Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
02 listopad 2010

Hala technologiczna po modernizacji

W dniu 18 lutego 2009 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i zmodernizowanej hali technologicznej za budynkami B1-B2 Wydziału EAIiE oraz Wydziału IMiR.

Hala technologiczna, wybudowana została na początku lat 50-tych. Jednak nie była remontowana od momentu budowy, a przebywanie w niej, zwłaszcza w okresie zimowym, było nie lada wyzwaniem.

Inwestycję rozpoczęto w październiku 2006. Łączna powierzchnia użytkowa przebudowanej części budynku wyniosła 3121 m2, a kubatura – 25735 m3. W skład całego kompleksu wchodzą: klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne multimedialne środki audiowizualne, dwie sale wykładowo-konferencyjne oraz dwie sale (seminaryjno-konferencyjna dla WIMiR oraz dydaktyczna dla WEAIiE). Również przyległe laboratoria poddano przebudowie i modernizacji.

Inwestycję zakończono we wrześniu 2008 roku. Na  uroczystość otwarcia, która odbyła się kilka miesięcy później, przybyło szereg znamienitych gości, w tym rektor AGH prof. Antoni Tajduś, prorektorzy: prof. Tomasz Szmuc, prof. Jerzy Lis, prof. Tadeusz Słomka, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciech Mitkowski, były dziekan Wydziału EAIiE prof. Tadeusz Orzechowski oraz wielu innych znamienitych gości.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału EAIiE prof. Antoni Cieśla, a przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: rektor profesor Antoni Tajduś, oraz dziekani: prof. Antoni Cieśla oraz prof. Janusz Kowal.

fot. ZS

XI Inżynierskie Targi Pracy

W dniu 26 marca 2009 odbyła się kolejna, bo XI już edycja Inżynierskich Targów Pracy, zorganizowana przez Centrum Karier AGH. W jednym miejscu, holu głównym AGH, zgromadzili się studenci – przyszli inżynierowi poszukujący pracy i pracodawcy – przedstawiciele uznanych firm i spółek takich jak: ABB, Capgemini, PGNiG, Sabre Holdings, Volkswagen Poznań, Warta Glass Group, ABG, ArcelorMittal Poland, CGI Information Systems and Management Consultants, Danone, Infolet Sp. z o.o. Personnel Solutions, International Paper, ITSBA, Jan De Nul, Kronospan Mielec, Leroy Merlin, Motorola, Naftobudowa, Natek Poland, Philip Morris, Power Media, Sodigital, Grupa Telekomunikacja Polska, UPM, Want 2 Work, Woodward, Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.


Podpisanie umowy o współpracy
z firmą TERMOSPEC

W dniu 16 kwietnia 2009 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy AGH a PPUH TERMOSPEC Sp. z o.o. w zakresie: realizacji zleconych opracowań naukowo-badawczych oraz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, organizacji praktyk studenckich i staży naukowych, uczestnictwa pracowników w zespołach consultingowych rozpatrujących zlecone projekty biznesowe oraz zespołach eksperckich do spraw przygotowania programów uruchamiania programów pomocowych przez ich beneficjentów, a następnie oceny prawidłowości wdrażania tych programów.

Umowę podpisali, z ramienia AGH: prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, ze strony PPUH TERMOSPEC Sp. z o.o.: Prezes Zarządu dr inż. Piotr Łuska w obecności: mgr. inż. Tomasza Pyrcia – Dyrektora Centrum Transferu Technologii oraz dr. hab. inż. Stanisława Nawrata, prof. nadzw. z Katedry Górnictwa Podziemnego.


Dzień Hutnika 2009

Jak co roku, Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa (AGSH) wraz z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH zorganizowało Dzień Hutnika, którego obchody przypadły na 24 kwietnia.

AGSH jest samorządną organizacją zrzeszającą kadrę kierowniczą przedsiębiorstw hutniczych, pracowników naukowych wyższych uczelni kształcących kadry dla hutnictwa, a także członków zarządów biur projektowych oraz firm i instytucji współpracujących z przemysłem stalowym. AGSH zostało założone w roku 1993 przez profesora Jana Janowskiego, wieloletniego dziekana Wydziału Metalurgicznego i rektora AGH.

