Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Uroczysta Inauguracja 91. roku akademickiego w AGH
02 listopad 2010

20 października 2009 roku był dla społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej datą symboliczną i wyjątkową. Uroczystości, które po raz kolejny ukazały wspaniałą historię i bogate tradycje AGH, z pewnością niejednego napełniły uczuciem dumy i satysfakcji, na przemian z dumą, wzruszeniem i nostalgią

Zwłaszcza „duma” towarzyszyła nam w sposób szczególny. Nie ma chyba bowiem studenta, pracownika administracyjnego, wykładowcy czy naukowca, który nie byłby, najzwyczajniej w świecie, dumny z AGH – zwłaszcza w roku jubileuszowym. Dla osób niezwiązanych z uczelnią słowa te mogą brzmieć nazbyt patetycznie i niewiarygodnie; zgoda. Jeśli jednak zapytamy o zdanie członków „Wielkiej Rodziny AGH”, jak trafnie określa czasem nas wszystkich rektor Antoni Tajduś, możemy ze świecą szukać osób, którym studia i praca w akademii nie sprawiają satysfakcji i nie przysparzają radości. Powodów do świętowania mamy tak wiele, że plan uroczystej inauguracji 91-tego Roku Akademickiego nie mógł pozostawiać wątpliwości, co do rangi tego wydarzenia. Jaki był dokładny jego przebieg?

Z wielką pompą

Wszystko rozpoczęło się już wczesnym rankiem. O godzinie 8:30 w Kolegiacie Św. Anny gdzie przybyli władze uczelni, Senat, rektorzy innych uczelni w tym uczestnicy posiedzenia KRASP, jakie odbywało się w AGH oraz poczty sztandarowe. Kilka minut przed godziną 9:00 rektor oraz prorektorzy, w asyście górniczej, zajęli miejsca w stallach. Uroczysta msza, odprawiona przez Kardynała Stanisława Dziwisza oraz procesja liturgiczna odbyła się przy udziale Orkiestry KWK „Staszic”.

Nastrój modlitwy i zadumy był adekwatnym preludium do dalszych, uroczystych wydarzeń. Jubileuszowy orszak kilka minut po godzinie 10:00 dotarł do miejsca, w którym oficjalnie rozpoczęła działalność Akademia Górnicza w Krakowie. To właśnie w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się pierwsza część uroczystego posiedzenia Senatu, podczas którego okolicznościowe przemówienia wygłosili Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś oraz Rektor UJ, prof. Karol Musioł. Obaj Rektorzy podkreślili wspólną historię i przyjaźń, łączącą dwie największe krakowskie uczelnie. Nie zabrakło oczywiście znamienitych gości, z Jego Ekscelencją, Kardynałem Stanisławem Dziwiszem na czele. Zwieńczeniem tej części był ciekawy odczyt prof. Krzysztofa Stopki zatytułowany – „Akademia Górniczo-Hutnicza, a tradycje uniwersyteckie Krakowa”.

Po wyjściu z Collegium Novum, sformowany został pochód złożony z pocztów sztandarowych, immatrykulowanych studentów, Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, Senatu oraz władz uczelni. Trasa przemarszu przedstawiała się następująco: ul. Piłsudskiego (tu, pod pomnikiem Marszałka, rektorzy obu uczelni złożyli kwiaty w hołdzie Marszałkowi) – ul. Wenecja – ul. Krupnicza – al. Mickiewicza – ul. Ingardena – ul. Oleandry – ul. Reymonta. Na teren uczelni orszak wszedł bramą główną i skierował się do pawilonu A-0.

„Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej…”

W auli budynku głównego, o godzinie 11:30, rozpoczęła się druga część uroczystego posiedzenia Senatu AGH. Podniosłym wydarzeniem była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Grupa wybrańców, naszych najmłodszych wychowanków, z pewnością zapamięta ten moment na całe życie. Niecodziennie zdarza się bowiem składać ślubowanie stojąc przez znamienitym gronem rektorów, profesorów i wielu wybitnych gości, którzy swoją obecnością uświetnili jubileuszowe uroczystości. Kolejnymi punktami scenariusza były ceremonie przyznania odznaczeń państwowych oraz prestiżowych nagród. Wśród tych ostatnich były nagrody imienia prof. Władysława Taklińskiego oraz prof. Zbigniewa Engela, Diamenty AGH oraz Honoris Gratia – docenione zostały osoby, których życie i praca wpisały się najpełniej w naczelną dewizę Akademii Górniczo-Hutniczej: „Labore creata, labori et scientiae servio”. Wspaniałym zakończeniem jubileuszowego posiedzenia Senatu było nadanie tytułu Konsula Honorowego AGH dwóm osobistościom, których wkład w promocję i rozwój naszej uczelni jest nie do przecenienia – mowa tu o Jacku Henryku Jezierskim oraz Jeanie Raymondzie Gavarii.

Rektor AGH immatrykulował przedstwicieli pierszego roku studiów ze wszystkich wydziałów uczelni - fot. ZS
Podczas inauguracji roku akademickiego tradycyjnie wręczane są nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela - fot. ZS

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy Józefa Piłsudskiego w A-0. Był to symboliczny i trwały hołd dla jednego z patronów powstania Akademii Górniczej w Niepodległej Rzeczpospolitej, którego moralne wsparcie w pierwszych latach działalności uczelni było niezwykle istotne.

KRASP u nas

Wydarzeniem poprzedzającym uroczystości jubileuszowe były obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które w dniach od 18 do 19 października odbywały się właśnie w naszej uczelni. Nie trzeba chyba dodawać, że termin ten był nieprzypadkowy – kilkudziesięciu rektorów wzięło następnie udział w uroczystym posiedzeniu Senatu. To również wydarzenie symboliczne, którego wydźwięk jest dla AGH wyróżnieniem – bycie gospodarzem obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego nobilituje i podkreśla, jak wysoką pozycję w akademickiej hierarchii zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Obrady Prezydium KRASP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęły się w niedzielę, 18 października o godzinie 14:00. Każdy z nas zdaje sobie sprawę przed jakimi wyzwaniami i problemami stoi obecnie szkolnictwo wyższe. Zapowiadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformy, zbliżający się niż demograficzny, problemy globalnej konkurencyjności na rynku naukowo-edukacyjnym czy kwestie finansowania badań, to tylko niektóre z tematów, jakie znalazły się w programie posiedzenia. Zarówno niedzielne obrady prezydium, jak i poniedziałkowe zgromadzenie plenarne, dały odpowiedź na wiele istotnych dla środowiska akademickiego pytań. Wizyta Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, sprzyjała merytorycznej debacie. Tym cenniejszy jest więc fakt, że to AGH wystąpiło w roli gospodarza tego prestiżowego wydarzenia. W kuluarowych rozmowach rektorów można było usłyszeć, że z roli gospodarza i organizatora tego przedsięwzięcia nasza uczelnia wywiązała się znakomicie.

Miejmy zatem nadzieję, że te trzy wyjątkowe, październikowe dni, przeszły do historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako czas podejmowania owocnych decyzji (vide KRASP) oraz uroczystego świętowania w podniosłej i radosnej atmosferze, pośród wielu przyjaciół uczelni i znakomitych osobistości. Następna taka okazja nadarzy się za „ładnych” kilka lat…

Vivat Academia, Vivant Professores!

Bartosz Dembiński