Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
08 czerwiec 2011

IX Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego

W dniach 9–10 września 2010 roku w AGH odbył się IX Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego. Zjazd ten stanowił element Polskiego Kongresu Górniczego 2010 w Gliwicach. Jego głównym organizatorem była Katedra Górnictwa Odkrywkowego.

W obradach zjazdu wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących zarówno środowiska naukowe, administracyjne i rządowe z departamentów ministerstw związanych z geologią, górnictwem, energetyką oraz ochroną środowiska.

Obrady zjazdu toczyły się pod hasłem „Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku – szanse i wyzwania”.

Integralną częścią zjazdu była wystawa maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć koparkę hydrauliczną, ładowarki, spycharkę, wiertnicę, kruszarkę i przesiewacz, które zaprezentowały firmy m.in.: Amago sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction sp. z o.o., Polremaco sp. z o.o., Maxam Polska sp. z o.o. czy Liebherr Polska sp. z o.o.

W ramach zjazdu odbyło się także otwarte posiedzenie Sekcji Górnictwa Odkrywkowego KG PAN i Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG nt. „Problemów racjonalnej gospodarki złożami”.

Kolejny, X Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego odbędzie się w 2015 roku.

fot. Stanisław Malik

XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny IAH 2010

W dniach 12–17 września 2010 roku odbył się po raz pierwszy w Polsce w Krakowie, XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny IAH 2010.

Organizacja Kongresu została powierzona Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, we współpracy z głównymi ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się hydrogeologią: Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Nauk Geologicznych PAN, Komisją Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Uniwersytetami (Jagiellońskim, Warszawskim, Śląskim, Wrocławskim, UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu) oraz Politechnikami (Wrocławską, Gdańską i Warszawską).

W obradach Kongresu uczestniczyło 520 delegatów z ponad 70 krajów Świata, w tym 191 z Polski. Wygłoszono 190 referatów w sesjach plenarnych i tematycznych oraz zaprezentowano 115 posterów. Główny temat Kongresu Groundwater Quality Sustainability tłumaczony jako „Zachowanie dobrej jakości wód podziemnych”, nawiązuje do ogłoszenia roku 2010, rokiem jakości wody oraz przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ deklaracji, zgodnie z którą dostęp do czystej wody przeznaczonej do spożycia powinien należeć do podstawowych praw człowieka.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie o współpracy z ZEW Niedzica SA

23 września 2010 roku w murach AGH, podpisane zostało porozumienie o współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

ZEW Niedzica SA jest spółką Skarbu Państwa, zajmującą się produkcją i sprzedażą energii ze źródeł odnawialnych, gospodarką wodną, działalnością hotelarsko-turystyczną, działalnością edukacyjną, prospołeczną i proekologiczną. Spółka współpracuje również z uczelniami i jednostkami naukowobadawczymi.

Współpraca obejmie: sferę naukowo-badawczą i dydaktyczną, wykorzystanie bazy noclegowej ZEW Niedzica SA na potrzeby konferencyjne, seminaryjne i szkoleniowe oraz na potrzeby imprez studenckich, spotkań integracyjnych, itp.

Koordynatorzy Porozumienia: ze strony ZEW Niedzica SA w zakresie współpracy naukowo-badawczej – Józef Wójcik Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju; w zakresie wykorzystania bazy noclegowej ZEW Niedzica SA – Katarzyna Opalska-Ścisłowicz Dyrektor ds. Turystyki. Ze strony AGH, dr inż. Leszek Kurcz Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw.

fot. Zbigniew Sulima

Zeus w pierwszej setce

Na opublikowanej 11 listopada prestiżowej liście TOP 500 – najpotężniejszych komputerów na kuli ziemskiej – superkomputer CYFRONETU AGH awansował ze 161 miejsca na świecie na pozycję 84! Oznacza to, że superkomputer z AGH jest najwydajniejszym tego typu urządzeniem w Polsce i jedynym w pierwszej setce globalnego zestawienia.

Klaster „Zeus” z CYFRONETU AGH jest przeznaczony do obliczeń naukowych w projektach gridowych, m.in. w projekcie PL-Grid (www.plgrid.pl). Superkomputer oparty jest o system operacyjny Scientific Linux (SL). Pamięć dyskowa „Zeusa” wynosi 640 terabajtów, a jego moc obliczeniowa to 55 Tflops, zaś używane procesory to Intel Xeon. Dostawcą rozwiązań zastosowanych w jednostce jest HP (szczegóły: www.cyfronet.krakow.pl/uslugi_obliczeniowe/?a=rack).

Superkomputer „Zeus” wykorzystywany jest np. do modelowania projektów energetycznych związanych z pracami nad Węzłem Wiedzy i Innowacji (prace polskiego Węzła koordynowane są przez AGH), obliczeń w pracach nad fizyką wysokich energii (m.in. w pracach CERN-u), lokalizacją obliczeń Klastra LifeScience, a także skomplikowanych obliczeń z dziedziny chemii, biologii czy nanotechnologii.


Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce

W dniu 5.11.2010 u Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia miało miejsce uroczyste zakończenie Studiów Podyplomowych pt. „Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce”. Dwusemestralne studia prowadzono w AGH na zlecenie grupy TAURON Polska Energia SA (studia ukończyło 37 pracownikom grupy). Uwzględnienie energetyki jądrowej w swej strategii korporacyjnej przez kierownictwo grupy znalazło wyraz w cennej i dalekowzrocznej inicjatywie szkolenia swoich pracowników w tej dziedzinie właśnie w AGH. Zasadniczy obowiązek uruchomienia studiów podjął Wydział Energetyki i Paliw we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Rozpoczęcie działań Grupy, jako pierwszej w Polsce, od budowania kompetencji w zakresie energetyki jądrowej drogą szkolenia kadr zasługuje na szczególne podkreślenie.

W jednej tylko przeciętnej elektrowni jądrowej (1GWe) należy przygotować się na zatrudnienie ponad 200 inżynierów różnych branż. Oprócz tych ostatnich przeszkolenie bardziej podstawowe muszą przejść wszyscy pozostali pracownicy elektrowni w liczbie ok. 600–700 osób.


Zgazowania węgla

W dniu 23 września 2010 roku odbyła się w AGH Konferencja Inauguracyjna Projektu „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”. Projekt ten jest jednym z 4 zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Zgazowanie Węgla, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a w jego skład wchodzą ponadto partnerzy naukowi: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach oraz partnerzy przemysłowi: Katowicki Holding Węglowy SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA, Południowy Koncern Energetyczny SA, Południowy Koncern Węglowy SA i ZAK SA.

W konferencji wzięło udział ok. 150 osób, wśród których byli zarówno przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych, jak i przemysłu. Wśród uczestników byli m.in.: Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor AGH ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc, przedstawiciel NCBiR Jerzy Tokarski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Marek Ściążko, Wicedyrektor GIG prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Marek Jeżabek oraz przedstawiciele partnerów naukowych jak i przemysłowych realizujących projekt.


Polimex – Mostostal SA – podpisanie umowy o współpracy

W dniu 18 października 2010 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z przedstawicielami firmy Polimex-Mostostal SA.

Umowa reguluje zasady współpracy partnerów w zakresie organizowania przez Polimex-Mostostal praktyk dla studentów AGH.

Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku. Spółkę wyróżnia szeroki wachlarz usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska oraz budownictwa przemysłowego i ogólnego. Firma działa także w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Polimex-Mostostal jest największym w Polsce producentem i eksporterem wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych. Spółka jest niekwestionowanym liderem w zakresie nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, szczególnie cynkowania ogniowego.

Umowa została podpisana przez Konrada Jaskółę – Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal SA oraz ze strony akademii przez prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH: Grażyna Śliwińska – Kierownik Centrum Karier; ze strony Polimex-Mostostal: Tomasz Ptaszek.

fot. Zbigniew Sulima

Multimedialne Centrum Językowe

W dniu 17 listopada 2010 roku, w pawilonie D-11 w Studium Języków Obcych, odbyło się otwarcie Multimedialnego Centrum Językowego dla studentów AGH. Uroczystego otwarcia laboratorium dokonał prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Kształcenia.

Dzięki nowej pracowni prowadzone są już nowoczesne lektoraty w laboratorium. Pracownicy jednostki odbyli cykl szkoleń dotyczących obsługi laboratorium, aby sprawnie radzić sobie z nowoczesnym sprzętem w trakcie nauczania. W laboratorium znajduje się: 20 komputerów studenckich, 1 komputer nauczycielski, serwer plików, tablica interaktywna i rzutnik małej ogniskowej, tablica multimedialna i rzutnik, kserokopiarka, skaner, 2 drukarki laserowe – kolorowa i czarno-biała, system automatyki sterującej żaluzjami zewnętrznymi, oświetleniem oraz klimatyzacją. Sercem laboratorium jest program do obsługi sieci ReLANpro.

fot. Zbigniew Sulima

Chemia budowlana

Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku – chemia budowlana.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków. Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

Wniosek w sprawie utworzenia unikatowego, międzyuczelnianego kierunku chemia budowlana znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez MNiSW. Według planów uczelni studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2011/2012.


Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – spotkanie w AGH

W przeddzień wigilii, 23 grudnia 2010 roku, w AGH, odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. STP jest powstałą w 1940 roku organizacją zrzeszającą polskich inżynierów mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a AGH.

Ze strony STP w spotkaniu uczestniczyli wiceprezesi stowarzyszenia, panowie Krzysztof Ruszczyński, Piotr Dudek i prof. Mirosław Wyszyński (wirtualnie) oraz pani Ewa Kamińska. Naszą uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol, prof. Kazimierz Wiatr z wydziału EAIiE, prof. Władysław Kubiak z wydziału IMiC, Tomasz Pyrć dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

Podczas rozmów uczestnicy wyrazili chęć ściślejszej współpracy, obejmującej promocję oraz działalność dydaktyczną ukierunkowaną na kadrę inżynierską pracującą w Wielkiej Brytanii, a także ufundowanie wspólnej nagrody dla osób promujących Polskę rynku angielskim. Następnym etapem współpracy będzie podpisanie umowy partnerskiej.


Energia przyjazna środowisku

Jak co roku, obchodom Barbórkowym towarzyszyła konferencja naukowa, której trudów organizacji podjęła się akademia wespół z firmą Novmar, zaś patronatu udzielili Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Wiesław Nowak Prezes Novmar Sp. z o.o.

„Energia przyjazna środowisku” – pod takim hasłem w dniach 8–9 grudnia 2010 roku spotkali się przedstawiciele świata nauki i przemysłu celem wzajemnego zbliżenia oraz wypracowania podstaw do wspólnych działań na rzecz realizacji w Polsce przedsięwzięć opartych m.in. na biomasie, recyklingu, wdrażaniu nowych rozwiązań dla energetyki – finansowanych ze środków unijnych i nie tylko.

Spotkanie miało formę wykładów i naukowej prezentacji technologii jakie są wdrażane na całym świecie by chronić naturalne środowisko, w połączeniu z praktycznymi rozwiązaniami i zademonstrowaniem urządzeń do recyklingu między innymi szkła i plastiku.

Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, firmy polskie oraz zagraniczne, których profile są związane z tematyką spotkania. Na zakończenie obrad prof. Antoni Tajduś Rektor AGH i Prezes firmy Novmar Wiesław Nowak zaakcentowali rolę podobnych konferencji, jako znakomitą okazję dla polskich przedsiębiorców i władz samorządowych, by nawiązane kontakty przenieść w przyszłości na grunt swojej działalności zawodowej, co w przyszłości przynieść powinno wymierne efekty dla obu stron.

fot. Zbigniew Sulima

Współpraca AGH z Orlen Oil

W dniu 17 lutego 2011 roku AGH podpisała umowę o współpracy z firmą Orlen Oil Sp. z o.o. Umowę o współpracy rozszerzono o podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych.

Umowę o współpracy ze strony AGH podpisał Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis zaś Orlen Oil Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Zarządu Marian Ćwiertniak i Członek Zarządu Krzysztof Pietrzyk.

Współpraca została zapoczątkowana podpisanym porozumieniem o współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych, które podpisał Dziekan Wydziału prof. Krzysztof Fitzner i Prodziekan prof. Wojciech Libura.

Podpisanie umowy o współpracy ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego Akademii Górniczo-Hutniczej do wsparcia Orlen Oil Sp. z o.o. w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technologii i eksploatacji olejów i środków smarnych. Istotnym elementem umowy jest organizacja praktyk i staży naukowych dla studentów i doktorantów AGH, a także współpraca w zakresie ekspertyz i consultingu.

Jednostką wiodącą ze strony AGH jest Wydział Metali Nieżelaznych, lecz współpraca obejmie również Wydział Energetyki i Paliw oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw prof. Piotr Tomczyk i Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu dr hab. inż. Stanisław Nagy.

fot. Zbigniew Sulima

ABB podpisało porozumienie z Wydziałem EAIiE AGH

W dniu 21 lutego 2011 roku w siedzibie Centrum Badawczego ABB w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Badawczym ABB a Wydziałem EAIiE AGH, którego podstawą jest porozumienie AGH – ABB zawarte w grudniu 2009 roku. Centrum Badawcze ABB reprezentował Dyrektor Centrum dr hab. inż. Marek Florkowski, a władze Wydziału Dziekan prof. Antoni Cieśla. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy między obiema jednostkami w zakresie badań naukowych, dydaktyki, wykorzystania bazy laboratoryjnej, konsultacji, wymiany myśli w spotkaniach naukowych, działalności publikacyjnej.

