Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Rada Społeczna Akademii Górniczo-Hutniczej
02 listopad 2010

W dniu 6 marca 2009 o godz. 12.00, w Auli AGH, odbyło się pierwsze w kadencji 2008-2012 posiedzenie Rady Społecznej AGH. W obradach wzięło udział sześćdziesięciu członków RS AGH oraz zaproszonych gości. W skład Rady wchodzi 7 parlamentarzystów, 12 prezydentów i burmistrzów miast, 18 przedstawicieli instytucji naukowych oraz 58 osób z całego kraju bezpośrednio związanych z przemysłem oraz biznesem.

Posiedzenie otworzył i powitał przybyłych gości przewodniczący Rady Społecznej AGH rektor prof. Antoni Tajduś. Następnie przewodniczący oraz sekretarz rady prof. Wiesław Waszkielewicz wręczyli akty powołania nowym członkom Rady Społecznej AGH. Z kolei przystąpiono do wyboru nowego składu prezydium rady na kadencję 2008–20012. W skład prezydium wybrano następujące osoby:

fot. ZS

• dr Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,

• mgr inż. Marek Darecki
Prezes Zarządu, Dolina Lotnicza WSK Rzeszów UTC,

• prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa,

• dr Franciszek Gaik
Prezes Zarządu, Polskie Autobusy SA,

• prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,

• mgr inż. Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA,

• mgr inż. Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski,

• mgr Jan Kurp
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Południowy Koncern Energetyczny SA,

• prof. dr hab. inż. dr hc. Bogdan Ney
członek rzeczywisty PAN, Przewodniczący Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych,

• mgr inż. Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice,

• prof. dr hab. Władysław Włosiński
Przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,

• mgr Jacek Woliński
Dyrektor Oddziału Kraków, Arcelor Mittal Poland SA,

• mgr Andrzej Zdebski
Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Aktualny skład prezydium Rady Społecznej AGH:

Przewodniczący Rektor AGH prof. Antoni Tajduś

Sekretarz Rady prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz

oraz 13 nowo wybranych członków prezydium.

Po wyborach rektor przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegłą kadencję oraz plany na najbliższe cztery lata 2008–2012, a dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH mgr inż. Tomasz Pyrć zaprezentował dokument pt. „Propozycja oferty naukowo-badawczej AGH dostosowanej do aktualnej sytuacji kraju”.

fot. ZS

Następnie prezes Zarządu Fundacji dla AGH, dr inż. Jerzy Kicki omówił program obchodów 90-lecia AGH. Po wystąpieniach prelegentów w dyskusji, zabrało głos kilkunastu członków Rady Społecznej i zaproszonych gości. Poruszono wiele problemów dotyczących między innymi: współpracy naukowo-badawczej z przemysłem (w nawiązaniu do przedstawionej oferty AGH), kondycji finansowej AGH w dobie kryzysu, oczekiwań pracodawców wobec naszych absolwentów, umożliwienia studentom uczelni odbywania praktyk programowych i staży zawodowych, jakości kształcenia studentów w sytuacji tak znaczącego wzrostu liczby młodzieży studiującej, propozycji rozwoju innowacyjności w przemyśle, realizacji wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących kierunków zamawianych, wykorzystania bazy laboratoryjnej i badawczej AGH oraz współpracy w tym zakresie z przemysłem.

Ryszard Nowak, Wiesław Waszkielewicz