Program uroczystości obejmował obrady konferencji naukowej nt. „Perspektywy przemysłu stalowego w dobie kryzysu finansowego”, a także tradycyjną karczmę piwną oraz koedukacyjne spotkanie towarzyskie. W Konferencji wzięło udział liczne grono przedstawicieli przemysłu hutniczego, jak też branż z nim współpracujących.


Wizyta Pana Nabuo Tanaki – Dyrektora IEA w Polsce i gościnnie na AGH

Polska stała się członkiem Międzynarodowej Organizacji Energetycznej (IAE) w roku 2008. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) jest organizacją międzyrządową, która działa jako doradca polityki energetycznej 28 państw członkowskich.

Wizyta Pana Nabuo Tanaka – Dyrektora Generalnego w Polsce w dn. 9–12.05. była pierwszą oficjalną wizyta w naszym kraju.

W dniu 11 maja 2009 pan N. Tanaka wygłosił w Auli AGH wykład: „Energy Security & Climate Change Mitigation: What Role for Fossil Fuels?” (Bezpieczeństwo energetyczne i walka ze zmianami klimatycznymi: jaka jest rola dla paliw kopalnych?). Gościa przedstawił prorektor prof. Tomasz Szmuc. Wprowadzenie do wykładu wygłosił ambasador Polski przy OECD prof. Jan Woroniecki. Wykład obejmował głównie zagadnienia energetyczne gospodarki światowej: Zgodnie z oceną IAE wyrażoną w WEO 2008 (World Energy Outlook 2008), globalne zapotrzebowanie na energie pierwotną osiągnie wzrost o 45% do roku 2030 w stosunku do stanu z roku 2006.

fot. ZS

Porozumienie z ACCENTURE

W dniu 24 kwietnia 2009 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą ACCENTURE.


Honoris Gratia dla AGH

Dnia 26 maja 2009 odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa, w Pałacu Wielopolskich w sali im. St. Wyspiańskiego, uroczysta Sesja pt.: Nowoczesna huta w starym Krakowie, zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Projekt pt.: Nowoczesna huta w starym Krakowie wpisuje się w jubileusz 60 lat Nowej Huty w Krakowie w rezultacie wskazania na wspólne osiągnięcia w okresie 60-letniej współpracy Huty z Miastem, Akademią Górniczo-Hutniczą i Biurem Projektów Biprostal w Krakowie, w szczególności w obszarach: projektów naukowo-technicznych i rozwiązań inżynierskich, innowacyjności i postępu technologicznego, rozwoju kadr inżynierskich i naukowych, edukacji i promocji miasta Krakowa, z istotnym zorientowanym na branżę hutniczą oraz działań firm na rzecz Miasta.

W dowód uznania za zasługi w zakresie rozwoju kadry naukowo-technicznej dla polskiego przemysłu oraz za innowacyjne przedsięwzięcia inżynierskie i gospodarcze, i ich promocję w świecie, oraz w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców, Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski wręczył przyznane indywidualne i instytucjonalne odznaki Honoris Gratia. Otrzymali je byli dyrektorzy Huty Stali w Krakowie: Bolesław Graszewski i Bogusław Kwiecień, profesorowie AGH: Janusz Łuksza i Kazimierz Mamro, Jan Różycki i Jerzy Falfasiński z Biprostalu oraz Wiesław Mierzowski – SITPH. Wyróżnione zostały także instytucje: ArcelorMittal SA Polska Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biuro Projektów Biprostal SA w Krakowie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Pozostałe przyznane dla profesorów AGH Odznaki Honoris Gratia Prezydent Miasta Krakowa wręczył podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 maja 2009.

fot. ZS

Umowa o współpracy
między Alstom Power i AGH

W ostatnich latach Wydział Odlewnictwa AGH i frima Alstom, zrealizowali wiele wspólnych przedsięwzięć dotyczących dydaktyki, prac wdrożeniowych i rozwojowych, ustawicznego kształcenia, a także modernizacji infrastruktury wydziału i działalności sportowej studentów. Warto chociażby wymienić studium podyplomowe czy też uruchamiane obecnie studia doktoranckie niestacjonarne, a także sponsorowanie modernizacji systemu informatycznego wydziału oraz studenckiej drużyny koszykówki.

