jest kształcenie. Od kilku lat obserwujemy rosnącą liczbę młodych osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy w naszej uczelni. W trakcie rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 o przyjęcie na studia aplikowało ponad 40 000 kandydatów, zaś na pierwszy rok studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) przyjęliśmy niemal 11 000 studentów. Obecnie w AGH na wszystkich stopniach i rodzajach studiów kształci się blisko 36 000 studentów. Dla porównania, 10 lat temu w roku akademickim 2000/2001 kształciliśmy nieco ponad 26 000 studentów, czyli o 10 tys. mniej. Co istotne, AGH od lat szczyci się mianem uczelni przyjaznej niepełnosprawnym. Obecnie w naszej uczelni studiuje blisko 500 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Niezmiernie cieszy mnie to, że są to pełni życia i aktywni młodzi ludzie, realizujący swoje marzenia na polu naukowym, sportowym czy organizacyjnym. Likwidując kolejne bariery zawsze staramy się im jak najpełniej pomóc.

fot. Zbigniew Sulima

Popularność akademii wśród młodych ludzi to niewątpliwie powód do optymizmu. Można zaryzykować stwierdzenie, że mamy do czynienia z „modą na AGH”. Z drugiej strony to wyzwanie, by popularności tej sprostać – przede wszystkim jak najlepszą jakością kształcenia. Niewątpliwie osiągamy w tym względzie sukcesy, a znajdują one potwierdzenie w wysokiej pozycji w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i Fundacji „Perspektywy”. AGH lokuje się w czołówce publicznych uczelni wyższych, a od lat znajduje się na podium w grupie publicznych uczelni technicznych.

Obecnie oferta edukacyjna AGH obejmuje 51 kierunków kształcenia, 200 specjalności, blisko 100 kursów na studiach podyplomowych oraz możliwość kształcenia na studiach doktoranckich w 18. dyscyplinach naukowych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy w ostatnich latach uruchomiliśmy następujące makrokierunki kształcenia: Wirtotechnologia oraz Inżynieria Obliczeniowa, a także kierunki unikatowe: Chemia Budowlana i Teleinformatyka. Obok nowych kierunków w naszej ofercie pojawiły się nowe specjalności, a wśród nich m.in.:

– „Smart Grids Technology Platform” na kierunku Elektrotechnika;

– „Sustainable Fuels Economy” na kierunku Technologia Chemiczna;

– „Sustainable Energy Development” na kierunku Energetyka;

– „Mechatronic Design”, „Systemy inteligentne” na kierunku Mechatronika;

– „Automatyzacja w systemach transportowych” na kierunku Automatyka i Robotyka;

– „Financial Mathematics”, „Mathematics in Management”, „Mathematics in Computer Science” na kierunku Matematyka;

– „Computer Methods in Science and Technology” na kierunku Informatyka Stosowana.

Chcemy kształcić dobrze i nowocześnie, ale przede wszystkim nie chcemy kształcić w próżnię. Dlatego od kilku lat prowadzimy szeroko zakrojone badania losów naszych absolwentów. Z satysfakcją przyjąć należy, że blisko 90 proc. z nich podejmuje pracę zawodową nie później niż 3 miesiące od momentu ukończenia studiów. To powód do radości tym bardziej, że wyniki badań wskazują dobitnie, że marka AGH pomaga młodym ludziom znaleźć dobrą pracę w swoim zawodzie.

fot. Zbigniew Sulima

Ze swoją ofertą kształcenia pragniemy docierać poza granice naszego państwa. Dlatego też czynimy wiele wysiłków, by wzbogacać ją o przedmioty, a przede wszystkim kierunki studiów prowadzone wyłącznie w języku angielskim. W chwili obecnej w uczelni funkcjonuje Uczelniany Blok Przedmiotów w Języku Angielskim. Pozwala on studentom na wybór z grupy 46 przedmiotów prowadzonych przez wszystkie jednostki akademii. Ponadto Wydziały AGH prowadzą 13 kierunków w całości wykładanych w języku angielskim.

