Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Obrady Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej
06 kwiecień 2010

W dniu 15 grudnia 2008 o godz. 11.00 w auli akademii odbyło drugie w tym roku i pierwsze w kadencji 2008–2012 posiedzenie Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pod koniec 2007 roku, po raz pierwszy w historii AGH, na podstawie art. 15 ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 na wniosek rektora powołany został przez Senat Akademii – Konwent AGH. Członkowie Konwentu to wybitne osobowości świata polityki, nauki i przemysłu.

Posiedzenie Konwentu AGH otworzył i powitał członków Konwentu oraz zaproszonych gości Przewodniczący Konwentu AGH prof. Jerzy Niewodniczański.

Przewodniczący przedstawił program posiedzenia, który obecni na posiedzeniu członkowie Konwentu przyjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie rektor AGH prof. Antoni Tajduś wręczył powołania nowym członkom Konwentu, otrzymali je:

1. dr inż. Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu Górniczego,

2. mgr Tomasz Zadroga – prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Następnie, po wręczeniu aktów powołania przewodniczący Konwentu AGH prof. Jerzy Niewodniczański zaproponował przejście do kolejnego punktu programu tj. zatwierdzenia regulaminu konwentu.

Przewodniczący omówił główne kompetencje Konwentu do których należą:

– wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach działania uczelni;

– proponowanie podjęcia przez uczelnie nowych kierunków kształcenia i specjalności, szczególnie potrzebnych gospodarce narodowej;

– wyrażanie opinii w sprawie działalności badawczej Uczelni;

– promowanie Uczelni w kraju i za granicą;

– wyrażanie opinii w sprawach wiążących uczelnię z życiem i gospodarką kraju.

Dokument ten określa również sposób zwoływania posiedzeń , tryb prac i podejmowania uchwał. Przewodniczący Konwentu AGH poddał pod głosowanie projekt Regulaminu Konwentu AGH, obecni na posiedzeniu członkowie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzili ten dokument.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, który przedstawił sprawozdanie władz uczelni z działalności w kadencji 2005–2008 oraz plany na najbliższą czteroletnią kadencję 2008–2012.

Następnie dokument pt. Refleksje Konwentu AGH zaprezentował przewodniczący prof. Jerzy Niewodniczański, w którym zasugerował szereg zagadnień do rozważenia i wprowadzenia w AGH.

Po wystąpieniach prelegentów rozpoczęła się dyskusja. Większość z obecnych na posiedzeniu odniosła się do obu wystąpień, oraz zaproponowała szereg wniosków, które w formie uchwał można było by wnieść pod obrady Senatu AGH.

Przewodniczący na zakończenie posiedzenia Konwent AGH zaproponował podjęcie następujących uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konwentu AGH,

2. w sprawie akceptacji zamierzonych działań władz uczelni w kadencji 2008–2012 przedstawionych przez rektora AGH oraz Refleksji Konwentu AGH zaprezentowanych przez przewodniczącego.

3. w sprawie zaproszenia przez rektora AGH członków konwentu do Rady Programowej obchodów 90 rocznicy powołania uczelni.

Po przegłosowaniu uchwał Przewodniczący Konwentu AGH prof. J. Niewodniczański zamknął obrady.

Aktualny skład Konwentu AGH:

– dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

– dr inż. Piotr Litwa
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

– mgr Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Podkarpackiego

– prof. Janusz Filipiak
Prezes Zarządu Comarch SA Systemy Informatyczne

– mgr inż. Stanisław Gajos
Prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA

– prof. Mirosław Handke
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Rektor AGH w latach 1993–1997
Minister Edukacji Narodowej w latach 1997–2000

– mgr Adam Jakubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– dr Henryk Jacek Jezierski
Ministerstwo Środowiska, Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju

– mgr inż. Dariusz Lubera
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Tauron Polska Energia SA

– prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

– mgr inż. Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski

– mgr inż. Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

– prof. Jerzy Niewodniczański
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

– mgr inż. Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupa LOTOS SA

– mgr inż. Jolanta Orlińska
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny Geodeta Kraju

– dr inż. Krzysztof Pawiński
Prezes Zarządu Grupa MASPEX Wadowice

– dr Jerzy Podsiadło
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Restrukturyzacji i Integracji Arcelor Mittal Poland SA

– mgr Ewa Porębska
Prezes Zarządu Motorola Polska sp. z o.o.

– mgr Wojciech Taczanowski
Prezes Zarządu Wydawnictwa Jagiellonia SA

– prof. Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Rektor AGH w latach 1997–2005

– prof. Antoni Tajduś
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

– mgr Tomasz Zadroga
Prezes Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej SA

– prof. Wiesław Waszkielewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

– mgr inż. Jarosław Zagórowski
Prezes Zarządu Jastrzębskej Spółki Węglowej SA

Władze Konwentu AGH

Przewodniczący:

– prof. Jerzy Niewodniczański
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Wiceprzewodniczący:

– prof. Ryszard Tadeusiewicz
Rektor AGH w latach 1997–2005

– dr inż. Krzysztof Pawiński
Prezes Zarządu - Grupa Maspex Wadowice

Sekretarz:

– prof. Wiesława Waszkielewicza – Akademia Górniczo-Hutnicza

Przewodniczący Konwentu AGH bierze udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.

Ryszard Nowak