Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Dzień Hutnika 2010
05 listopad 2010

W dniach 6–7 maja 2010 odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej coroczne uroczystości związane z Dniem Hutnika. Tradycyjnie święto obchodzone jest wiosną, kiedy z początkiem maja (4 maja) kalendarz liturgiczny wspomina św. Floriana, patrona uprawiających zawody wiążące się z ogniem: strażaków, kominiarzy, piekarzy, garncarzy oraz hutników. Organizatorem uroczystości był Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaś w obchodach uczestniczyli także pracownicy i studenci innych wydziałów hutniczych. Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat nad uroczystościami objął Rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Program obchodów statutowego święta został zaplanowany na dwa dni obfitujące w doniosłe wydarzenia. Pierwszym była LXVII już sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Rozpoczęła się uroczystą inauguracją w uczelnianej auli, a następnie kontynuowano obrady w 23 sekcjach tematycznych. Miały one charakter międzynarodowy, bowiem wielu z blisko 450 autorów-studentów, którzy przedstawili ponad 350 referatów, było gośćmi przybyłymi z zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych. Streszczenia referatów zostały wydane drukiem w okolicznościowym wydawnictwie, a laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone na piątkowym uroczystym posiedzeniu Senatu.

fot. ZS

Obchody Dnia Hutnika stanowią zawsze dobrą okazję do wymiany doświadczeń i przedstawienia swoich osiągnięć w gronie pracowników macierzystej uczelni i zaproszonych gości: naukowców i reprezentantów przemysłu. Prezentacja wiedzy i merytoryczna dyskusja miały miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej noszącej tytuł „Badania naukowe w obszarze przemysłu hutniczego” podzielonej na dwie sesje. Pierwsza odbyła się w czwartkowe popołudnie. Wygłoszono na niej siedem referatów przedstawiających wybrane osiągnięcia poszczególnych katedr wchodzących w skład struktury organizacyjnej Wydziału IMiIP. Wystąpienia merytoryczne poprzedziły krótkie wprowadzenia Kierowników Katedr opisujące ważniejsze wydarzenia z działalności katedr, które miały miejsce w 2009 roku. Obrady drugiej części konferencji rozpoczęły się w piątek przed południem. Program obejmował cztery zamówione referaty, w których zaprezentowano osiągnięcia polskich i zagranicznych jednostek badawczych oraz przemysłowych ściśle współpracujących z Wydziałem. Na zakończenie obrad przedstawiono elementy oferty naukowej wydziału skierowanej do przemysłu i dotyczącej wytwarzania nowych materiałów oraz technologii.

fot. ZS

Wkrótce potem miało miejsce najważniejsze wydarzenie tegorocznych obchodów – uroczyste posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Tomasz Szmuc. Po wręczeniu odznaczeń państwowych oraz promocji habilitacyjnych uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników wydziałów pionu hutniczego, głos zabrał Dziekan Wydziału IMiIP, prof. Mirosław Karbowniczek. Wystąpienie dotyczyło przybliżenia wszystkim zebranym macierzystego wydziału, prezentacji jego osiągnięć dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych oraz perspektyw rozwoju. Następnie zasłużonym dla wydziału osobom zostały wręczone medale honorowe nadawane decyzją Rady Wydziału IMiIP. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości i gratulacje okolicznościowe. Na zakończenie posiedzenia Senatu odbyła się ceremonia ślubowania hutniczego złożonego przez wybranych przedstawicieli braci studenckiej, którzy dokonując symbolicznego „przekucia” zostali przyjęci do grona hutników.

fot. ZS

Zgodnie z wieloletnią tradycją ostatnimi, choć nie mniej ważnymi od pozostałych, wydarzeniami były tradycyjna Karczma Piwna oraz Biesiada Hutnicza. Uczestniczyli w nich i bawili się wspólnie do białego rana pracownicy uczelni, studenci oraz zaproszeni goście.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Hutnika 2010

fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS