Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
U Wychowanków w Tarnowie
29 listopad 2010

dea zorganizowania w Tarnowie Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH zrodziła się prawie natychmiast po uzyskaniu w 1970 roku dyplomów inżyniera elektryka przez liczną grupę techników z Zakładów Azotowych, Zakładu Energetycznego i Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel”. Ich niekwestionowany przywódca Stanisław Pyrek z Azotów wraz z drugim starostą Józefem Taborem z Energetyki utrzymywali żywą łączność z pracownikami uczelni, a z niektórymi stosunki towarzyskie i nawet przyjacielskie. Co roku w Tarnowie organizowali spotkania, by przypomnieć sobie trudy i przyjemności z czasów pobierania nauk na AGH. Szczególny charakter miały imprezy zorganizowane w ośrodkach Energetyki w Jodłówce Tuchowskiej w 10. rocznicę i w Ciężkowicach w 20. rocznicę ukończenia studiów. Organizatorami byli: Zbigniew Bosowski w 1980 roku i Antoni Kawik w 1990 roku, ówcześni kierownicy Rejonu Energetycznego Tarnów. W obu imprezach brała udział liczna grupa pracowników uczelni, a w Ciężkowicach również Przewodniczący ZG Stowarzyszenia – prof. Władysław Longa.

Powstało Koło

W 1987 roku grupa 24 absolwentów Wydziału Elektrycznego wybrała Zarząd w składzie: Stanisław Pyrek – rzecznik, Józef Tabor – zastępca rzecznika, Zdzisław Bryg – skarbnik, Marian Sadowski – sekretarz oraz Ryszard Nowak i zgłosiła to do Zarządu Głównego SW AGH w Krakowie. 22 lutego 1988 roku w siedzibie NOT-u w Tarnowie zorganizowane zostało zebranie z udziałem również innych, pracujących w Tarnowie, absolwentów AGH. Młodzi, pełni zapału chętnie zgłosili akces do Stowarzyszenia. W obecności przewodniczącego ZG prof. Władysława Longi i przybyłych z nim prof. Wacława Różańskiego oraz Andrzeja Migi – wykładowcy elektrotechniki i sympatyka grupy tarnowskiej. Utworzono koło, które zostało zarejestrowane pod numerem H-193.

Dwadzieścia dwa lata działalności Koła

Pierwsze spotkanie towarzyskie, w formule sympozjum naukowego, już organizacyjnie jako zebranie członków Tarnowskiego Koła SW AGH, odbyło się w 1988 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Czarny Potok” w Krynicy. Nasze koło liczyło wtedy 69 członków i 5 członków Zarządu Koła. Wówczas ustalono, że członkowie koła spotykać się będą dwa razy w roku, raz w karnawale w powiązaniu z zebraniem sprawozdawczym i raz w okresie letnim, kiedy organizowane będą sesje naukowo-techniczne w ramach spotkania towarzyskiego członków. Nasze sesje mają charakter sesji popularno-naukowych, na których pogłębiamy naszą wiedzę techniczną, w czym niestrudzenie pomagają nam koledzy z uczelni wspomagani przez naszych członków zatrudnionych w tarnowskich zakładach pracy.

fot. arch. autora

Od 1992 roku rzetelnie wypełniamy i realizujemy program i założenia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, organizując po dwa spotkania w każdym roku. Program działalności koła na kolejny rok ustalamy podczas zebrań sprawozdawczych w ramach spotkań karnawałowych. Obserwując aktywność naszych członków i ich niezawodne uczestnictwo w kolejnych imprezach organizowanych przez Zarząd Koła, możemy śmiało stwierdzić, że działania statutowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH służą środowisku inżynieryjnemu w Tarnowie. Spotkania nasze są niepowtarzalne i zarazem bardzo atrakcyjne, a ich poziom turystyczno-kulturalny, a także naukowy spowodował przejęcie niektórych członków ze środowiska krakowskiego. Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie i docenienie naszej pracy w ramach Stowarzyszenia.

W ciągu dwudziestu jeden lat odbyliśmy 9 spotkań karnawałowych w obiektach Zakładów Azotowych: 4 w starym Domu Kultury, 3 w salach „Casino” i 2 w Ośrodku „Czarny Potok” w Krynicy. Dwukrotnie korzystaliśmy z gościny Zakładu Energetycznego Tarnów: w Tarnowie oraz w Ośrodku „Jaga” w Muszynie. Od 2004 roku spotykamy i bawimy się w karnawale w pięknych, stylowych salach hotelu „Bristol” w Tarnowie.

