Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Odsłonięcie rzeźby „Dwoje” autorstwa Bronisława Chromego
02 listopad 2010

W ramach uroczystości jubileuszowych 90-lecia AGH, w dniu 18 listopada została odsłonięta rzeźba autorstwa Bronisława Chromego „DWOJE”, posadowiona naprzeciw budynku B-1.

Otwierając krótką uroczystość profesor Tadeusz Słomka – Prorektor ds. Ogólnych AGH, powitał zebranych: twórcę rzeźby Bronisława Chromego, fundatorów rzeźby – absolwentów AGH: Marię i Wiesława Nowaków, władze AGH z Rektorem AGH prof. Antonim Tajdusiem, rektorów polskich uczelni technicznych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z Przewodniczącą KRASP prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow – Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszonych na jubileusz gości i pracowników AGH.

Przy okazji uroczystości odsłonięcia specjalnie na Jubileusz 90-lecia AGH powstałego dzieła, przypomniał też, że Uczelnia posiada już dwie rzeźby autorstwa Bronisława Chromego znajdujące się obok budynku A-0.

Po krótkich przemówieniach fundatora Wiesława Nowaka, Rektora AGH oraz mistrza Bronisława Chromego, fundatorzy i rektor prof. A. Tajduś odsłonili rzeźbę.

Na koniec uroczystości prorektor prof. Tadeusz Słomka wyraził nadzieję, że miejsce, w którym znajduje się rzeźba będzie sprzyjało przyjacielskim spotkaniom i randkom. Jeszcze raz gorąco podziękował autorowi rzeźby za wspaniałe dzieło, fundatorom za jego przekazanie uczelni, a wszystkim zgromadzonym za przybycie.

Maria Niedźwiedzka

Głos zabrał twórca rzeźby prof. Bronisław Chromy - fot. ZS
Uroczyście wstęgę przecinali fundator rzeźby pan Wiesław Nowak wraz małżonką oraz rektor prof. Antoni Tajduś wraz z małżonką - fot. ZS
fot. ZS