Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Dzień Hutnika 2011
03 sierpień 2012

12 i 13 maja 2011 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie miały miejsce uroczystości związane z Dniem Hutnika, jak zwykle obchody zorganizował Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, a uczestniczyli w nich także pracownicy i studenci innych wydziałów hutniczych. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

fot. Zbigniew Sulima

Program obchodów statutowego święta obejmował dwa dni, które wypełniły znaczące dla uczestników wydarzenia. Pierwszym punktem była LXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Uroczysta inauguracja odbyła się w czwartek rano w Auli AGH, a dalsze obrady kontynuowane były w 23 sekcjach tematycznych. Podobnie do lat ubiegłych wśród autorów prac znajdowali się studenci z zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni. Do sesji zgłoszono rekordową liczbę ok. 430 referatów. Ich streszczenia wydano drukiem w okolicznościowym wydawnictwie, a laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami wręczonymi na piątkowym uroczystym posiedzeniu Senatu.

fot. Zbigniew Sulima

Coroczne obchody Dnia Hutnika są okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia osiągnięć i dyskusji nad aktualnymi problemami środowiska nauki i przemysłu. Odbywa się to zawsze w szerokim gronie pracowników macierzystej uczelni oraz zaproszonych gości. Prezentacja dorobku i dyskusja merytoryczna miały miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej noszącej tytuł „Hutnictwo polskie – perspektywy rozwoju”, która odbyła się w dwóch sesjach. Pierwsza miała miejsce w czwartek, 12 maja, w godzinach popołudniowych. Wygłoszono na niej sześć referatów przedstawiających wybrane osiągnięcia wszystkich katedr tworzących Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Wystąpienia merytoryczne poprzedziły krótkie wprowadzenia kierowników katedr opisujące najważniejsze wydarzenia z życia kierowanych przez nich jednostek w 2010 roku. Druga część konferencji odbyła się w piątek przed południem. Poświęcona była prezentacji osiągnięć i możliwości badawczych zagranicznych jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem IMiIP oraz problemom związanym z rozwojem światowego i krajowego przemysłu stalowego. W jednym z referatów przedstawiono osiągnięcia i możliwości badawcze wydziału związane z najnowszymi inwestycjami aparaturowymi.

fot. Zbigniew Sulima

Po zakończeniu obrad miało miejsce najważniejsze wydarzenie obchodów – uroczyste posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył Rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Istotnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocja doktorów habilitowanych. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału IMiIP prof. Mirosław Karbowniczek, który przedstawił najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe wydziału oraz kierunki i perspektywy jego rozwoju. Osobom zasłużonym dla wydziału zostały wręczone medale honorowe nadawane decyzją Rady Wydziału IMiIP. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości i gratulacje okolicznościowe.

fot. Zbigniew Sulima

Posiedzenie Senatu zakończyła uroczysta ceremonia ślubowania hutniczego złożonego przez reprezentantów braci studenckiej, którzy symbolicznie zostali przyjęci do grona hutników przez Rektora AGH oraz Dziekana Wydziału IMiIP.

Obchody hutniczego święta trwały do białego rana, a pracownicy, studenci i zaproszeni goście bawili się uczestnicząc w tradycyjnej Karczmie Piwnej oraz Biesiadzie Hutniczej.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Hutnika 2011

fotografie z uroczystości Stanisława Malik znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=222

fotografie z uroczystości Zbigniewa Sulimy znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=223

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima