Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Udane uroczystości Barbórkowe w AGH
05 listopad 2010

11 grudnia 2009 roku do historii przeszły kolejne uroczyste obchody Górniczego Święta Barbórki. Kilka obfitujących w wydarzenia dni sprawiło, że społeczność AGH mogła ponownie poczuć podniosłą atmosferę górniczych tradycji, w których pielęgnowanie włącza się co roku duże grono studentów i pracowników naszej uczelni.

W organizację tych wydarzeń jak co roku najmocniej zaangażowany był Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, który zadbał o znakomitą oprawę wszystkich uroczystości. Rozpoczęto tradycyjnie 4 grudnia, kiedy to odbył się przemarsz orszaku górniczego ulicami miasta do Kolegiaty Św. Anny. Jak zwykle pochód wzbudził spore zainteresowanie przechodniów, stanowiąc również nie lada atrakcję dla turystów spacerujących po krakowskim Rynku Głównym. Nic w tym dziwnego, albowiem Orkiestra Reprezentacyjna AGH, brać górnicza w strojach galowych i Rektorzy oraz zaproszeni goście w pięknych dorożkach, to doprawdy widok niecodzienny i bardzo efektowny. Przemarsz zakończył się oczywiście w Kolegiacie św. Anny, gdzie koncelebrowano uroczystą Mszę Świętą Barbórkową, stanowiącą chyba najbardziej wzruszający moment całych obchodów.

fot. ZS

Atrakcji nie mogło zabraknąć w pozostałe dni tradycyjnego świętowania. Nazajutrz po Barbórce odbyła się XL Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, gromadząc w A-0 tłumy zwiedzających i kolekcjonerów. Kulminacją wydarzeń miały być jednak dni 10 i 11 grudnia, kiedy to m.in. odbywały się spotkania Gwarków.

Pierwszy ze wspomnianych powyżej dni rozpoczął się już o godz. 9, kiedy to w auli zainaugurowano jubileuszową, pięćdziesiątą już Sesję Kół Naukowych Pionu Górniczego. Po uroczystym otwarciu Sesji i jubileuszowych wspomnieniach zasłużonych opiekunów kół naukowych wyróżniono specjalnymi dyplomami. Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się na wydziały gdzie w 18 sekcjach tematycznych 284 studentów zaprezentowało 260 prac, które oceniało specjalistyczne jury. W sesji uczestniczyła 35 osobowa reprezentacja studentów i młodych pracowników nauki z Państwowego Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu. Nie zawiodła także liczna rzesza naszych studentów. W niektórych salach wykładowych, gdzie obradowały poszczególne sekcje sesji, brakowało miejsc. Publiczność, która szczelnie zapełniła aulę główną, mogła wysłuchać interesujących prezentacji dotyczących szerokiego wachlarza zagadnień ze świata nauki. Obrady sesji podsumowano na ponownym spotkaniu w auli, gdzie laureatom wręczono dyplomy i nagrody. Obserwatorzy i opiekunowie kół naukowych zgodnie podkreślali wysoki poziom wystąpień studenckich, nagradzając jednocześnie najlepsze z referatów. Wielu z uczestników sesji, oprócz udziału w naukowych dyskusjach, z niecierpliwością oczekiwało wieczornego Międzynarodowego, Pokoleniowego Spotkanie Gwarków, które odbyło się w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH. O tym, że zabawa była wyśmienita, przekonać się mogło kilkuset szczęśliwców biorących udział w dorocznej biesiadzie. Pamiątkowe kufle i uśmiechnięte twarze pozostaną zapewne najlepszą pamiątką z tego spotkania.

"Kryształową Barbórkę" przyjmuje prof. Ryszard Tadeusiewicz - fot. ZS
"Kryształową Barbórkę" przyjmuje prof. Kazimierz Czopek - fot. ZS
"Kryształową Barbórkę" przyjmuje prof. Jakub Siemek - fot. ZS
"Kryształową Barbórkę" przyjmuje prof. Jerzy Malara - fot. ZS

Dniem, który kończył w AGH obchody Barbórki, był piątek 11 grudnia. Rozpoczął się on równie wcześnie jak poprzedni, bo już od godz. 9 w sali 101 w łączniku A3-A4 trwało V Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Energetyka węglowa a problem dwutlenku węgla”, na którym zaprezentowano – między innymi – osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie Koncernu RWE Power w Niemczech oraz bardzo ciekawe prace prof. D. Nazimka z Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie torujące drogę do zagospodarowania metanu z kopalń węglowych do produkcji paliw płynnych. Po jego zakończeniu, na tradycyjnym spotkaniu z przedstawicielami przemysłu – w tym roku zgromadzonymi znów w ogromnej liczbie (łącznie około 160 osób) – zebrali się przedstawiciele władz uczelni i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Ilość gratulacji i przyjaznych uścisków dłoni złożonych na ręce rektora i dziekana WGiG przez prezesów największych spółek świadczy jednoznacznie o niezwykle mocnej pozycji naszego najstarszego wydziału na polu kształcenia kadr dla gospodarki. Punktualnie o godz. 13.30 miało zaś miejsce odsłonięcie „dowodu” na świetną współpracę AGH z przemysłem właśnie – ufundowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową model wieży szybowej z Kopalni „Jas-Mos” po cichu zwany „Kołem Fortuny AGH” stanie się niniejszym kolejną atrakcją na terenie uczelnianego kampusu.