W ramach udziału w prestiżowej organizacji TIME (Top Industrial Managers for Europe) podjęliśmy współpracę z wieloma technicznymi uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu nasi studenci, równolegle z dyplomami AGH mogą uzyskać dyplomy uczelni m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii czy Japonii. Aktywnie współpracujemy z naszymi najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Słowacją oraz Czechami. W efekcie tej współpracy w bieżącym roku akademickim studia w AGH rozpocznie blisko stu studentów z Ukrainy. Dzięki temu liczba obcokrajowców studiujących w akademii wzrośnie do ponad pięciuset.

W celu rozszerzenia działalności AGH na arenie międzynarodowej w minionym roku akademickim utworzyliśmy jednostkę o nazwie „Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO”. Powstała ona w wyniku intensywnej, wieloletniej współpracy z UNESCO, w ramach której na stypendia do AGH przyjeżdżają studenci z krajów rozwijających się – przede wszystkim z Azji oraz Afryki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że AGH jako jedyna uczelnia techniczna w Europie posiada jednostkę pod auspicjami UNESCO. Dzięki temu tylko w roku akademickim 2010/2011 naszą uczelnię odwiedziło kilkunastu stypendystów. Mam nadzieję, że w najbliższych latach liczba ta będzie systematycznie rosnąć.

fot. Zbigniew Sulima

Nie mniej ważnym aspektem aktywności AGH jest działalność naukowa. W zakończonym roku akademickim ukazało się ponad 200 książek oraz 700 rozdziałów w książkach wydanych w Polsce i za granicą, a także 5000 artykułów i referatów. Ponadto w mijającym roku akademickim zgłosiliśmy do ochrony łącznie 123 wynalazki i wzory użytkowe, w tym 7 za granicą. Uzyskaliśmy 60 praw ochronnych. Co ważne, w minionym roku akademickim grono samodzielnych pracowników naszej uczelni powiększyło się o 28 osób, które uzyskały tytuły profesorskie lub otrzymały stopień naukowy doktora habilitowanego.

Ponad 600 laboratoriów wyposażonych w coraz nowocześniejszy sprzęt pozwala nam śmiało konkurować w naukowej rywalizacji z jednostkami z krajów zasobniejszych niż Polska. To także jeden z naszych powodów do dumy.

Działania AGH na polu naukowo-badawczym, jak i promującym innowacyjność wśród studentów i doktorantów została doceniona przez Kapitułę Rankingu „Rzeczpospolitej’ i Fundacji „Perspektywy” – akademia po raz pierwszy w historii rankingu otrzymała tytuł „Lidera Innowacyjności”. Aktywność AGH w tym zakresie uznano za „poziom światowy”. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: „W 2011 roku laureatem nagrody w nowej formule, promującej kluczową dla rozwoju polskich uczelni funkcję innowacyjności została znakomita Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wielkie słowa uznania!”.

Wykazujemy się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych. Mimo spadku dotacji ministerstwa na badania naukowe spowodowanego likwidacją subwencji na badania własne przychody pozyskane przez uczelnię na działalność naukowo-badawczą znacząco rosną i aktualnie zamykają się kwotą blisko 220 mln zł. Składają się na nią zlecenia realizowane dla zakładów przemysłowych, prace zamawiane przez instytucje krajowe i zagraniczne.

fot. Zbigniew Sulima

W przychodach tych coraz większą wagę mają projekty realizowane w ramach Programów Operacyjnych, Programów Ramowych oraz innych projektów międzynarodowych. Środki finansowe pozyskane w wyniku realizacji wyżej wymienionych projektów to ponad 50 mln zł w 2010 roku, ale wartość tych projektów gwałtownie rośnie – średnio o 40 proc. rocznie.

Zaznaczyć należy, że od kilku lat środki wypracowane przez AGH zyskują coraz większe znaczenie w budżecie naszej uczelni.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrosły one o prawie 100 mln zł. To bardzo ważny wynik, który świadczy o dużej aktywności, a przede wszystkim o skuteczności pracowników jednostek w aplikowaniu o środki finansowe na prowadzenie badań. Myślę, że to dobry prognostyk na przyszłość, a utrzymanie tego trendu pozwoli akademii rozwijać się nadal. Warto tu zaznaczyć, że AGH jest jedną z niewielu uczelni w naszym kraju, która ponad 50 procent budżetu pozyskuje poza dotacją ministerialną.