Podpisane w dniu 28. maja umowa pozwala nadać tym działaniom wyższą rangę w planach rozwojowych obu stron. Umowę podpisał bowiem ze strony Alstom Power prezes zarządu Jakub Radulski oraz dyrektor Zakładu Metalurgicznego Eugeniusz Szamp. Ze strony AGH podpis złożyli Rektor AGH prof. Antoni Tajduś i Dziekan Wydziału Odlewnictwa prof. Józef S. Suchy, w obecności Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzego Lisa.

Od wielu lat trwają praktyki studentów Wydziału Odlewnictwa w Odlewni Alstoma. Realizowane są wspólne projekty w ramach środków unijnych. Takie podstawy współpracy pozwalają również rozwijać dalsze etapy współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej w szeroko pojętych ramach zawieranego porozumienia.

fot. ZS

Nadanie imienia prof. Antoniego Pacha pawilonowi Katedry Telekomunikacji

W dniu 30 maja 2009, w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia AGH, odbyła się uroczystość nadania imienia profesora Antoniego Pacha pawilonowi D-6 (pawilon Katedry Telekomunikacji). Na uroczystość przybyło szereg znamienitych gości, w tym: wdowa po śp. profesorze Antonim Pachu, Pani Zofia Pach, synowie profesora wraz z rodzinami oraz Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, prorektorzy: prof. Tomasz Szmuc, prof. Zbigniew Kąkol, prof. Jerzy Lis oraz liczne grono profesorów i pracowników wydziału. Uroczystość otworzył, swoim wystąpieniem, Dziekan Wydziału EAIiE prof. Antoni Cieśla,

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Pani Zofia Pach oraz prof. Antoni Tajduś. Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej głos zabrała żona śp. prof. Antoniego Pacha, która ze wzruszeniem podziękowała rektorowi , dziekanowi oraz wszystkim zgromadzonym, za zorganizowanie tej pięknej uroczystości oraz za pamięć i tak wiele ciepłych i serdecznych słów, które usłyszała o mężu.

fot. ZS

Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach

Tradycję immatrykulacji po 50 latach rozpoczęto podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Taką uroczystością może poszczycić się tylko nasza uczelnia. Odnowienia immatrykulacji dokonuje rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy.

Kolejna już 36 uroczystość dla rocznika 1959/60 z wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej, odbyło się w dniu 17 czerwca 2009 w auli AGH. Ciąg dalszy 36 Odnowienia Immatrykulacji dla ww. rocznika ówczesnych wydziałów: Metalurgicznego, Odlewnictwa, Ceramicznego, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej oraz Maszyn Górniczych i Hutniczych, odbył się 18 listopada 2009.

fot. ZS

20-lecie Uniwersytetu Otwartego AGH

W roku 90-lecia AGH przypada dwudziestolecie Uniwersytetu Otwartego AGH. W związku z tym 6 czerwca 2009 w auli A-0 odbyła się, konferencja jubileuszowa – „20-lecie działalności Uniwersytetu Otwartego AGH dla Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy”. To Naukowe spotkanie było okazją do wspólnej refleksji nad aktualnymi problemami sposobami ich demokratycznego rozwiązywania przy współpracy społeczeństwa z ekspertami i decydentami, a zarazem do dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju tego unikalnego w skali polskiej forum (m.in. z wykorzystanie edukacji po przez Internet w kontekście współpracy ogólnopolskiej oraz międzynarodowej).

Uniwersytet Otwarty oferuje co sobotę bezpłatne wykłady. Wykłady te są urozmaicone pod względem tematyki i wygłaszane przez cenionych specjalistów z ośrodków akademickich z całej Polski. Wykłady te połączone są z dyskusją. Wykłady uniwersytetu są wyrazem humanizacji techniki zapoczątkowanej w AGH przez prof. Walerego Goetla i od dziesiątków lat konsekwentnie rozwijanej.