Kulminacyjnym momentem obchodów było oczywiście uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika, które o godz. 14.00 rozpoczęło się w auli, a poprzedził je półgodzinny koncert OR AGH, który zgromadził spore grono słuchaczy. W zapełnionej znamienitymi gośćmi auli można było wyczuć atmosferę prawdziwego święta i oczekiwania na ważne przesłanie. Tak w istocie się stało. W przemówieniu rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, oprócz podsumowania bogatej historii uczelni, usłyszeliśmy bowiem ważne i stanowczo postawione pytanie: „Jaka jest przyszłość polskiego górnictwa na początku XXI wieku?”. Odpowiedź na nie udzielił zresztą sam rektor, w dalszej części wystąpienia mówiąc m.in. o potrzebie nowoczesnego i harmonijnego gospodarowania zasobami naturalnymi Polski, zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz zintensyfikowanych pracach nad poprawą ekologicznych rozwiązań w przemyśle. Jego Magnificencja naświetlił również cały wachlarz problemów – począwszy od politycznych, na tych związanych z edukacją kończąc – które pojawiają się niestety w górnictwie. Na zakończenie Rektor Tajduś podkreślił, iż jest świadom roli, jaką musi odgrywać Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w procesie pozytywnych zmian w przemyśle wydobywczym i energetycznym, deklarując jednocześnie gotowość do służenia wiedzą i umiejętnościami pracowników AGH.

fot. ZS

Po zakończeniu przemówienia nastąpiła ceremonia nadania odznaczeń państwowych, przeprowadzona przez Prorektora ds. Ogólnych AGH, prof. Tadeusza Słomkę oraz wicewojewodę małopolskiego, Stanisława Sorysa. Prorektor Słomka poprosił następnie rektora o wręczenie Medali Jubileuszu 90-lecia AGH, które otrzymali: prof. Henryk Flick (Rektor AGH w latach 1974-1979), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr Piotr Litwa, przedstawiciele firmy RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, panowie Jürgen Beimdieck oraz Wilfried Woller, przedstawiciele firmy RWE Power, panowie Frank Shippers, Krzysztof Miśkiewicz oraz dr Wolfgang Moll, a także pan Michał Dzidek z firmy Siemens. Kolejnym punktem programu było przeprowadzenie promocji doktorów habilitowanych, które przeprowadził Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzy Lis.

Gospodarzem dalszej części uroczystości był Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Piotr Czaja. Kulminacyjnym momentem wystąpienia Pana Dziekana było uhonorowanie Laureatów wyróżnienia „Kryształowa Barbórka”, które otrzymali: prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Kazimierz Czopek, prof. Jakub Siemek oraz mgr inż. Jerzy Malara. Następnie przeprowadzono dekorację osób wyróżnionych stopniami górniczymi oraz odznakami „Zasłużony dla Górnictwa RP”, a do wręczenia tych honorów zaproszono rektora A. Tajdusia oraz prezesa WUG, dr Piotra Litwę. Miłym i cennym akcentem było także wręczenie stypendiów ufundowanych przez firmę RWE Power dla studentów: Piotra Szczepanika – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kingi Chrapisińskiej – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Marcina Szarka – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Tomasza Klimka – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz nagrodzenie najlepszej pracy magisterskiej w konkursie firmy Siemens, której laureatką została pani mgr inż. Monika Starczyk (promotorem wyróżnionej pracy jest dr inż. Jakub Mazurek). Całą uroczystość w auli zakończyło odśpiewanie hymnu górniczego, po czym zgromadzeni goście zajęli miejsca w holu głównym A-0, aby uczestniczyć w tradycyjnym obrzędzie – widowisku – „Skoku przez skórę”.

fot. ZS

Wydarzenie to jak zwykle przyciągnęło również wielu widzów, którzy tłumnie wypełnili wszystkie balkony holu. Kiedy Lis Major wprowadził młodych adeptów górnictwa, niejednemu ze znakomitych gości zakręciła się zapewne w oku łza wzruszenia. Całe przedstawienie wypadło, jak zwykle, niezwykle barwnie i efektownie. Słowa podziękowania należą się w tym miejscu wszystkim tym, którzy przyczynili się do perfekcyjnej organizacji tego wydarzenia. Wydarzenia, którego próżno szukać już w innych uczelniach związanych z „górniczym stanem”. Tradycyjne „Spotkanie Gwarków” kończące obchody Barbórki stanowiło wyśmienite i radosne podsumowanie całego górniczego święta w AGH AD 2009. Dziękując wszystkim organizatorom Barbórki, aż chce się zaśpiewać: „Niech żyje nam Górniczy Stan!” i „Do widzenia, do szybkiego zobaczenia!”.

Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH