Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju konsulem honorowym AGH
02 listopad 2010

Dr Henryk Jacek Jezierski obecnie Podsekretarz Stanu, wiceminister w Ministerstwie Środowiska jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geologii ze specjalnością hydrogeologia i geologia inżynierska.

Był członkiem rad nadzorczych wielu firm: Węglokoks SA, Kompania Węglowa SA, Gliwicka Spółka Węglowa, Petrobaltic PP, Geopol.

Uzyskał wpis do państwowego zasobu kadrowego – zbioru kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, tytuł Europejskiej Federacji Geologów, uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące zarządzania, organizowane między innymi przez: Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, Civil Service College. Odbył w 1992 roku staż we Wspólnocie Europejskiej (Paryż – Bruksela) organizowany przez Instytut Administracji Publicznej w Paryżu dla wysokich funkcjonariuszy rządu.

Był ekspertem Banku Światowego z zakresu ochrony środowiska, doradcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz konsultantem i zastępcą dyrektora Biura w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie  SA.

Doktorat zrealizował w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Od 1992 roku, gdy objął funkcję Dyrektora Departamentu Geologii, a potem Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska od 1992 roku, blisko współpracował z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie.

Wykorzystywał dorobek AGH powierzając wykonanie wielu ważnych dla gospodarki narodowej prac geologicznych, a także z zakresu ochrony i inżynierii środowiska. Przy rozwiązywaniu trudnych zagadnień dotyczących czy to prac geologicznych czy działalności górniczej wielokrotnie opierał się na opiniach pracowników AGH.

Zarażony ideą rozwoju nowego wykorzystania nauk geologicznych między innymi wspierał nowy kierunek działalności AGH, czyli geoturystykę. Był zamawiającym i doprowadził do realizacji finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych programu pomocowego dla Wietnamu, który z sukcesem zrealizowała AGH.

Od czasu powołania na stanowisko Głównego Geologa Kraju kontakty z AGH jeszcze bardziej się zintensyfikowały. Przez Rektora Akademii prof. Antoniego Tajdusia został powołany do Konwentu AGH.

Docenia profesjonalizm pracowników Akademii i co wielokrotnie publicznie podkreśla wspaniałe osiągnięcia uczelni jako ośrodka naukowego. Nie było przypadkiem, że zaraz po objęciu stanowiska Głównego Geologa Kraju, podczas uroczystości barbórkowych w grudniu 2007 w AGH na schodach pod rzeźbą Stanisława Staszica obiecał środowisku geologicznemu i górniczemu opracowanie przez rząd nowej, bardziej przyjaznej dla przedsiębiorców ustawy prawo geologiczne i górnicze. Z tego zobowiązania się wywiązał i w listopadzie 2008 roku rząd przyjął projekt nowej ustawy.

W swoich kontaktach zagranicznych zawsze przekazuje pozytywne nastawienie do AGH pokazując uczelnię jako idealne miejsce do studiowania i współpracy dla wszystkich cudzoziemców.

Z Jego rekomendacji w gremiach decydujących o przyszłości polskiego przemysłu zawsze są przedstawiciele AGH.

Jako rodowity warszawiak z całą stanowczością podkreśla swoje zafascynowanie Krakowem. Zawsze idąc na AGH musi przejść przez Rynek Krakowski i poczuć niepowtarzalną atmosferę Królewskiego Miasta Krakowa. Dlatego też z wielką przyjemnością i łatwością przychodzi mu promowanie naszej Almae Mater.

Laudacja wygłoszona przez Prorektora ds. Ogólnych prof. Tadeusza Słomkę podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2009/2010 w dniu 20 października 2009

fot. ZS