Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Profesor Jean Raymond Gavarri
02 listopad 2010

konsulem honorowym AGH

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie, Panie i Panowie,

Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt i honor przedstawić naszego drogiego gościa, profesora Jean Raymond Gavarri, któremu Senat AGH-UST nadał tytuł Konsula Honorowego Akademii Górniczo Hutniczej.

Profesor Gavarri uhonorowany medalem zasłużonego dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, związany jest z AGH od ponad 30 lat, inicjując wspólne badania nad nowoczesnymi materiałami i technologiami, przyczyniając się do rozwoju naukowego kadry i promocji naszej uczelni we Francji.

Profesor Gavarri swoją karierę naukową rozpoczynał na l»Université Paris Nord w 1972 roku, a kontynułuje na Universite du Sud Toulon-Var w Toulonie. Jest chemikiem ciała stałego, specjalistą z zakresu materiałów tlenkowych. Niestechiometryczne tlenki, termochromy, nadprzewodniki wysokotemperaturowe i materiały nanokrystaliczne do zastosowań katalitycznych – to kolejne domeny zainteresowań pana profesora. Jest autorem 266 artykułów i 4 patentów. Wypromował 22 doktorów, w tym 4 z naszej uczelni.

Ścisłą współpracę naukową z Akademią Górniczo-Hutniczą rozpoczął w 1980 roku cyklem polsko-francuskich Round Table Meeting, z zakresu niestechiometrycznych materiałów tlenkowych, których był współorganizatorem wraz z prof. J. Janowskim i prof. St. Jasieńską. W latach 1980–1997 odbyło się 6 takich, uznawanych w środowisku spotkań naukowych.

W 1980 roku z inicjatywy Profesora nawiązano współpracę pomiędzy UTV w Tulonie – La Garde i AGH, której rezultatem są kolejne projekty POLONIUM i wymiana studentów w ramach programu Erasmus.

Wymiernymi efektami projektów POLONIUM są liczne, wspólne publikacje w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz; 2 prace doktorskie z zakresu inżynierii nadprzewodników wysokotemperaturowych, 2 prace z funkcjonalnych materiałów tlenkowych do zastosowań jako czujniki gazu, 1 praca dotycząca przemian fazowych podczas redukcji kalciomagnetytu i 1 praca z zakresu charakterystyki cienkich warstw dla mikroelektroniki. Sam profesor był promotorem 4 prac, a 2 wypromowali jego najbliżsi współpracownicy. Od 1990 roku na UTV realizowane są staże pracowników AGH w formie post-doc, maitre de conference i prof.-invite.

W latach 2002–2008 w ramach programu Erasmus na studia do UTV wyjechało 12 naszych studentów. W jednym przypadku staż zakończył się obroną pracy dyplomowej.

Przez cały okres pan prof. J.R. Gavarriego był także promotorem współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej z innymi ośrodkami naukowymi we Francji: Universite de Provence Laboratoire de Chimie des Materiaux – Marseille; Laboratoire CNRS LPM Bellevue – Meudon; Universite de Paris XIII, Universite de Paris XI, Universite de Bourgogne – Dijon.

Zaprezentowane osiągnięcia są najlepszym dowodem wzorcowej współpracy, której promotorem i realizatorem jest osoba profesora.

Panie profesorze dziękujemy za przyjęcie Tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo Hutniczej, gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę

Laudacja wygłoszona przez Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. Mirosława Karbowniczka podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2009/2010 w dniu 20 października 2009.

fot. ZS