Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Z Wiesławem Ochmanem w drugie dziesięciolecie
06 kwiecień 2010

Wspaniałym prezentem dla mieszkańców Piotrkowa i wielką promocją naszej uczelni była impreza kulturalna zorganizowana przez Piotrkowsko-Bełchatowskie Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH z okazji dziesięciolecia swej działalności.

19 września 2008 r. w klasztorze oo. Bernardynów zjawili się melomani z Piotrkowa i Bełchatowa, tłumnie wypełnili cały kościół, by wysłuchać i rzęsiście oklaskiwać koncertujących tam znanych artystów: Wiesława Ochmana, Renatę Dobosz i Roberta Grudnia. Koncert prowadziła dyrektor Piotrkowskiego Towarzystwa Muzycznego Nina Walecka.

Po zakończeniu koncertu, już w innym miejscu, odbyło się uroczyste zebranie członków Koła Stowarzyszenia Wychowanków. Najznamienitszy członek Koła maestro Wiesław Ochman, przybył w towarzystwie Renaty Dobosz, Niny Waleckiej, Roberta Grudnia i o. Gwardiana klasztoru Bernardynów Dawida Postawy. Wśród gości była delegacja Zarządu Głównego SW AGH z prof. Stanisławem Mitkowskim. Zebranie Koła prowadził spiritus movens ruchu stowarzyszeniowego w regionie piotrkowsko-bełchatowskim rzecznik Koła Stanisław Dyguda. Po serdecznym powitaniu przez niego gości odczytany został list prorektora AGH prof. Jerzego Lisa z gratulacjami i pozdrowieniami dla członków Koła. Część oficjalna była krótka. Przewodniczący Stowarzyszenia wręczył kol. Stanisławowi Dygudzie dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznany mu przez Zjazd Krajowy.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Stowarzyszenia” otrzymali: Antoni Michalak, Stanisław Nowak i Grzegorz Smużny. Albumami jubileuszowymi naszej Uczelni zostali wyróżnieni: Maria Kuś, Zofia Łopacińska, Ewa i Dariusz Cłapowie, Andrzej Kacperski, Antoni Rek, Henryk Rorat i Bernard Telążka.

W czasie niezwykle bogatej biesiady główną postacią był mistrz Wiesław Ochman, mgr inż. ceramik, doctor honoris causa AGH. Jemu poświęcił wiele słów kolega z czasów studiów Staszek Dyguda. Wizerunek osoby szeroko uzdolnionej i bardzo koleżeńskiej został w całej rozciągłości pozytywnie zweryfikowany przez uczestników biesiady. I choć Mistrz sam nie zaśpiewał to chętnie przysłuchiwał się wielu piosenkom rajdowym i ludowym śpiewanym przez biesiadników. W anegdotach, którymi raczył zebranych, dało się odczuć, że bardzo ceni sobie swoje techniczne wykształcenie zdobyte w AGH. Na wniosek rzecznika Koła zebrani okrzyknęli go honorowym jego członkiem.

Do poziomu „artystycznego” dostosował się poziom „gastronomiczny”. Niczego nikomu nie brakło.

Cała impreza jubileuszowa była przygotowana wzorowo. Dużą zasługę mają w tym sponsorzy: Zarząd KWB Bełchatów oraz St. Nowak, G. Smużny, A. i P. Mikuccy, E. Krzywda, A. Kacperski i St. Grochocki. Im wszystkim oraz innym życzliwym serdecznie podziękował główny organizator jubileuszu Stanisław Dyguda.

Dzięki Władzom Uczelni delegację Zarządu Głównego do Piotrkowa zawiózł i w nocy do Krakowa przywiózł szybko i bezpiecznie Andrzej Kwiecień.

Andrzej Miga