Tak dobry wynik w pozyskiwaniu środków nie byłby możliwy bez przychylności partnerów przemysłowych. W tym miejscu chciałbym podziękować przedstawicielom wszystkich dużych i małych firm oraz instytucji, z którymi współpracujemy. Dziękuję Wam za przychylność i życzliwość dla naszej uczelni. Mam nadzieję, że dobre wyniki osiągane w wyniku intensywnego współdziałania pozwolą nam podnosić poziom polskiej gospodarki.

W mijającym roku akademickim działalność rozpoczęła spółka CC Poland Plus. Jest to spółka z udziałem AGH, której głównym zadaniem jest realizacja zadań, jakie spoczywają na AGH w ramach udziału w Knowlegde and Innovation Community InnoEnergy. Dzięki temu w ostatnim roku pozyskaliśmy środki finansowe na realizację ośmiu projektów na łączną kwotę blisko 40 mln zł. Kolejne 6 projektów znajduje się w przygotowaniu. Co ważne, dzięki udziałowi AGH w KIC InnoEnergy utworzyliśmy specjalności na studiach magisterskich oraz doktoranckich związane z czystymi technologiami węglowymi.

Akademia na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniła swoje oblicze. Stało się tak przede wszystkim za sprawą licznych inwestycji budowlanych, w ramach których powstają nowe budynki. Gołym okiem widać również, że duży nacisk kładziemy na modernizację istniejącej infrastruktury. Zakończyliśmy m.in. budowę laboratorium bionanotechnologii na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Zmodernizowane zostało laboratorium Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, które wyposażone zostało w najnowocześniejszy – jeden z trzech najpotężniejszych w świecie nauki – mikroskop do badania mikro i nanostruktur. Głośno, nie tylko w świecie nauki, było również o naszym superkomputerze „Zeus”, znajdującym się w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Jako jedyna taka maszyna z Polski, znalazł się on w pierwszej setce największych superkomputerów świata.

Zakończyliśmy 16 inwestycji. W trakcie realizacji jest 12, a w przygotowaniu 26 o łącznej wartości 685 mln zł. Wśród realizowanych znajdują się trzy największe budowy ostatnich lat. Mowa tu o projektach roboczo nazywanych Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Z końcem roku rozpoczynamy budowę Centrum Energetyki – kompleksu, który dedykowany będzie przede wszystkim badaniom realizowanym w ramach węzła wiedzy KIC InnoEnergy, którego AGH jest koordynatorem. Będzie to dla Akademii niewątpliwie duże wyzwanie. Uczelnia wzbogaci się o nowe pawilony dydaktyczne i laboratoria.

fot. Zbigniew Sulima

Kontynuujemy także prace obejmujące remonty i modernizacje posiadanej infrastruktury. To blisko 130 zadań na terenie campusu oraz Miasteczka Studenckiego zamykających się kwotą prawie 26 mln zł.

Niewątpliwie kwoty powyższe są okazałe i mogą robić wrażenie. Najważniejsze jest jednak to, że dzięki tym środkom nasza uczelnia zyska możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju i ekspansji. Przede wszystkim będzie mogła zapewnić dobre warunki studiowania zarówno jeśli chodzi o sale dydaktyczne, jak i powierzchnie socjalne.

Znacząco powiększy się także niezbędna przestrzeń do rozwijania bazy laboratoryjnej, w której coraz szersze grono naukowców rozwijać będzie badania, często unikatowe w skali świata.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie, trud i wysiłek, który przyniósł nam tyle dobra. Nie mam wątpliwości, że realizując wytyczone cele, przy pełnym zaangażowaniu całej społeczności uczelni, będziemy konsekwentnie budować nowoczesny uniwersytet – Akademię Górniczo-Hutniczą – NASZ WSPÓLNY DOM. Uniwersytet, który sprosta wyzwaniom, jakie niesie współczesność, i który w perspektywie najbliższych lat odegra znaczącą rolę w Unii Europejskiej. Wszystkich pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej zapraszam do pracy na rzecz budowy wspólnego dobra i pomyślności uczelni, bowiem od nas zależy jaki to będzie nadchodzący rok akademicki.

Chciałbym Was wszystkich zachęcić także do dalszej aktywności, dzięki której przestrzeń naszych codziennych obowiązków będzie przyjazna, otwarta i pozwoli nam wspólnie realizować kolejne ambitne cele.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Oby wypadło szczęśliwie, dobrze i pomyślnie!

93. rok akademicki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uważam za otwarty!

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=235