Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Obrady w AGH Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
06 kwiecień 2010

W dniach 15–16 stycznia br. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się, drugie w nowej kadencji, posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które było jednocześnie częścią obchodów 90-lecia naszej uczelni.

Główne tematy posiedzenia koncentrowały się na sprawach aktualnych. Profesor Ryszard Tadeusiewicz w swoim wystąpieniu przekonywał, że istnieje potrzeba utworzenia wydziału nauk technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, mającej siedzibę w Krakowie. Starania te zostały poparte przez prof. Władysława Włosińskiego, przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN oraz, w specjalnym stanowisku, także przez KRPUT. Rektorzy omawiali także szczegółowo kwestie związane z grantami i inwestycjami w ramach funduszów europejskich, przy rozliczaniu których pojawia się szereg problemów i wątpliwości. Szczegółowe analizy zaprezentowano na przykładach AGH, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej. W dyskusji podkreślono, że uczelnie wyższe muszą podejmować decyzje już teraz, tymczasem urzędnicy będą je weryfikować po zakończeniu inwestycji, czyli za 2–3 lata. Dodatkowo system prawny, w którym zmuszone są poruszać się uczelnie, podlega ciągłym zmianom. Zauważono natomiast, że korzystne dla uczelni okazało się osłabienie złotówki i spadek cen usług budowlanych. Sprawy związane z kwestiami podatkowymi, a szczególnie z kosztami uzyskania przychodu od praw autorskich, omawiał prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Uczelnie stosują bowiem różne rozwiązania, co powoduje niejednokrotnie kontrowersje i reakcje organów skarbowych. Postanowiono powołać zespół, który wypracuje wspólne stanowisko.

Kolejną omawianą kwestią były oceny okresowe pracowników stosowane w uczelniach. Szczegółowo omówiono przykłady stosowane w Politechnice Śląskiej i AGH oraz Politechnice Łódzkiej. Dyskutowano także o konieczności uzyskania 6 uprawnień do doktoryzowania, potrzebnych do posługiwania się po roku 2010 nazwą „politechnika”. Uczelnie, które dopiero starają się o ten komplet uprawnień, postulowały, aby przedłużyć termin do roku 2015. Padały też głosy, aby przy zmianie obecnej ustawy o szkolnictwie wyższym, całkowicie odejść od tego wymogu. Problem dotyczy także innego typu uczelni i odpowiednią uchwałę skierowano do KRASP.

Uczelnie techniczne postanowiły także kontynuować, wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, rozpoczętą przed rokiem akcję „Dziewczyny na Politechniki”. W kwietniu zostanie ponownie zorganizowany dzień otwarty dla dziewczyn, aby przekonać przyszłe studentki do podjęcia studiów w uczelniach technicznych.

Maciej Okoń