Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Realizacja projektu budowy „Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini”
05 listopad 2010

współfinansowanego przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, realizowany jest w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska projekt pt. „Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini”

fot. ZS

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja istniejącego budynku, obejmująca budowę sali konferencyjnej i sali laboratoryjnej, instalacji odnawialnych źródeł energii mających znaczenie dydaktyczno-edukacyjne i będące źródłem ciepła dla budynku. Sala konferencyjna i laboratoryjna wyposażone będą w nowoczesne stanowiska informatyczne i multimedialne. Użytkownicy będą mieli dostęp do parametrów zbieranych w sposób ciągły z instalacji odnawialnych źródeł energii (OŹE). Wyposażenie w zakresie źródeł odnawialnych obejmie instalację pomp ciepła i kolektorów słonecznych, ogniwa fotowoltaiczne oraz elektrownię wiatrową. Instalacje OŹE umożliwią dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu prowadzenie zajęć laboratoryjnych, a studentom zapoznanie się z technologią grzewczą opartą na technologii pomp ciepła i kolektorów słonecznych, problematykę konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, charakterystykę działania elektrowni wiatrowej. Urządzenia i wyposażenie aparaturowe będą służyły do prowadzenia badań, wykorzystywanych dla realizacji prac dyplomowych. Ponadto w celu propagowania odnawialnych źródeł energii będą organizowane seminaria i szkolenia. Przebudowa budynku ze środków MRPO realizowana będzie w technologii budownictwa energooszczędnego, co dodatkowo umożliwi praktyczny pokaz idei poszanowania energii. W budynku znajdować się będą pracownia naukowa, biblioteka oraz sala zawierająca demonstracyjne modele urządzeń, umożliwiające zapoznanie się z zasadami działania i wykorzystywania podstawowych pomiarów. W ramach projektu planuje się utworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, upowszechniającego działania centrum oraz będącego miejscem wymiany informacji i publikowania prac o profilu dydaktycznym i szkoleniowym. Należy podkreślić znaczącą pomoc Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzego Lisa i Dziekana Wydziału GGiOŚ prof. Jacka Matyszkiewicza, w przygotowaniu realizowanego projektu i dofinansowanie kwot poza dotacją MRPO.

Zgodnie z harmonogramem instalacje oraz budynek „Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini” zostaną oddane do użytku w listopadzie 2011 roku.

prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Kierownik Projektu