ABB jako firma działa w około 100 krajach, zatrudniając ponad 120 tys. pracowników. Jej główna siedziba znajduje się w Zurychu, Szwajcaria. Notowana jest na giełdach w Zurychu, Sztokholmie i Nowym Jorku. Działalność firmy obejmuje pięć wydzielonych obszarów: urządzenia mocy stosowane do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, systemy mocy dla sieci energetycznych i elektrowni, urządzenia automatyki dyskretnej, urządzenia niskonapięciowe, automatyzacja procesów dla takich gałęzi przemysłu jak wydobycie ropy i gazu, elektrownie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, papierniczy, hutniczy i górniczy, przemysł okrętowy.

fot. Przemysław Burzyński

Delegacja z Nigerii z wizytą w AGH

W dniu 1 marca 2011 roku, w realizacji inicjatywy Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, z wizytą roboczą przebywała w AGH delegacja Nigerii z J.E. Asalina Raymond Mamuno – Ambasadorem Federalnej Republiki Nigerii (FRN) w Polsce (RP) na czele.

Goście uczestniczyli w seminarium pt.: Polish – Nigerian Workshop on Engineering Education and Technology. Podczas seminarium omówiono założenia programu współpracy, w ramach którego wybrani studenci i doktoranci nigeryjskich uniwersytetów mogliby kształcić się w AGH korzystając z laboratoriów, którymi nie dysponują ich macierzyste uczelnie. Zakłada się, że – w odróżnieniu od standardowych studiów za granicą, program ten zorientowany byłby na poprawę standardów kształcenia na nigeryjskich uczelniach technicznych, których program kształcenia zostałby uzupełniony o element realizowany za granicą.

Omówiono ponadto możliwości innych wspólnych przedsięwzięć z udziałem parterów z uczelni nigeryjskich, Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO i Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego.

fot. Stanisław Malik

SGL CARBON GmbH porozumienie o współpracy

24 lutego 2011 AGH gościła przedstawicieli koncernu węglowego SGL Group. Spotkanie było uwieńczeniem prowadzonych rozmów o rozpoczęciu współpracy i zakończyło się podpisaniem porozumienia.

SGL Group jest jednym z największych na globalnym rynku producentem wyrobów opartych o węgiel. Posiada ponad 40 zakładów produkcyjnych w Europie, USA i w Azji, a także sieć handlowo – serwisową w ponad 100 krajach.

24 lutego 2011 do partnerów koncernu dołączyła akademia podpisując wspólne „Porozumienie o współpracy”. Zakres współpracy obejmować będzie miedzy innymi: realizację opracowań naukowo-badawczych, realizację prac magisterskich i doktorskich, organizację praktyk studenckich i staży naukowych, uczestnictwo pracowników w różnego rodzaju zespołach eksperckich, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć, organizowanie wspólnych szkoleń i kursów specjalistycznych.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Dr Huberta Jägera – Wiceprezesa Zarządu, Szefa Działu Technologii i Innowacji i pana mgr. Andrzeja Hotlośa – Prezesa Zarządu SGL Carbon Polska SA. Akademię reprezentował prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH wraz z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: prof. Janem Chłopkiem – dziekanem, dr hab. inż. Robertem Filipkiem – prodziekanem i prof. Stanisławem Błażewiczem – Kierownik Katedry Biomateriałów.

fot. Zbigniew Sulima

Telekomunikacja Polska SA
podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 24 lutego 2011 roku AGH podpisała porozumienie o współpracy z Telekomunikacją Polską SA.

Pion Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej – od 3 grudnia 2009 należy do międzynarodowej sieci Orange Labs, w skład której wchodzi 15 jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange, rozmieszczonych w 9 państwach (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Chiny, Japonia, Egipt, Jordania oraz USA). Polskie Orange Labs stanowi 10% potencjału badawczego całej sieci. Ma na swoim koncie blisko 50 zgłoszeń patentowych.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie ma na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, działając jednocześnie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej. Strony Porozumienia podejmą kroki by wspierać współpracę w obszarze kształcenia, badań i rozwoju szeroko rozumianej telekomunikacji.

Porozumienie w imieniu Prezesa Macieja Wituckiego podpisał Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu TP SA ds. Operacyjnych oraz ze strony akademii, w imieniu Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH – prof. Jerzy Lis.

Kolumnę redaguje
Zbigniew Sulima