Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Posiedzenie KRASP w AGH
02 listopad 2010

Przez dwa dni w naszej Auli obradowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ponad stu rektorom towarzyszyła także Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, która prezentowała główne założenia reformy.

Już podczas pierwszego dnia obrad Prezydium KRASP z niepokojem przyjęło informacje o przygotowywanej nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego, która w przyszłym tygodniu miała trafić pod obrady Rady Ministrów. Jak napisano w uchwale: „Prezydium KRASP wyraża w szczególności zaniepokojenie brakiem (...) propozycji wprowadzenia możliwości przechodzenia nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora w stan spoczynku” – napisano w uchwale.

Rektorzy chcieliby też mieć wpływ na zatrudnianie swoich pracowników przez inne uczelnie – chodzi o tak zwaną wieloetatowość. „…Pozwolenie uczelni na to, aby mogła decydować, czy jej profesor może podjąć pracę jeszcze w dodatkowym miejscu, pozwoli na podniesienie jakości nauczania” – twierdzili wspólnie prof. Antoni Tajduś Rektor AGH oraz prof. Janusz Żmija Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W poniedziałek, po rozmowach z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką, członkowie KRASP złagodzili stanowisko w tej sprawie.

Minister Barbara Kudrycka podkreśliła na konferencji prasowej, że w założeniach do nowelizacji jej resort uwzględnił 80 proc. propozycji KRASP. „Myślę, że rektorzy uczelni niepublicznych są bardziej zawiedzeni naszą koncepcją zmian niż rektorzy uczelni publicznych. Sądzę, że konsensus, który staraliśmy się wypracować nie tylko z rektorami, ale też ze studentami, doktorantami i nauczycielami akademickimi, w tej chwili jest najlepszy z możliwych” – oceniła.

Spojrzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na reformę szkolnictwa wyższego jest coraz bardziej zbieżne z wizją ministerstwa – podsumowała w poniedziałek dwudniowe obrady KRASP w Krakowie Przewodnicząca Konferencji prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Nowe regulacje reformujące szkolnictwo wyższe powinny wejść w życie od następnego roku akademickiego, a najpóźniej w roku 2011/2012. Reforma przewiduje m.in., że przy wzroście gospodarczym powyżej 2,5% nadwyżka pieniędzy ponad dotychczasowy poziom finansowania szkolnictwa będzie przekazywana na tzw. fundusz projakościowy. „Z tego funduszu chcielibyśmy finansować wzorcowe kierunki studiów, które otrzymają ocenę wyróżniającą komisji akredytacyjnej” – powiedziała Kudrycka. Z funduszu będą też wspierane konkretne kierunki studiów w wiodących ośrodkach akademickich, które mają być typowane w obiektywnych procedurach wyboru. Ponadto środki z funduszu projakościowego mają trafiać w formie stypendiów do 30% najlepszych doktorantów oraz na finansowanie studiów doktoranckich przez uczelnie niepubliczne.

Maciej Okoń

fot. ZS