Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Mostostal wybuduje Centrum Informatyki AGH
05 listopad 2010

W dniu 18 stycznia 2010 została podpisana umowa pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Konsorcjum Mostostal Warszawa SA – Wrobis SA. Uroczystość, która odbyła się w rektoracie AGH uświetnili Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc oraz Kanclerz AGH Henryk Zioło. Ze strony Mostostalu SA umowę podpisał wiceprezes Jerzy Binkiewicz oraz dyrektor Alojzy Malczak, a ze strony AGH kierownik projektu prof. Krzysztof Zieliński i zastępca kwestora Ewa Słobodzian.

Zgodnie z podpisaną umową, Konsorcjum Mostostal Warszawa SA – Wrobis SA do 1 marca 2012 roku wybuduje i odda do eksploatacji budynek Centrum Informatyki – Budynek Dydaktyczny Wydziału EAIiE. Centrum będzie zarządzać Katedra Informatyki AGH. Projekt finansowany jest ze środków Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Jego budowa związana jest z potrzebą zwiększenia liczby kształconych inżynierów informatyków. Rozwój przemysłu IT należy bowiem do strategicznych działań podejmowanych przez Władze Małopolski. Już obecnie 25% tego przemysłu w Polsce jest zlokalizowane w Małopolsce. Nasza uczelnia znacząco przyczyniła się do powstania w Krakowie szeregu oddziałów firm światowego formatu z branży informatyki.

W dniu 26 stycznia 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza przekazała Mostostalowi SA plac budowy, co praktycznie rozpoczęło realizację inwestycji.

fot. ZS

Budynek będzie pełnił funkcję obiektu dydaktyczno-naukowego. Znajdą się w nim sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia techniczne. Dwie amfiteatralne sale wykładowe pomieszczą odpowiednio 250 i 150 słuchaczy, a uniwersalna sala wykładowo-konferencyjna – kolejnych 200 osób.

Centrum o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2 wyposażone w najnowocześniejsze instalacje techniczne pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt komputerowy Katedry Informatyki AGH, oraz zapewni właściwe warunki kształcenia wciąż rosnącej liczbie studentów. Pozwoli to zrealizować cel projektu, którym jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do bazy dydaktycznej, pozwalającej na zdobycie kwalifikacji zapewniających dobry start i możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy.

Nowoczesne laboratoria dydaktyczne przeznaczone do szkolenia studentów kierunku Informatyka w systemie trójstopniowym (studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie) spełniać będą najostrzejsze wymogi standardów Unii Europejskiej oraz zapewniać kształcenie na najwyższym światowym poziomie.

Krzysztof Zieliński