Letnie sesje popularno-naukowe, powiązane ze zwiedzaniem niektórych zakładów związanych branżowo z AGH, podziwianiem przyrody i zabytków nie tylko Polski, realizowane były przy zaskakującej i niezmiennie licznej frekwencji naszych członków. Każda letnia wyprawa realizowana była jednym autokarem, ale najczęściej uzupełnianym sznurkiem samochodów prywatnych członków Koła. W roku 1992 byliśmy w Ośrodku Zakładów Azotowych w Tabaszowej i zwiedzaliśmy zaporę w Rożnowie. Ośrodek Zakładów Azotowych w Chańczy gościł wychowanków AGH w roku 1993. W programie tej sesji zwiedziliśmy elektrownię Połaniec. Kolejnym gospodarzem sesji naszego Koła był Ośrodek Wypoczynkowy Zakładu Energetycznego Rzeszów w Myczkowcach. W ramach tej sesji zwiedzaliśmy elektrownie wodne w Myczkowcach i w Solinie. Kontynuując zwiedzanie kolejnych elektrowni, w roku następnym (1995) byliśmy, tuż przed uruchomieniem, na terenie zapory w Niedzicy. W roku 1996 zwiedzaliśmy z kolei wielką elektrownię Bełchatów, która wywarła na nas wielkie wrażenie (turystyczne i zawodowe!). Nie mniejsze wrażenie zrobiło na nas Centrum Usługowe Łączności Satelitarnej w Psarach w roku 1997. W ramach tego pobytu zwiedzaliśmy także Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii. W maju 1998 roku, będąc w Międzybrodziu Żywieckim, zwiedzaliśmy elektrownię pompowo-szczytową Porąbka-Żar. W 1999 zaczęliśmy penetrację Bieszczad od wizyty w Arłamowie. W roku następnym byliśmy także w największej głuszy Bieszczad, w Mucznem. Tak się nam spodobały Bieszczady, że w 2001 roku ponownie tam zagościliśmy, tym razem na zamku w Krasiczynie, niedaleko Przemyśla. Dla lekkiej zmiany branży zwiedzaliśmy w Przemyślu odlewnię dzwonów Felczyńskich. Zaraz, po Krasiczynie, Zarząd Koła zaproponował nam w 2002 roku kolejny zamek, tym razem w Baranowie Sandomierskim. W okolicy zahaczyliśmy o kopalnię siarki w Osieku i Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe. Wracając do pierwotnych zainteresowań większości, w roku 2003, będąc w Rytrze, odwiedziliśmy elektrownię wiatrową na górze Polom i wodną na potoku Roztoczanka, wybudowane staraniem księdza Fr. Klapa. Kontynuując pobyty uzdrowiskowe, w roku 2004 gościliśmy w Wysowej, a zaliczyliśmy także odwiedziny w Bardiowie na Słowacji. Był to nasz pierwszy wypad za granicę. Rok 2005 był szczególny z powodu rocznic: 60-lecia SW AGH i 250. rocznicy urodzin S. Staszica. Będąc w Sielpi, odwiedziliśmy Muzeum Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Po wizycie na Słowacji (2004) spodobała nam się integracja europejska, więc wybraliśmy się w 2006 roku do Egeru (Węgry). Aby pozostać przy temacie węgierskim w roku 2007 gościliśmy w Węgierskiej Górce, nazywanej „Westerplatte Południa”. Nie ominęliśmy pobliskiego muzeum browaru „Żywiec”. Po raz kolejny zmieniliśmy branżę, odwiedzając w roku 2008 Kremnicę na Słowacji, a to z powodu kopalni bentonitu, prowadzonej przez Spółkę Certach, której udziałowcami jest dwóch członków naszego Koła.

fot. arch. autora

Wracając w pielesze krajowe w 2009 roku zagościliśmy w Zamościu, w ośrodku „Energetyk” w Krasnobrodzie. Podziwialiśmy Roztocze ale też Lasy Janowskie. Nie było tam zbyt górzyście, wiec w 2010 roku udaliśmy się do Zakopanego, do Hotelu „Tatry”. Zwiedziliśmy tutaj elektrowienkę wodną na potoku Kuźnice.

Jak widać z przytoczonej listy spotkań i sesji naukowych można dostać zawrotu głowy. Nie dziwi więc atmosfera naszych spotkań i starania Zarządu Koła aby każdy następny rok nie był gorszy w atrakcyjności i jakości naszych spotkań. Możemy śmiało stwierdzić, iż poziom integracji członków Tarnowskiego Koła przyciąga następnych członków, następne pokolenia. Tak trzeba trzymać nadal.

Obecny Zarząd w składzie: Michał Kraiński – rzecznik oraz członkowie: Urszula Wasa, Krzysztof Wasa, Ryszard Nowak, Władysław Łabuz, Emil Wijas, Jan Kozioł, Stanisław Wrona, Antoni Kawik.

Krzysztof Wasa