Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
05 listopad 2010

W kwietniu 2010 roku, w gabinecie rektora nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej budowy nowego budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Akademię Górniczo Hutniczą reprezentowali Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Kierownik Projektu prof. Mirosław Handke, natomiast wykonawcę robót pan mgr inż. Zygmunt Murdza, właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego MURDZA, zwycięzca ogłoszonego pod koniec 2009 roku przetargu oraz kierownik budowy mgr inż. Łukasz Kołodziejczyk.

Zgodnie z podpisaną umową niezwłocznie rozpoczęte zostały prace budowlane. Ogrodzono teren inwestycji, czego konsekwencją jest ograniczony ruch na ulicach Akademickiej i Akademickiej Bocznej. Na teren inwestycji zostały również doprowadzone media. Obecnie trwają prace wyburzeniowe oraz wycinka drzew, po zakończeniu których rozpoczną się prace ziemne oraz faza budowlana.

fot. ZS

Nowy obiekt dydaktyczny WIMiC o planowanej powierzchni użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym – trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdzie się osiem sal wykładowych i seminaryjnych, 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych oraz pomieszczenia biurowe dla pracowników i doktorantów.

Obiekt połączony zostanie przewiązką z obecną siedzibą wydziału – budynkiem B-6, którego parter również zostanie zmodernizowany.

Nowy budynek dydaktyczny w całości przystosowany będzie do kształcenia osób niepełnosprawnych, a także wyposażony zostanie w podstawową aparaturę naukowo-badawczą oraz w infrastrukturę wspierającą kształcenie na odległość.

Kształcić się tam będą między innymi studenci II i III stopnia studiów, w tym nowego makrokierunku „Ceramika”.

Zakończenie prac budowlanych oraz oddanie do eksploatacji nowego obiektu nastąpi do końca czerwca 2012 roku.

Łączny koszt inwestycji, obejmujący zarówno budowę, jak i wyposażenie budynku wynosi 32,34 mln zł i finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mirosław Handke, Włodzimierz Mozgawa,
Barbara Chlubny, Bartosz Ostrowski