Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Krakowski Węzeł we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji
05 listopad 2010

W związku z informacjami prasowymi zawierającymi szereg nieścisłości względem projektu KIC-InnoEnergy w następnym numerze opiszemy dokładniej to przedsięwzięcie. Projekt KIC-InnoEnergy został zakwalifikowany (decyzja 16 grudnia 2009) do finansowania (realizacja od 1 stycznia 2010) przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technologii – EIT) w Budapeszcie. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum – koordynowane przez Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – jedną z 8 flagowych uczelni Niemieckich. Konsorcjum ma charakter międzynarodowy i składa się z 6 tzw. Węzłów (Colocation Centre – CC) odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne. Całe konsorcjum tworzy tzw. Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC). Koordynatorem węzła polskiego (CC PolandPlus) jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Poniżej podano nazwy poszczególnych węzłów, jednostki koordynujące, głównych partnerów oraz tematykę.

1. CC Sweden: Royal Institute of Technology (Stockholm), Uppsala University, Vattenfal, ABB. Smart European Electricity Grids and Storage.

2. CC Benelux: TU Eindhoven, KU Leuven, VITO, TNO, EANDIS, Philips. Efficient Energy Systems.

3. CC Germany: Karlsruhe Institute of Technology, U Stuttgart, SAP, INTEL, ENBW. Power from Fossils and Biogenic Sources.

4. CC Alps Valleys: Grenoble INP & Grenoble Ecole de Management, Paris Tech, Grenoble, CEA (Commissariat a l’Energie Atomique), INSA, CNRS, AREVA, Schneider Electric. Sustanaible Nuclear Energy and converging technologies.

5. CC Iberia: Universitat Politecnica de Catalunya (UPC – Barcelona), ESADE (Higher School of Business) Barcelona, CIEMAT, IBERDROLA, Gas Natural, Union Fenosa. Solar (PV& CSP) and Wind energy systems.

6. CC Poland Plus: Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS, PGNiG oraz szereg uczelni (w tym Uniwersytet Jagielloński) na jako tzw. partnerzy stowarzyszeni. Clean Coal Technologies and New Paradigm for Carbon Management.

Projekt ma charakter długoterminowy (7–15 lat) o budżecie rzędu 120–150 mln euro rocznie. W tym jakościowo nowym przedsięwzięciu współpracują uniwersytety, jednostki badawcze, firmy, jednostki kapitałowe, banki, samorządy terytorialne oraz agendy rządowe. Podstawowe cele są zgrupowane w tzw. Trójkącie Innowacji (Badania Naukowe, Edukacja, Innowacja). Innymi słowy badania naukowe winny być prowadzone na najwyższym światowym poziomie, a wyniki wdrażane i komercjalizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto edukacja jest silnie powiązana z praktyką i kształceniem/trenowaniem przedsiębiorczości. Nowa jakość ma być osiągnięta dla innowacyjności badań naukowych i przedsiębiorczości studentów/absolwentów. Wymienione dwa aspekty mają mieć charakter trwałego oddziaływania na społeczeństwo.

prof. Tomasz Szmuc
Prorektor ds. Nauki AGH