Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Profesor Rolf Dieter konsulem honorowym AGH
02 listopad 2010

Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić naszego drogiego gościa, profesora Rolfa Dietera Heuera. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej nadał profesorowi Heuerowi tytuł Konsula Honorowego za jego wybitne i wyjątkowe osiągnięcia naukowe, a także za promocję naszej Uczelni. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że profesor Heuer jest pierwszym Konsulem Honorowym w historii AGH. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że pierwszy Konsul Honorowy naszej Alma Mater jest fizykiem. Z jednej strony można to oceniać jako potwierdzenie, że nauki podstawowe – w tym fizyka – są bardzo ważne dla rozwoju każdej dziedziny techniki i inżynierii, z drugiej zaś strony, to wydarzenie można powiązać z faktem, iż pierwszy rektor naszej uczelni (90 lat temu nosiła ona nazwę Akademii Górniczej), profesor Antoni Hoborski był matematykiem.

Profesor Heuer jest jednym z najwybitniejszych współczesnych fizyków cząstek elementarnych. Opublikował ponad 55 artykułów naukowych, a jego wskaźnik cytowań przekracza 20 tysięcy. W świecie fizyki jest dobrze znany nie tylko z powodu swoich wyjątkowych osiągnięć naukowych, ale także z uwagi na niezwykle skuteczną i owocną pracę w organizowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu zespołów badawczych działających w obszarze fizyki wysokich energii. Profesor Heuer był Dyrektorem Naukowym Ośrodka DESY w Hamburgu, zaś 1 stycznia 2009 objął stanowisko Dyrektora Generalnego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Ta funkcja – w kontekście właśnie uruchamianego tam Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), największego eksperymentu w historii nauki – jest zapewne najbardziej eksponowanym stanowiskiem naukowym na świecie.

Profesor Heuer jest kontynuatorem idei bliskiej współpracy polskich naukowców z największymi ośrodkami fizyki wysokich energii w Europie, zwłaszcza DESY i CERN. Dzięki jego wsparciu wielu polskich (w tym krakowskich) fizyków, inżynierów, doktorantów i studentów miało okazję brać czynny udział w budowie tamtejszych wspaniałych instalacji badawczych i w eksperymentach tam prowadzonych. Dla przykładu, ponad 40-tu naukowców i inżynierów z różnych wydziałów naszej Uczelni brało udział w konstruowaniu i kontrolowaniu linii kriogenicznej oraz linii próżniowej w LHC. Szereg fizyków z naszego Wydziału pracuje przy eksperymentach ATLAS i LHCb uruchamianych przy LHC.

A zatem, bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że profesor Rolf Dieter Heuer jest wybitnym uczonym i wielkim przyjacielem naszej uczelni.

Panie profesorze, wszyscy jesteśmy bardzo dumni, że zechciał pan profesor zaakceptować nasz tytuł honorowy, i że – począwszy od dzisiejszej ceremonii – jest pan pierwszym Konsulem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej.

Laudacja wygłoszona przez Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. Wojciecha Łużnego podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2009/2010 w dniu 29 maja 2009

fot. ZS