Minutą ciszy uczczono tych wykładowców AGH którzy zmarli w okresie 20 lat, przypominając najbardziej znamienitych jako wzór do naśladowania przez młodzież akademicką.


Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AGH Forschungszentrum Jülich

W dniu 28 lipca 2009 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczyste podpisanie porozumienia Memorandum of Understanding pomiędzy naszą Uczelnią a Forschungszentrum Jülich (FZJ). Porozumienie podpisali wicedyrektor Forschungszentrum Jülich, prof. Dr. Dr. Harald Bolt oraz Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś i Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzego Lisa.

W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. Nauki, prof. Tomasz Szmuc, oraz koordynatorzy współpracy AGH-FZJ, Dr. Heinz-Josef Penkalla i prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz.

Podpisane porozumienie jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy AGH oraz FZJ. Owocem wspólnych badań zespołów jest ponad 200 publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach oraz siedem przewodów doktorskich prowadzonych pod kierunkiem prof. Schuberta, prof. Urbana, prof. Becka i prof. Singheisera (FZJ) oraz prof. Czyrskiej-Filemonowicz i prof. Gila (AGH). Podsumowaniem osiągnięć uzyskanych w wyniku długoletniej współpracy naukowo-badawczej była międzynarodowa konferencja „Materials for Advanced Energy Systems”, w kwietniu 2008.

fot. ZS

Jubileusz 80-lecia urodzin
profesora Stanisława Pytko

Setki prac naukowych, dziesiątki uczniów i wychowanków, najwyższe osiągnięcia i uznanie w swojej dziedzinie zawodowej, ale też liczne publikacje historyczne i turystyczne, podróże po świecie, inicjatywy artystyczne, a ostatnio zakończony sukcesem pomysł budowy w Krakowie pomnika Jana Matejki. A przecież to tylko mały wycinek życiowej aktywności prof. Stanisława Pytko, którego 80-lecie rodzin obchodziliśmy 25 września 2009. Uroczystość odbywała się w Auli Głównej AGH, a uświetnił ją Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który osobiście złożył jubilatowi życzenia.

fot. ZS

Podpisanie Listu intencyjnego
z firmą Qumak-Sekom SA

5 października 2009 został podpisany list intencyjny między AGH, a firmą Qumak-Sekom SA. Ze strony Qumak-Sekom podpis złożyli Prezes Zarządu – Paweł Jaguś oraz Wiceprezes Zarządu – Andrzej Swolkień. Akademię reprezentował prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH.

Mając powyższe na uwadze, AGH oraz Qumak-Sekom postanowiły nawiązać długofalową współpracę w dziedzinach wzajemnego zainteresowania i kompetencji, w tym w zakresie edukacji oraz transferu technologii i wiedzy. Partnerzy zadeklarowali swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, działając jednocześnie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej oraz standardów odpowiedzialnego biznesu.

Partnerzy wyrazili wolę takiej współpracy z przekonaniem o obopólnych korzyściach, które powinna ona przynieść.

fot. ZS

60. urodziny Krakusa

Zespół Pieśni i Tańca AGH Krakus im. Wiesława Białowąsa uhonorowany wieloma nagrodami na krajowych i międzynarodowych festiwalach, najstarszy studencki zespół folklorystyczny ma w repertuarze m.in. pieśni i tańce z 10 regionów Polski. Podczas ok. 160 podróży artystycznych zespół wystąpił ponad 4,5 tys. razy w Polsce, we wszystkich krajach Europy, a także w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej.

W dniach od 10 do 16 listopada Zespół Pieśni i Tańca AGH Krakus im. Wiesława Białowąsa świętował 60-lecie działalności artystycznej. W ramach obchodów jubileuszu pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia odbyły się koncerty, bal oraz spotkania z udziałem władz uczelni, wychowanków i przyjaciół z zagranicy.

fot. arch. Zespołu "Krakus"

opracowali Bożena Jagło, Zbigniew Sulima